Turboahdettua Google Ads -mainontaa

Nostamo on Google-mainonnan asiantuntijatalo. Olemme Google Partner -kumppani ja työntekijämme ovat Googlen sertifioimia ammattilaisia.

Google Ads on digimainonnan kulmakivi

Google-hauista iso osa on kaupallisessa mielessä tehtyjä eli googlaaja etsii aktiivisesti ostettavaa verkkokaupasta tai palveluntarjoajaa ratkaisemaan ongelmaansa. Google-mainonnan avulla tämä ostovalmis kohdeyleisö voidaan tavoittaa. Vastaavaa yleisöä ei ole missään muussa kanavassa tarjolla.

Googlen mainosohjelma on kuitenkin sen verran tekninen, että tehokkaan mainostilin luominen onnistuu harvoin ilman syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta. Voitokkaan Ads-tilin luomisen salaisuus piilee oikeanlaisessa tilirakenteessa, tarkassa kohdennuksessa, pitkäjänteisessä optimoinnissa ja kaikkien alustan mahdollisuuksien (tekoäly, uudelleenmainonta, RLSA, display jne.) hyödyntämisessä.

Haluamme tuottaa maksimaalisen lisäarvon asiakkaillemme budjetista riippumatta, joten kaikkiin palvelupaketteihimme kuuluu seuraavat ominaisuudet:

 • Mainostilin uudelleenrakennus
 • Jatkuva optimointi (mainostilin kehitys on olennainen osa tehokasta Google-mainontaa) 
 • Analyticsin asennus ja datan seuranta & tulkinta
 • Konversioseurannan asentaminen
 • Kuukausittainen ja täysin läpinäkyvä raportointi

Jos olet kyllästynyt toimimattomiin kampanjoihin tai alhaisiin laatupisteisiin – olet löytänyt oikeaan osoitteeseen. Lupaamme parantaa tuloksiasi!

Tulokset

Suurimmalle osalle asiakkaistamme pystymme lyhyessäkin ajassa saamaan selviä tuloksia. Voit tutustua alla oleviin tapahtumatutkimuksiin otsikkoa klikkaamalla.

Lähtötilanne

Yritys ei saa juuri lainkaan yhteydenottoja. Mainontaa on yritetty korjata useamman mainostoimiston toimesta, mutta parannuksia ei ole saatu aikaan.

Toimenpiteet

Mainostili rakennettiin kokonaan uusiksi. Tässä casessa päärooliin nousi Nostamon itse kehittämän mainontaprosessin lisäksi tarkasti suoritettu avainsana-analyysi: aiemmin mainontaa on kohdennettu liian laajasti, eikä avainsanojen hakutarkoitukseen ole kiinnitetty sen suurempaa huomiota. Tunnistimme avainsana-analyysin perusteella sellaiset avainsanat, joiden kaupallinen potentiaali oli suurin, ja kohdensimme mainonnan näille avainsanoille.

Lopputulos

Yhteydenotot lähtivät välittömästi räjähdysmäiseen kasvuun. Ensimmäisen kuukauden aikana yhteydenottoja satoi yli 2000 prosenttia enemmän. Tätä kirjoitettaessa mainontaa tehdään toista kuukautta, ja näyttää siltä, että yhteydenottoihin tulee lokakuuhun nähden vielä reilu parannus.

Lähtötilanne

Saimme asiakkaaksemme autoalan yrityksen, jonka Google-mainontaa on hoitanut aiemmin toinen mainostoimisto. Mainonta toimi jo ennestään erinomaisella 5,24% konversioasteella eli yksi kahdestakymmenestä sivulla vierailleesta on ottanut yhteyttä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Korkeasta lähtötasosta huolimatta saimme tehostettua mainontaa reilusti.

Toimenpiteet

Mainostili rakennettiin täysin uusiksi. Tilille tehtiin muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Tilin rakenteessa otettiin Nostamon kehittämä Alpha/Beta/Gamma-tilihierarkia käyttöön
 • Mainonnan kohdennusta muutettiin tiukemmaksi: mainokset näkyivät liikaa huonoilla hakusanoilla ja toisaalta hyviä hakusanoja ei painotettu mitenkään
 • Tilillä käytössä olleet Googlen automaattiasetukset otettiin pois käytöstä ja säädöt muutettiin manuaalisiksi
 • Kehittyneempiä ominaisuuksia muun muassa Googlen koneoppimiseen pohjautuvien ratkaisujen puolelta otettiin käyttöön

Tiliä rakentaessa hyödynsimme luonnollisesti aiemmin mainonnasta kertynyttä dataa.

