Mitä hakusanamainonta on?

Hakusanamainonta on hakukoneissa tapahtuvaa maksettua mainontaa. Googlen lisäksi muita hakukoneita ovat esimerkiksi Bing ja Yahoo. Google-hakuja tehdään pelkästään Suomessa 30 miljoonaa joka päivä, joten hakusanamainonta hyvä keino saada lisää näkyvyyttä yritykselle. Näkyvyys on lisäksi todistetusti tuottavaa, sillä hakusanamainonnan tuotto on kaikista markkinointikanavista korkein. Korkean tuoton takana on hakusanamainonnan logiikka: missään muussa kanavassa ei voida tavoittaa ostovalmista kohdeyleisöä, joka aktiivisesti etsii jotain tiettyä tuotetta tai palvelua.

Kun käyttäjä hakee etsimäänsä asiaa hakukoneesta, mainokset näkyvät sivun yläreunassa ennen orgaanisia hakutuloksia. Yhdellä hakutulossivulla voi kilpailutilanteesta riippuen näkyä 0-7 mainosta. Hakusanamainokset erottaa orgaanisista hakutuloksista mainoksen vieressä oleva mainos -teksti.

Miten hakusanamainonta eroaa hakukoneoptimoinnista?

Hakukonemarkkinointi (Search Engine Marketing, SEM) koostuu hakusanamainonnasta (Search Engine Advertising, SEA) ja hakukoneoptimoinnista (Search Engine Optimization, SEO). Hakukonemarkkinointi on siis yläkäsite, ja se sisältää maksullisia ja maksuttomia keinoja, joiden tavoitteena on parantaa verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneessa. Käsitteiden välinen raja ei kuitenkaan aina ole selkeä, ja usein edellä mainittuja käsitteitä käytetään päällekkäin. Hakukonemarkkinointia käytetään usein virheellisesti synonyymina hakusanamainonnalle. Hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi tukevat toisiaan, ja usein parhaisiin tuloksiin päästään panostamalla näihin molempiin samanaikaisesti.

Hakusanamainonta on hakukoneissa tapahtuvaa maksettua mainontaa. Mainokset aktivoituvat tietyllä hakusanalla haettaessa ja mainoksen klikkauksesta maksetaan Googlelle. Hakusanamainonta kannattaakin aloittaa tekemällä kattava avainsana-analyysi. Avainsana-analyysin avulla saadaan selville tärkeimmät avainsanat, joilla yrityksen kannattaa näkyä hakuja tekeville asiakkaille. Tärkeää on ymmärtää hakijan hakutarkoitus eli perimmäinen syy siihen, miksi haku tehdään. Hakusanamainonta on nykyään tärkein osa yritysten digimainontaa, sillä IAB Europen tekemän tutkimuksen mukaan 43 % Euroopan digimarkkinointipanostuksista ohjautuu hakumainontaan.

Hakukoneoptimoinnin avulla on mahdollista vaikuttaa verkkosivun orgaaniseen eli luonnolliseen näkyvyyteen hakukoneessa. Hakukoneoptimoinnin avulla voidaan parantaa merkittävästi verkkosivujen sijoitusta hakukoneessa. Hakukoneoptimointi jaetaan usein tekniseen ja sisältöön keskittyvään optimointiin. Toisaalta hakukoneoptimointi voidaan jakaa myös sisäiseen ja ulkoiseen optimointiin. Sivuston sisäinen optimointi tarkoittaa sivuston rakenteen, meta-tietojen ja sisällön muokkaamista hakukoneystävälliseen muotoon. Ulkoinen optimointi puolestaan tarkoittaa muilta sivustoilta saapuvien linkkien hankintaa ja rakentamista yrityksen verkkosivuille. Tekniseen optimointiin kuuluu esimerkiksi sivuston käytettävyyden ja nopeuden parantaminen.

Hakukoneoptimointi on verrattain hidasta ja usein tulokset näkyvät vasta kuukausien päästä. Hakukonemarkkinointi kannattaakin aloittaa hakusanamainonnalla, koska tällöin on mahdollista nähdä hakukonemarkkinoinnin tehokkuus jo melko nopealla aikataululla. Kerättyä dataa voidaan myös hyödyntää hakukoneoptimoinnissa, kun tiedetään jo ennalta, että mitkä hakusanat toimivat erityisen hyvin yrityksen mainonnassa.

