Turboahdettua Google Ads -mainontaa

Nostamo on Google-mainonnan asiantuntijatalo. Olemme Google Partner -kumppani ja työntekijämme ovat Googlen sertifioimia ammattilaisia.

Google Ads on digimainonnan kulmakivi

Google-hauista iso osa on kaupallisessa mielessä tehtyjä eli googlaaja etsii aktiivisesti ostettavaa verkkokaupasta tai palveluntarjoajaa ratkaisemaan ongelmaansa. Google-mainonnan avulla tämä ostovalmis kohdeyleisö voidaan tavoittaa. Vastaavaa yleisöä ei ole missään muussa kanavassa tarjolla.

Googlen mainosohjelma on kuitenkin sen verran tekninen, että tehokkaan mainostilin luominen onnistuu harvoin ilman syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta. Voitokkaan Ads-tilin luomisen salaisuus piilee oikeanlaisessa tilirakenteessa, tarkassa kohdennuksessa, pitkäjänteisessä optimoinnissa ja kaikkien alustan mahdollisuuksien (tekoäly, uudelleenmainonta, RLSA, display jne.) hyödyntämisessä.

Haluamme tuottaa maksimaalisen lisäarvon asiakkaillemme budjetista riippumatta, joten kaikkiin palvelupaketteihimme kuuluu seuraavat ominaisuudet:

 • Mainostilin uudelleenrakennus
 • Jatkuva optimointi (mainostilin kehitys on olennainen osa tehokasta Google-mainontaa) 
 • Analyticsin asennus ja datan seuranta & tulkinta
 • Konversioseurannan asentaminen
 • Kuukausittainen ja täysin läpinäkyvä raportointi

Jos olet kyllästynyt toimimattomiin kampanjoihin tai alhaisiin laatupisteisiin – olet löytänyt oikeaan osoitteeseen. Lupaamme parantaa tuloksiasi!

Tulokset

Suurimmalle osalle asiakkaistamme pystymme lyhyessäkin ajassa saamaan selviä tuloksia. Voit tutustua alla oleviin tapahtumatutkimuksiin otsikkoa klikkaamalla.

Saimme asiakkaaksemme sisustustuotteisiin erikoistuneen verkkokaupan, joka oli tehnyt aiemmin mainontaa sekä itse että toisen mainostoimiston avustuksella. Lähtötilanne oli seuraava:

Alla on kuvattu mainosten klikkausprosentin (CTR) ja kävijämäärien (Clicks) kehitys sen jälkeen, kun asiakas siirtyi meille:

Tekemiemme optimointien jälkeen mainosten kautta tulleiden kävijöiden määrä nousi 12 %, vaikka mainosbudjettia pienennettiin 30%! Verkkokauppaan saatiin siis enemmän kävijöitä pienemmällä budjetilla.

Mainosten klikkausprosentti (CTR) kuvaa mainosta klikanneiden osuutta sen nähneistä. Jos 100 näkee mainoksen ja 5 klikkaa, niin klikkausprosentti on 5. Korkea klikkausprosentti kertoo siitä, että:

 • mainos vastaa hyvin hakijan hakutarkoitukseen (hakukonemainonnan tärkeimpiä perusperiaatteita)
 • mainos on houkutteleva

Saimme nostettua klikkausprosenttia 230 prosenttia kahden ensimmäisen kuukauden aikana!

Google-mainonnassa klikkikohtaiseen hintaan voidaan vaikuttaa laatupisteitä parantamalla. Laatupisteet ovat Googlen käyttämä pisteytysjärjestelmä, jolla he arvottavat mainoksia. Alla on kuvattu klikkohtaisen hinnan kehitys sen jälkeen, kun saimme vetovastuun mainonnasta:

Hinta per klikkaus laski 49 sentistä 24 senttiin. Eli samoista kävijöistä maksettiin 51 prosenttia vähemmän! Hintaa on laskettu juurikin laatupisteitä parantamalla.

Entä millaista tuottoa Google-mainonta tarjoaa kyseiselle verkkokaupalle? Tämän vuoden ajalta mainonnan tuotto on 792,7% – eli jokaisella mainontaan käytetyllä eurolla on saatu kahdeksalla eurolla myyntiä!

Saimme asiakkaaksemme autoalan yrityksen, jonka Google-mainontaa on hoitanut aiemmin toinen mainostoimisto. Mainonta toimi jo ennestään erinomaisella 5,24% konversioasteella eli yksi kahdestakymmenestä sivulla vierailleesta on ottanut yhteyttä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Korkeasta lähtötasosta huolimatta saimme tehostettua mainontaa reilusti.

Nostamon toimenpiteet

Mainostili rakennettiin täysin uusiksi. Tilille tehtiin muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Tilin rakenteessa otettiin Nostamon kehittämä Alpha/Beta/Gamma-tilihierarkia käyttöön
 • Mainonnan kohdennusta muutettiin tiukemmaksi: mainokset näkyivät liikaa huonoilla hakusanoilla ja toisaalta hyviä hakusanoja ei painotettu mitenkään
 • Tilillä käytössä olleet Googlen automaattiasetukset otettiin pois käytöstä ja säädöt muutettiin manuaalisiksi
 • Kehittyneempiä ominaisuuksia muun muassa Googlen koneoppimiseen pohjautuvien ratkaisujen puolelta otettiin käyttöön

Tiliä rakentaessa hyödynsimme luonnollisesti aiemmin mainonnasta kertynyttä dataa.

Lopputulos

Nostimme heti ensimmäisen kuukauden jälkeen konversioastetta 81 prosenttia. Aiemmin joka kahdeskymmenes kävijä otti yhteyttä, muutoksiemme jälkeen yhteydenottajien osuus oli lähes kymmenesosa (9,51%) kaikista sivuilla vierailleista kävijöistä!

Yksi yhteydenottaja kustansi aiemmin 20,25 euroa – tekemiemme muutosten jälkeen yhteydenoton hinta (Cost per Conversion) laski ensimmäisen kuukauden jälkeen 8,27 euroon ja toisen kuukauden jälkeen 7,56 euroon. Alle 8 euroa on todella matala hinta liidille – varsinkin kyseisen korkeakatteisen palvelun kohdalla. Alla on kuva yhteydenoton hinnan kehityksestä:

Konversiprosentti ja yhden konversion hinta ovat mielenkiintoisia lukuja, mutta mikä oli yrityksen saama konkreettinen hyöty? Verkkosivujen kautta tulleet yhteydenotot kasvoivat 203,4% – eli yritys sai samalla budjetilla kolme kertaa enemmän liidejä aiempaan verrattuna. Yhteydenottojen kehitys on esitettynä alla olevassa kuvassa:

Myös tilin muut tunnusluvut kehittyivät selkeästi. Esimerkkinä mainosten klikkausprosentti, joka oli aiemmin 2,08% (klikkausprosentti eli click-through-rate kuvaa mainosta klikanneiden osuutta mainoksen nähneisiin – 2% klikkausprosentilla sadasta mainoksen nähneestä kaksi klikkaa sitä). Muutoksien jälkeen klikkausprosentti nousi 5,38 prosenttiin eli yhteensä 158 prosenttia! Hyvä klikkausprosentti kertoo siitä, että mainos on houkutteleva – eli se on kohdennettu oikealla yleisölle ja sen teksti vetoaa mainoksen nähneeseen.

Kaikkiin mainontapaketteihimme kuuluu jatkuva optimointi, joten tiliä pystytään kehittämään tästä vielä varmasti eteenpäin ajan kuluessa.

Google-mainonta tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia myös pitempään toimineille yrityksille. Tästä esimerkkinä yli 30 vuotta toiminut puutarha-alan yritys, joka ei ollut ennen asiakkaaksemme tuloa tehnyt lainkaan hakukonemainontaa.

Asiakkaan ensimmäisellä raportilla sivuston kokonaisliikenteestä 25% oli tullut Google-mainonnan kautta. Tässä on hyvä huomioida se, että kävijöitä alkoi virrata sivustolle saman tien mainoskampanjan julkaisun jälkeen – yksi Google-mainonnan eduista on juurikin nopeus, jolla näkyvyyttä voidaan hankkia. 

Heti ensimmäisenä kuukautena kaikista konversioista (eli sivuston lomakkeen kautta tulleista yhteydenotoista) 62% tuli Google-mainonnan kautta! Huolimatta yrityksen pitkästä historiasta, hakukoneista voitiin tavoittaa näinkin merkittävä joukko uusia potentiaalisia asiakkaita – ja vielä tällaisella aikataululla.

Syy Google-mainonnan tehokkuudelle on se, että iso osa Googlea käyttävistä ihmisistä on jo valmiiksi kiinnostunut ostamaan jotain – mainonnan avulla yritys saa mainoksensa tämän kohdeyleisön eteen.

Mitä hyötyä jatkuvasta optimoinnista sitten on? Alla on kuva mainosten näyttömäärien kehityksestä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana:

Näyttökerrat ovat kasvaneet 62% erilaisten optimointitoimenpiteiden seurauksena – täysin samalla budjetilla.

Entä mitä on tapahtunut kävijämäärille?

Sivustolle on saapunut 43% enemmän kävijöitä, vaikka Googlelle maksettava mainosbudjetti on pysynyt samana.

Tässä tapahtumatutkimuksessa on hyvä huomioida se, että kampanja on alun alkaenkin rakennettu täysin optimaalisilla asetuksilla. Tästä huolimatta mainontaa voidaan ajan kuluessa kehittää dataa keräämällä ja sitä oikein soveltamalla. Jatkuva optimointi on aiheuttanut myös sen, että liikenteen laatu on entisestään kasvanut, koska kampanjasta ollaan kertyneen datan myötä voitu mm. sulkea sellaiset hakusanat pois, jotka ovat yritykselle epäedullisia.

Google-mainontaa 100% suoritusteholla

Tehokkaan mainostilin salaisuus löytyy oikein rakennetuista hakusanamainonnan kampanjoista, joihin on yhdistetty seuraavat ominaisuudet:

Uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinoinnin käyttämättä jättäminen on pahin virhe minkä voi tehdä. Käytämme uudelleenmarkkinointia niin hakusanamainonnassa (saatamme haluta korkeammat hintatarjoukset sivuillasi käyneille) kuin display-mainonnassakin.

Display- eli kuvamainonta

Display-mainonta on tärkeä osa tehokasta Google-mainontaa. Osaan palvelupaketeistamme luomme animoituja mainoksia sekä esimerkiksi verkkokauppojen tapauksessa dynaamista uudelleenmainontaa (vierailija näkee täysin kohdistetun mainoksen katsomastaan tuotteesta tai palvelusta).

Konversioseuranta

Konversioseuranta on liian usein rikki tai puuttuu kokonaan. Me rakennamme konversioseurannan aina kun mahdollista. Ilman konversioseurantaa ei mainostajalla ole mitään käsitystä tilille tehtyjen muutosten vaikutuksesta myyntiin tai liideihin. Verkkokauppojen tapauksessa pystymme tarvittaessa toteuttamaan esimerkiksi Google Analyticsin Enhanced Ecommerce -lisäosan koodauksen ja asentamisen.

Miksi valitsisit Nostamon kumppaniksesi?

Nostamo on yksi harvoista ainoastaan Google-mainontaan erikoistuneista mainostoimistoista. Olemme Google Partner -kumppani ja työntekijämme ovat Googlen sertifioimia ammattilaisia.

Väitämme, että mainontapalvelumme on Suomen laadukkain. Väitteen tueksi voimme sanoa, että olemme pystyneet parantamaan tähän mennessä lähes kaikkien uusien asiakkaidemme Google-mainonnan suorituskykyä. Suurimmalla osalla parannukset ovat lisäksi olleet merkittäviä.

Tuloksellisuutemme salaisuus piilee itse kehittämässämme tavassa, jolla toteutamme mainoskampanjat. Strategiamme vie perinteisiin tapoihin verrattuna huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa, mutta tuottaa varmasti enemmän tuloksia. Ota yhteyttä, niin avaamme strategiaamme tarkemmin!

Kiinnostuitko Google-mainonnasta? Toimi näin.

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella, niin otamme yhteyttä viimeistään seuraavana työpäivänä. Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa meille suoraan numeroon 040 8242 727