Lopputulos

Nostimme heti ensimmäisen kuukauden jälkeen konversioastetta 81 prosenttia. Aiemmin joka kahdeskymmenes kävijä otti yhteyttä, muutoksiemme jälkeen yhteydenottajien osuus oli lähes kymmenesosa (9,51%) kaikista sivuilla vierailleista kävijöistä!

Yksi yhteydenottaja kustansi aiemmin 20,25 euroa – tekemiemme muutosten jälkeen yhteydenoton hinta (Cost per Conversion) laski ensimmäisen kuukauden jälkeen 8,27 euroon ja toisen kuukauden jälkeen 7,56 euroon. Alle 8 euroa on todella matala hinta liidille – varsinkin kyseisen korkeakatteisen palvelun kohdalla. Alla on kuva yhteydenoton hinnan kehityksestä:

Konversiprosentti ja yhden konversion hinta ovat mielenkiintoisia lukuja, mutta mikä oli yrityksen saama konkreettinen hyöty? Verkkosivujen kautta tulleet yhteydenotot kasvoivat 203,4% – eli yritys sai samalla budjetilla kolme kertaa enemmän liidejä aiempaan verrattuna. Yhteydenottojen kehitys on esitettynä alla olevassa kuvassa:

Myös tilin muut tunnusluvut kehittyivät selkeästi. Esimerkkinä mainosten klikkausprosentti, joka oli aiemmin 2,08% (klikkausprosentti eli click-through-rate kuvaa mainosta klikanneiden osuutta mainoksen nähneisiin – 2% klikkausprosentilla sadasta mainoksen nähneestä kaksi klikkaa sitä). Muutoksien jälkeen klikkausprosentti nousi 5,38 prosenttiin eli yhteensä 158 prosenttia! Hyvä klikkausprosentti kertoo siitä, että mainos on houkutteleva – eli se on kohdennettu oikealla yleisölle ja sen teksti vetoaa mainoksen nähneeseen.

Kaikkiin mainontapaketteihimme kuuluu jatkuva optimointi, joten tiliä pystytään kehittämään tästä vielä varmasti eteenpäin ajan kuluessa.

Lähtötilanne

Elektroniikkatuotteita myyvän verkkokaupan mainontaa on hoidettu aiemmin talon sisältä vaihtelevilla panostuksilla. Keskimääräinen kuukausiliikevaihto on 9249€.

Toimenpiteet

Rakensimme mainostilin täysin uusiksi. Tilillä otettiin käyttöön Nostamon kehittämä tilirakenne, jonka ansiosta budjettia voidaan ohjata parhaiten toimiville avainsanoille enemmän. Mainonnan kohdennus oli aiemmin hyvin laaja – tilin uudelleenrakennuksen yhteydessä kohdennusta tiukennettiin huomattavasti. Hakuverkoston mainonnan lisäksi mainostilillä otettiin käyttöön display-mainonta, jota kohdennetaan uudelleenmarkkinoinnin lisäksi ”kylmemmälle yleisölle” eli sellaisille henkilöille, jotka eivät ole vielä välttämättä kuulleet yrityksestä aiemmin.

Lopputulos

Verkkokaupan myynti lähti välittömästi kasvuun. Aiemmin kuukauden liikevaihto on ollut keskimäärin 9249 euroa – nykyään liikevaihto on keskimäärin 29260€ eli myyntiin on tullut kasvua 216%.

Keskimääräisestä kuukausimyynnistä on varmuudella Google-mainonnan ansiota 22%. Mainontaan on käytetty vertailujaksolla rahaa 1969€ ja sillä on saatu myyntiä yhteensä 25 983 euroa eli mainonnan tuotto on ollut 1320%. Valtaosa myynnistä (55%) on kuitenkin tullut suorana liikenteenä. Suora liikenne tarkoittaa sitä, että kävijä saapuu sivustolle esimerkiksi niin, että hän kirjoittaa verkko-osoitteen ulkomuistista selaimeensa.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kaikkea verkon kautta tullutta myyntiä ei voida tarkasti jäljittää. Yleinen esimerkki ostopolusta on seuraava:

 1. Henkilö etsii kännykällään Googlesta tietoa tuotteesta, jota hän on ostamassa.
 2. Googlen hakutulossivulla hän klikkaa mainosta, tutkii tämän jälkeen tuotesivua hetken aikaa ja sulkee sitten kännykkänsä.
 3. Myöhemmin (esimerkiksi saman päivän iltana) hän saattaa jatkaa asian tutkimista pöytäkoneellaan. Aiemmin päivällä vieraillun sivun verkko-osoite on tuoreessa muistissa, joten hän kirjoittaa sen suoraan selaimeensa.
 4. Pienen tutkimisen jälkeen hän ostaa tuotteen varmistuttuaan siitä, että tuote on varmasti hänelle soveltuva.

Mitä kalliimpi tuote, sitä pidempi tälläinen ostopolku on. Mainonnan seurattavuuden kannalta ongelmaksi muodostuu se, että esimerkin tapauksessa myynnistä saisi kaiken ansion suora liikenne, koska kävijä suoritti oston loppuun eri laitteella, jolla hän sen alun perin löysi.

Tämän tapahtumatutkimuksen tilanteessa mainonnan tuotosta iso osa menee edellä mainitusta syystä suoralle liikenteelle. Tuotteet ovat kalliita, joten niitä vertaillaan pitkään ennen ostopäätöksen tekoa. Mainontaan ei ole kuitenkaan tehty muuten isompia muutoksia, joten voidaan sanoa, että iso osa suoralla liikenteellä tulevasta myynnistä on tullut Google-mainonnan avulla – kuinka suuri osa, sitä emme tiedä. Joka tapauksessa palvelumme on tuonut merkittävän parannuksen yrityksen koko liikevaihtoon.

Google-mainontaa 100% suoritusteholla

Tehokkaan mainostilin salaisuus löytyy oikein rakennetuista hakusanamainonnan kampanjoista, joihin on yhdistetty seuraavat ominaisuudet:

Uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinoinnin käyttämättä jättäminen on pahin virhe minkä voi tehdä. Käytämme uudelleenmarkkinointia niin hakusanamainonnassa (saatamme haluta korkeammat hintatarjoukset sivuillasi käyneille) kuin display-mainonnassakin.

Display- eli kuvamainonta

Display-mainonta on tärkeä osa tehokasta Google-mainontaa. Osaan palvelupaketeistamme luomme animoituja mainoksia sekä esimerkiksi verkkokauppojen tapauksessa dynaamista uudelleenmainontaa (vierailija näkee täysin kohdistetun mainoksen katsomastaan tuotteesta tai palvelusta).

Konversioseuranta

Konversioseuranta on liian usein rikki tai puuttuu kokonaan. Me rakennamme konversioseurannan aina kun mahdollista. Ilman konversioseurantaa ei mainostajalla ole mitään käsitystä tilille tehtyjen muutosten vaikutuksesta myyntiin tai liideihin. Verkkokauppojen tapauksessa pystymme tarvittaessa toteuttamaan esimerkiksi Google Analyticsin Enhanced Ecommerce -lisäosan koodauksen ja asentamisen.

Miksi valitsisit Nostamon kumppaniksesi?

Nostamo on yksi harvoista ainoastaan Google-mainontaan erikoistuneista mainostoimistoista. Olemme Google Partner -kumppani ja työntekijämme ovat Googlen sertifioimia ammattilaisia.

Väitämme, että mainontapalvelumme on Suomen laadukkain. Väitteen tueksi voimme sanoa, että olemme pystyneet parantamaan tähän mennessä lähes kaikkien uusien asiakkaidemme Google-mainonnan suorituskykyä. Suurimmalla osalla parannukset ovat lisäksi olleet merkittäviä.

Tuloksellisuutemme salaisuus piilee itse kehittämässämme tavassa, jolla toteutamme mainoskampanjat. Strategiamme vie perinteisiin tapoihin verrattuna huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa, mutta tuottaa varmasti enemmän tuloksia. Ota yhteyttä, niin avaamme strategiaamme tarkemmin!

Kiinnostuitko Google-mainonnasta? Toimi näin.

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella, niin otamme yhteyttä viimeistään seuraavana työpäivänä. Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa meille suoraan numeroon 040 8242 727