5 syytä miksi hakusanamainontaa kannattaa tehdä

1. Asiakkaan ostopolku alkaa hakukoneesta Nykyään useimmat kuluttajat aloittavat tiedon etsinnän hakukoneesta, kuten Googlesta. Yrityksen kannattaa olla esillä siellä, missä ostovalmis yleisö on.

2. Tarkka kohdennus Avainsanojen lisäksi hakusanamainontaa on mahdollista kohdentaa esimerkiksi maantieteellisen sijainnin, kielen, sukupuolen, iän, kiinnostuksen kohteiden tai käytetyn laitteen mukaan.

3. Tulosten tarkka mitattavuus Datan avulla on helppo mitata mainonnan tehokkuutta. Liian usein tätä ei kuitenkaan toteuteta oikein, vaan mainonnassa seurataan klikkimääriä ja näyttökertoja, jotka ovat täysin toissijaisia tunnuslukuja. Meidän toimintamme keskittyy pelkästään oikeiden tulosten saavuttamiseen eli pyrimme maksimoimaan palvelualan yritysten kohdalla yhteydenotot ja verkkokauppojen kohdalla ostotapahtumat. Palveluumme kuuluu läpinäkyvä raportointi eli asiakkaanamme tiedät aina mistä maksat. Lue palvelusta lisää linkin takaa.

4. Mainonnan tulokset nopeasti nähtävillä Tuloksia on mahdollista nähdä jo muutaman päivän tai viikon kuluessa hakusanamainonnan aloittamisesta.

5. Mainonnan aloittamiseen ei tarvitse suurta investointia Hakusanamainonnan voi aloittaa verrattain pienellä päiväbudjetilla. Juuri sinun yrityksellesi sopivan päiväbudjetin suuruus kannattaa suunnitella yhdessä Google Ads -mainonnan asiantuntijan kanssa.

Hakusanamainonnan hinta

Hakusanamainonnan hinnan ajatellaan usein koostuvan kahdesta osasta: Googlelle maksettavasta mediabudjetista ja mainostoimistolle Google- tilin optimoinnista maksettavasta korvauksesta. Yksittäisen klikkauksen hintaan taas vaikuttaa esimerkiksi alalla vallitseva kilpailu.

Hakusanamainonnan hinta siis vaihtelee ja siihen vaikuttaa moni tekijä. Hakusanamainonnan hintaan vaikuttaa merkittävästi ainakin seuraavat tekijät:

Toimiala Eniten kilpailua on toimialoilla, jotka tarjoavat asiantuntijapalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi pankki- ja rahoituspalvelut. Tyypillisesti palveluiden hinnat ovat korkeat ja yksi uusi asiakas voi olla yritykselle tuhansien erojen arvoinen. Yhden klikkauksen hinta määrittyy huutokauppaperiaatteella, joten korkea kilpailutilanne näkyy mainostajalle korkeampina klikkihintoina. Korkeammista klikkihinnoista johtuen mainosbudjetti nousee tavallista suuremmaksi.

Hakumäärät Google-mainonnassa mainosbudjetin suuruuden voi määritellä itse. Mitä enemmän yrityksen myymiä tuotteita tai palveluita Googlesta etsitään, sitä suuremmalla budjetilla voidaan mainostaa. Rajattomasti budjettia ei voi kuitenkaan käyttää, sillä hakumäärät asettavat budjeteille omat rajoitteensa. Mainosbudjetin suuruutta ei kannata heittää hatusta, sillä optimaalisen tason löytämällä mainonnan tuotto voidaan maksimoida. Yritysten helmasynti on, että budjetti asetetaan liian alhaiseksi: budjetin suuruus ja mainonnalla aikaansaadut tulokset kulkevat usein käsi kädessä, joten budjettia kannattaa nostaa, jos tulosten mukaan mainonta on hyvin kannattavaa.

Panostukset mainonnan kehittämiseen Laadukkaalla kehitystyöllä mainonnan tuloksiin voidaan saada merkittäviä parannuksia. (Parannuksista voit lukea lisää referensseistämme.) Mainostoimistoa kilpailuttavalle saattaa muodostua houkutukseksi edullisimman tarjouksen valinta. Fakta on kuitenkin se, että kehitystyö vaatii aikaa ja osaamista. Korkea laatu ja alhainen hinta eivät mene koskaan käsi kädessä - eivät myöskään mainostoimiston palveluita ostaessa.

Kuinka paljon yksi klikkaus maksaa eli mikä on klikkauksen hinta (CPC)?

