Suomen laadukkainta Google Ads -mainontaa

Nostamo on täysin Google-mainontaan erikoistunut asiantuntijatalo. Olemme Google Partner -kumppani ja työntekijämme ovat Googlen sertifioimia ammattilaisia.

Google Ads on digimainonnan kulmakivi

Google-hauista iso osa on kaupallisessa mielessä tehtyjä eli googlaaja etsii aktiivisesti ostettavaa verkkokaupasta tai palveluntarjoajaa ratkaisemaan ongelmaansa. Google-mainonnan avulla tämä ostovalmis kohdeyleisö voidaan tavoittaa. Vastaavaa yleisöä ei ole missään muussa kanavassa tarjolla.

Googlen mainosohjelma on kuitenkin sen verran tekninen, että tehokkaan mainostilin luominen onnistuu harvoin ilman syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta. Voitokkaan Ads-tilin luomisen salaisuus piilee datan tulkinnassa ja soveltamisessa, oikeanlaisessa tilirakenteessa, tarkassa kohdennuksessa, pitkäjänteisessä optimoinnissa ja kaikkien alustan mahdollisuuksien (tekoäly, uudelleenmainonta, RLSA, display jne.) hyödyntämisessä.

Olemme erikoistuneet Google Ads -mainontaan, joten mainostoimistostamme löytyy syvällistä osaamista Google-mainontaan liittyen. Osaamisemme puolesta puhuvat myös aiemmat tuloksemme: olemme onnistuneet parantamaan tähän mennessä lähes kaikkien uusien asiakkaidemme mainonnan suorituskykyä. Ainoastaan yhdellä asiakkaalla suorituskyky on jäänyt asiakkuutta edeltävälle tasolle. Huomionarvoista on, että parannukset on saatu aikaan, vaikka mainontaa olisi hoitanut aiemmin toinen mainostoimisto.

Haluamme tuottaa maksimaalisen lisäarvon asiakkaillemme budjetista riippumatta, joten kaikkiin palvelupaketteihimme kuuluu seuraavat ominaisuudet:

 • Mainostilin rakennus
 • Jatkuva kuukausittainen mainonnan kehittäminen ja mainostilin ylläpito 
 • Analyticsin asennus ja datan seuranta & tulkinta
 • Konversioseurannan asentaminen
 • Kuukausittainen ja täysin läpinäkyvä raportointi

Jos olet kyllästynyt toimimattomiin kampanjoihin – olet löytänyt oikeaan osoitteeseen. Lupaamme parantaa tuloksiasi!

Tulokset

Suurimmalle osalle asiakkaistamme pystymme lyhyessäkin ajassa saamaan selviä tuloksia. Voit tutustua alla oleviin tapahtumatutkimuksiin otsikkoa klikkaamalla.

Saimme asiakkaaksemme yrityksen, jonka Google-mainonta oli täysin sekaisin. Mainonnalla ei tullut juuri lainkaan yhteydenottoja, vaikka sitä oli yritetty korjata useamman mainostoimiston toimesta jo pidemmän aikaa.

Mainostili rakennettiin kokonaan uusiksi. Tässä casessa päärooliin nousi Nostamon itse kehittämän mainontaprosessin lisäksi tarkasti suoritettu avainsana-analyysi: aiemmin mainontaa oli kohdennettu aivan liian laajasti, eikä avainsanojen hakutarkoitukseen oltu kiinnitetty sen suurempaa huomiota. Tunnistimme avainsana-analyysin perusteella sellaiset avainsanat, joiden kaupallinen potentiaali oli suurin, ja kohdensimme mainonnan näille avainsanoille.

Yhteydenotot lähtivät välittömästi räjähdysmäiseen kasvuun.

Ensimmäisen kuukauden aikana (lokakuu) yhteydenottoja satoi yli 2000 prosenttia enemmän. Marraskuussa yrityksen verkkosivuja uudistettiin, jonka vuoksi valtaosa konversioista träkkääntyi väärin: pylväskaaviossa näkyvän 20:n konversion sijaan kyseisenä kuukautena niitä tuli arviolta 70-80 Google-mainonnan avulla. Tammikuussa konversioita tuli jo todistetusti tuon 70 kappaletta.

Kaaviosta näkee hyvin jatkuvan optimoinnin ja mainostilin kehittämisen tuoman hyödyn. Konversioita saadaan vielä tästäkin kasvatettua, sillä tilille tulee jatkuvasti hyödyllistä dataa, jota soveltamalla mainonnan suorituskykyä voidaan parantaa.

Saimme asiakkaaksemme autoalan yrityksen, jonka Google-mainontaa oli hoitanut aiemmin toinen mainostoimisto. Mainonta toimi jo ennestään erinomaisella 5,24% konversioasteella eli yksi kahdestakymmenestä sivulla vierailleesta on ottanut yhteyttä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Korkeasta lähtötasosta huolimatta saimme tehostettua mainontaa reilusti.

Mainostili rakennettiin täysin uusiksi. Tilille tehtiin muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Tilin rakenteessa otettiin Nostamon kehittämä Alpha/Beta/Gamma-tilihierarkia käyttöön
 • Mainonnan kohdennusta muutettiin tiukemmaksi: mainokset näkyivät liikaa huonoilla hakusanoilla ja toisaalta hyviä hakusanoja ei painotettu mitenkään
 • Tilillä käytössä olleet Googlen automaattiasetukset otettiin pois käytöstä ja säädöt muutettiin manuaalisiksi
 • Kehittyneempiä ominaisuuksia muun muassa Googlen koneoppimiseen pohjautuvien ratkaisujen puolelta otettiin käyttöön

Tiliä rakentaessa hyödynsimme luonnollisesti aiemmin mainonnasta kertynyttä dataa.

Lopputulos

Nostimme heti ensimmäisen kuukauden jälkeen konversioastetta 81 prosenttia. Aiemmin joka kahdeskymmenes kävijä otti yhteyttä, muutoksiemme jälkeen yhteydenottajien osuus oli lähes kymmenesosa (9,51%) kaikista sivuilla vierailleista kävijöistä!

Yksi yhteydenottaja kustansi aiemmin 20,25 euroa – tekemiemme muutosten jälkeen yhteydenoton hinta (Cost per Conversion) laski ensimmäisen kuukauden jälkeen 8,27 euroon ja toisen kuukauden jälkeen 7,56 euroon. Alle 8 euroa on todella matala hinta liidille – varsinkin kyseisen korkeakatteisen palvelun kohdalla. Alla on kuva yhteydenoton hinnan kehityksestä:

Konversiprosentti ja yhden konversion hinta ovat mielenkiintoisia lukuja, mutta mikä oli yrityksen saama konkreettinen hyöty? Verkkosivujen kautta tulleet yhteydenotot kasvoivat 203,4% – eli yritys sai samalla budjetilla kolme kertaa enemmän liidejä aiempaan verrattuna. Yhteydenottojen kehitys on esitettynä alla olevassa kuvassa:

Myös tilin muut tunnusluvut kehittyivät selkeästi. Esimerkkinä mainosten klikkausprosentti, joka oli aiemmin 2,08% (klikkausprosentti eli click-through-rate kuvaa mainosta klikanneiden osuutta mainoksen nähneisiin – 2% klikkausprosentilla sadasta mainoksen nähneestä kaksi klikkaa sitä). Muutoksien jälkeen klikkausprosentti nousi 5,38 prosenttiin eli yhteensä 158 prosenttia! Hyvä klikkausprosentti kertoo siitä, että mainos on houkutteleva – eli se on kohdennettu oikealla yleisölle ja sen teksti vetoaa mainoksen nähneeseen.

Kaikkiin mainontapaketteihimme kuuluu jatkuva optimointi, joten tiliä pystytään kehittämään tästä vielä varmasti eteenpäin ajan kuluessa.

Elektroniikkatuotteita myyvän verkkokaupan mainontaa on hoidettu aiemmin talon sisältä vaihtelevilla panostuksilla. Keskimääräinen kuukausiliikevaihto on 9249€.

Rakensimme mainostilin täysin uusiksi:

 • Tilillä otettiin käyttöön Nostamon kehittämä tilirakenne, jonka ansiosta budjettia voidaan ohjata parhaiten toimiville avainsanoille maksimimäärä
 • Mainonnan kohdennus oli aiemmin hyvin laaja – tilin uudelleenrakennuksen yhteydessä kohdennusta tiukennettiin huomattavasti
 • Hakuverkoston mainonnan lisäksi mainostilillä otettiin käyttöön display-mainonta, jota kohdennetaan uudelleenmarkkinoinnin lisäksi ”kylmemmälle yleisölle” eli sellaisille henkilöille, jotka eivät ole vielä välttämättä kuulleet yrityksestä aiemmin.

Lopputulos

Verkkokaupan myynti lähti välittömästi kasvuun. Aiemmin kuukauden liikevaihto on ollut keskimäärin 9249 euroa – nykyään liikevaihto on keskimäärin 29260€ eli myyntiin on tullut kasvua 216%.

Keskimääräisestä kuukausimyynnistä on varmuudella Google-mainonnan ansiota 22%. Mainontaan on käytetty vertailujaksolla rahaa 1969€ ja sillä on saatu myyntiä yhteensä 25 983 euroa eli mainonnan tuotto on ollut 1320%. Valtaosa myynnistä (55%) on kuitenkin tullut suorana liikenteenä. Suora liikenne tarkoittaa sitä, että kävijä saapuu sivustolle esimerkiksi niin, että hän kirjoittaa verkko-osoitteen ulkomuistista selaimeensa.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kaikkea verkon kautta tullutta myyntiä ei voida tarkasti jäljittää. Yleinen esimerkki ostopolusta on seuraava:

 1. Henkilö etsii kännykällään Googlesta tietoa tuotteesta, jota hän on ostamassa.
 2. Googlen hakutulossivulla hän klikkaa mainosta, tutkii tämän jälkeen tuotesivua hetken aikaa ja sulkee sitten kännykkänsä.
 3. Myöhemmin (esimerkiksi saman päivän iltana) hän saattaa jatkaa asian tutkimista pöytäkoneellaan. Aiemmin päivällä vieraillun sivun verkko-osoite on tuoreessa muistissa, joten hän kirjoittaa sen suoraan selaimeensa.
 4. Pienen tutkimisen jälkeen hän ostaa tuotteen varmistuttuaan siitä, että tuote on varmasti hänelle soveltuva.

Mitä kalliimpi tuote, sitä pidempi tälläinen ostopolku on. Mainonnan seurattavuuden kannalta ongelmaksi muodostuu se, että esimerkin tapauksessa myynnistä saisi kaiken ansion suora liikenne, koska kävijä suoritti oston loppuun eri laitteella, jolla hän sen alun perin löysi.

Tämän tapahtumatutkimuksen tilanteessa mainonnan tuotosta iso osa menee edellä mainitusta syystä suoralle liikenteelle. Tuotteet ovat kalliita, joten niitä vertaillaan pitkään ennen ostopäätöksen tekoa. Mainontaan ei ole kuitenkaan tehty muuten isompia muutoksia, joten voidaan sanoa, että iso osa suoralla liikenteellä tulevasta myynnistä on tullut Google-mainonnan avulla – kuinka suuri osa, sitä emme tiedä. Joka tapauksessa palvelumme on tuonut merkittävän parannuksen yrityksen koko liikevaihtoon.

Miksi mainontamme on niin tehokasta?

Kohdennamme mainontaa oikein

Mainonnan kohdennus koostuu kahdesta osasta: mille avainsanoille mainontaa kohdennetaan ja millaisella laajuudella. Tämä tarkoittaa sitä, että Google-mainonnassa on ensinnäkin tunnistettava avainsana-analyysin perusteella ne avainsanat, jotka yritykselle parhaiten soveltuvat, jonka jälkeen näiden avainsanojen vastaavuustyypiksi on valittava tilanteeseen parhaiten soveltuva tyyppi. Lähes aina vastaavuustyyppinä käytetään laajaa vastaavuutta (broad match), ja lähes aina tämä on huonoin mahdollinen vaihtoehto. Tämän linkin takaa voit tutustua tapahtumatutkimukseen, jossa paransimme yrityksen saamia yhteydenottoja 5000% mainonnan kohdennusta parantamalla.

Vastaamme hakijan hakutarkoitukseen äärimmäisellä tarkkuudella

Hakijan hakutarkoitukseen vastaaminen on tuloksellisen Google-mainonnan tärkeimpiä periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että mainoksen on käsiteltävä sitä aihetta, josta kävijä etsii tietoa. Teemme paljon mainostilien auditointeja, ja lähes aina kohdennuksessa on reilusti parannettavaa. Onko omalla mainostililläsi oma mainoksensa jokaiselle avainsanalle? Jos ei, niin ota yhteyttä – mainontasi tuloksia pystytään hyvin todennäköisesti parantamaan.

Tulkitsemme ja sovellamme dataa hyvinkin kekseliäästi

Datan tulkinta ja soveltaminen on se osa-alue, jolla mainonnan tuotto viedään OK-tasolta huipputasolle. Liian usein tämä jätetään kuitenkin kokonaan huomiotta. Oikeanlaisesta datan soveltamisesta voit lukea tapahtumatutkimuksen tämän linkin takaa. Kyseisessä casessa yrityksen jo ennestään todella hyvin toimineen mainonnan tulokset triplattiin.

Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen

Google Ads on hyvin tekninen laitos ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Mainosohjelman tarjoamia ominaisuuksia kannattaakin hyödyntää jatkuvilla A/B-testeillä, joissa uusia strategioita testataan kokeilukampanjoiden avulla alkuperäisiä kampanjoita vastaan. Voittajan löytyessä voidaan laittaa uusi kokeilu pystyyn – näin mainostiliä voidaan kehittää jatkuvasti eteenpäin. 

Miksi valitsisit Nostamon kumppaniksesi?

Nostamo on yksi harvoista ainoastaan Google-mainontaan erikoistuneista mainostoimistoista. Olemme Google Partner -kumppani ja työntekijämme ovat Googlen sertifioimia ammattilaisia.

Väitämme, että mainontapalvelumme on Suomen laadukkain. Väitteen tueksi voimme sanoa, että olemme pystyneet parantamaan tähän mennessä lähes kaikkien uusien asiakkaidemme Google-mainonnan suorituskykyä. Suurimmalla osalla parannukset ovat lisäksi olleet merkittäviä.

Tuloksellisuutemme salaisuus piilee itse kehittämässämme tavassa, jolla toteutamme mainoskampanjat. Strategiamme vie perinteisiin tapoihin verrattuna huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa, mutta tuottaa varmasti enemmän tuloksia. Ota yhteyttä, niin avaamme strategiaamme tarkemmin!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Palvelumme on avaimet käteen -toteutus Google-mainontaan. Rakennamme mainostilin ja kehitämme sekä ylläpidämme sitä. Lisäksi raportoimme tulokset kuukausittain täysin läpinäkyvällä raportilla. Mainonta on yhteistyötä, joten muokkaamme palveluamme joustavasti tarpeen mukaan. Mikäli yritykselläsi on esimerkiksi erilaisia sesonkiluonteisia kampanjoita, niin hankimme näille näkyvyyttä myös Google Adsissa.

Tarjontaamme lukeutuvat kaikki mainosmuodot, joita toteutetaan Google Adsin mainosalustan kautta. Tähän kuuluu hakuverkoston mainonta (perinteiset tekstimainokset), display-mainonta (kuvamainonta Googlen display-verkostossa), videomainonta (YouTube) sekä shopping-mainonta (verkkokaupoille tarkoitettu mainosmuoto).

Palvelumme hinta riippuu täysin yrityksen tilanteesta (mm. halutut mainosmuodot ja mainostilin laajuus), mutta peruspakettimme kuukausihinta lähtee 300 eurosta.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lähetämme käyttöoikeuspyynnöt tarvittaviin ohjelmistoihin (vähintään Google Ads ja Google Analytics). Mikäli olette vasta aloittamassa mainontaa, tai kyseiset tilit puuttuvat muuten vain, niin teemme nämä puolestanne. Projektin aluksi saatte lisäksi henkilökohtaisen yhteyshenkilön, joka hoitaa yrityksenne mainontaa. Voitte olla häneen yhteydessä kaikista mieltänne askarruttavista seikoista. Hoidamme mainontaa täysin itseohjautuvasti, joten halutessanne teiltä ei vaadita alkuvaiheen jälkeen mitään sen suurempaa panosta mainonnan toteutukseen liittyen. Kehitämme mainostiliä koko ajan eteenpäin ja raportoimme tulokset aina kuukauden alussa projektinhallintaohjelmistomme kautta.

Kiinnostuitko Google-mainonnasta? Toimi näin.

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella, niin otamme yhteyttä viimeistään seuraavana työpäivänä. Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa meille suoraan numeroon 040 8242 727