Klikkauksen hinnan määrittää kilpailu, sillä klikkihinnat määräytyvät reaaliaikaisessa huutokaupassa. Hinta maksetaan vain klikkauksesta eli mainoksen näkyminen itsessään ei maksa mitään. Suomessa on vähemmän kilpailua kuin monissa suuremmissa maissa ja siksi klikkihinnat pysyvät Suomessa usein kohtuullisina. Mainostaja voi itse määritellä hinnan, jonka hän on valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta.

Korkeat laatupisteet laskevat avainsanakohtaista hintaa ja edelleen hakusanamainonnan hintaa. Lisäksi korkeat laatupisteet voivat parantaa mainosten sijoitusta. Laatupisteet kertovat mainostesi laadusta verrattuna muihin mainostajiin ja heidän mainoksiinsa. Huonot laatupisteet saaneiden mainosten näkyminen maksaa enemmän ja lisäksi Google rajoittaa näiden mainosten näkymistä.

Mainoksen laatupisteisiin vaikuttavat seuraavat kolme asiaa:

1. Odotettu klikkausprosentti Kertoo, kuinka todennäköisesti mainoksen nähnyt kuluttaja klikkaa mainosta. Google ei ole paljastanut kaavaa, jolla odotettu klikkausprosentti lasketaan. Mainosten aiempi menestys vaikuttaa mitä todennäköisimmin odotettuun klikkausprosenttiin.

2. Mainosten osuvuus Kertoo, kuinka hyvin mainos vastaa käytetyn avainsanan hakutarkoitusta. Mainokset ja mainosryhmät kannattaa kohdistaa tarkasti käytetyn avainsanan mukaan.

3. Laskeutumissivun käyttökokemus ja osuvuus Laskeutumissivu on sivu, jolle mainoksen klikannut kuluttaja ohjataan. Laskeutumissivua voidaan kutsua myös aloitussivuksi. Laskeutumissivun laatuun vaikuttaa se, miten hyvin sivun sisältö vastaa avainsanaa ja mainosta. Käyttökokemukseen vaikuttaa navigoinnin helppous ja sivun nopeus sekä mobiiliystävällisyys.

Jokaiselle avainsanalle määritetään yllä kerrottujen kolmen osatekijän perusteella laatupisteet välillä 1-10. Hakusanamainontaa toteuttava mainostaja näkee laatupisteiden tason Google Adsin hallintapaneelissa asteikolla "keskiarvon yläpuolella", "keskiarvoinen" tai "keskiarvon alapuolella". Tämä arviointi perustuu vertailuun muihin mainostajiin, joiden mainoksia on näytetty täsmälleen samalla avainsanalla viimeisten 90 päivän aikana. Mikäli jokin osatekijä saa keskivertoa alhaisemmat laatupisteet, voi olla järkevää yrittää parantaa laatupisteitä. Laatupisteitä kannattaakin valvoa systemaattisesti.

AdRank määrittää mainosten sijoitukset

AdRank on Googlen käyttämä pisteytysjärjestelmä, joka määrittää sen, miten Googlen mainospaikat jaetaan. Mitä parempi AdRank on, sitä korkeampi mainospaikka on mahdollista saada. AdRankin pääkomponentteihin kuuluvat edellisessä osiossa mainitut laatupisteet sekä hintarjous (hintatarjous = summa, jonka olet korkeintaan valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta).

Mainonta on Googlelle erittäin tuottavaa, mutta sen on huomioitava toiminnassaan se, että hakutulokset ovat varmasti laadukkaita. Tästä johtuen korkeiden laatupisteiden avulla on mahdollista päästä sellaisen mainostajan ohi, joka on valmis maksamaan klikkauksesta enemmän, mutta jonka laatupisteet ovat heikommat.

Lopuksi

Hakusanamainonta on hyvin tuottavaa mainontaa, jota lähes tulkoon jokaisen yrityksen kannattaisi toteuttaa. Ainoita poikkeuksia on tilanne, jossa yritys harjoittaa pelkästään B2B-kauppaa, eikä tuotteella ole luonnollista kysyntää. Tällaisia tilanteita on todella harvassa. Hakusanamainonnan teho perustuu siihen, että sen avulla mainontaa voidaan kohdentaa ostovalmiille yleisölle. Mainonta on hyvin teknistä, joten osaavan kumppanin kanssa sillä voidaan saavuttaa selkeää etua kilpailuun nähden.

Varaa alta mainostilin auditointi, jos koet, että yrityksesi mainonnassa on kehitettävää. Voimme keskustella myös yleisesti tilanteestasi, jos et ole vielä aiemmin kokeillut hakusanamainontaa.

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila