Miten digitaalinen markkinointi kannattaa aloittaa? Digimarkkinointi 101

Digitaalinen markkinointi sisältää valtavan määrän erilaisia kanavia ja keinoja. Rajallisilla resursseilla toimivien yritysten kannattaa luonnollisesti aloittaa digimarkkinointi sellaisesta kanavasta, jolla saavutetaan suurimmat positiiviset vaikutukset yrityksen myyntiin. Mutta mistä nämä kanavat voidaan tunnistaa?

Oikeiden kanavien valinnassa kannattaa hyödyntää markkinoinnin teoriaa. Paljastamme kirjoituksessa Nostamon sapluunan markkinoinnin toteuttamiseen.

Mietitään kuitenkin ensin digitaalista markkinointia yleisesti. Mikä markkinoinnissa on tarkalleen ottaen muuttunut?

Internet on mullistanut markkinoinnin ja myynnin

Digitalisaatio on mullistanut perinteisen markkinoinnin. Murrokseen on vaikuttanut erityisesti saatavilla olevan tiedon määrä - asiakas on astunut monta askelta lähemmäksi myyjää, kun internetin kautta voidaan etsiä tietoa ajasta ja paikasta riippumattomalla tavalla. Näin tuotteen ominaisuudet, sen saamat arvostelut ja muiden asiakkaiden antamat arviot ovat muutaman swaippauksen tai klikkauksen päässä.

Myyjän päätehtävä ei ole enää luetella tuotteen ominaisuuksia, vaan soveltaa tietojaan ja toimia asiantuntija-apuna asiakkaalle.

Samalla markkinointikanavat ovat muuttuneet. Markkinoija voi valita mieleisensä lukuisista erilaisista kanavista, joista jokaisessa on omanlaisensa kohdeyleisö. Digitaalisen markkinoinnin kanavia ovat muun muassa:

 • Yrityksen omat verkkosivut

 • Hakusanamainonta (Google Ads)

 • Display- eli bannerimainonta

 • Hakukoneoptimointi

 • Sosiaalisen median mainonta (mm. Facebook, Instagram ja LinkedIn)

 • Sähköpostimarkkinointi

 • Sisältömarkkinointi

Huomattavaa on kuitenkin se, että ostopäätösprosessi on säilynyt samana. Ostopäätösprosessin ymmärtäminen on tärkeää, jotta tuloksellista digitaalista markkinointia on ylipäätään mahdollista tehdä. Sillä viitataan prosessiin, joka pitää sisällään seuraavat vaiheet:

 • Tarpeen tunnistaminen -> Henkilö huomaa tarvitsevansa jotain tiettyä tuotetta tai palvelua. Tarve saattaa herätä spontaanisti tai sen saattaa laukaista esimerkiksi mainos tai ystävän kommentti.

 • Tiedon hankinta -> Ostotarpeen tunnistanut henkilö alkaa etsiä tietoa aiheesta. Tiedon etsintä aloitetaan usein Googlesta.

 • Vaihtoehtojen vertailu -> Henkilö on löytänyt muutaman parhaan vaihtoehdon, joiden välillä hän suorittaa vertailua. Myös vertailu tapahtuu usein Googlessa.

 • Ostopäätöksen tekeminen -> Henkilö on tehnyt päätöksensä ja ostaa parhaimmaksi kokemansa tuotteen.

Prosessi on tärkeä ymmärtää, jotta osaa käyttää oikeita markkinointikeinoja oikeissa paikoissa.

Ostopäätösprosessin ymmärtämällä voidaan myös luoda toimivat askelmerkit digimarkkinoinnin aloittamiseen.

Nostamon askelmerkit digitaaliseen markkinointiin

Käydään seuraavaksi läpi askelmerkit digitaalisen markkinoinnin aloittamiseen. Usein markkinointitoimenpiteet aloitetaan samanaikaisesti useammassa kanavassa, mutta mitkä olisivat askeleet, jos digitaalinen markkinointi pitäisi aloittaa yksi kanava kerrallaan?

1. Verkkosivut kuntoon

Monelle ei välttämättä tule yrityksen omat verkkosivut ensimmäisenä mieleen, kun mietitään digitaalisen markkinoinnin keinoja. Tästä huolimatta ne ovat digimarkkinoinnin kivijalka.

Syy tähän on seuraava:

Muiden digitaalisten markkinointikeinojen tarkoituksena on hankkia kävijöitä yrityksen verkkosivuille, mutta itse lopullisen konversion määrittää verkkosivut (konversiolla tarkoitetaan yrityksen asettamaa tavoitetta, joka palveluyrityksellä on usein yhteydenotto ja verkkokaupalla myynti).

Visuaalisesti näyttävät ja toiminnallisuuksien puolesta loppuun asti hiotut verkkosivut ovat näin ollen tärkeä ensimmäinen askel digitaalista markkinointia aloittavalle yritykselle. Vai miksi hankkisit verkkosivuillesi liikennettä, jos niille saapuvat kävijät eivät vakuutu asiantuntemuksestasi? Luottamussuhde on kaupankäynnin tärkein perusedellytys, eikä sitä luoda sivustolla, joka on sisältönsä ja toiminnallisuuksiensa puolesta laaduttoman oloinen.

Kivijalan muuraamisen jälkeen voidaan aloittaa näkyvyyden kasvattaminen.

2. Aloita Google-mainonta

Verkkosivuille kannattaa hankkia liikennettä ensin Google-mainonnan avulla.

Mutta miksi juuri Google-mainonnalla?

Tämän ymmärtämiseksi pitää palata takaisin äsken esiteltyyn ostopäätösprosessiin. Mitä pidemmällä ostopäätösprosessia potentiaalinen asiakas on, sitä helpommin hänet on mahdollista kääntää maksavaksi asiakkaaksi. Henkilö, joka selaa Facebook-feediään ilman tietoakaan minkäänlaisesta ostotarpeesta, on hyvin kaukana maksavaksi asiakkaaksi siirtymisestä.

Sen sijaan henkilö, joka etsii Googlesta esimerkiksi hakusanalla "pihasuunnitelma hinta" istuu jo luottokortti kädessään valmiina tarttumaan tarjoukseen, kun sopiva yritys tulee vastaan. Google-mainonnan avulla tämä täydellinen kohdeyleisö voidaan tavoittaa. Vastaavaa kohdeyleisöä ei ole missään muussa kanavassa tarjolla.

Tässä on syy Google-mainonnan tehokkuudelle ja sille miksi digitaalista markkinointia aloittavan kannattaa panostaa siihen ensimmäisenä.

Miten mainonta tarkalleen ottaen toimii?

Googlessa voidaan mainostaa joko hakuverkostossa tai display-verkostossa.

Hakuverkoston mainokset ovat niitä perinteisiä tekstimainoksia, joita näkee, kun Googlesta etsii tietoa jollain tietyllä hakusanalla. Mainoksen tunnistaa sen vieressä olevasta "mainos"-tekstistä.

Mainokset aktivoituvat halutuilla hakusanoilla. Mainosten tarkka kohdentaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä hakukoneen käyttäjän hakutarkoitukseen vastaaminen on Google-mainonnan tärkeimpiä perusperiaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalle pitää näyttää mainoksia siitä aiheesta, josta hän etsii tietoa.

Display-mainonta on bannerimainontaa, jota voidaan näyttää Googlen display-verkostoon kuuluvilla noin kahdella miljoonalla erilaisella verkkosivulla (mm. YouTube, erilaiset uutissivustot, blogit ja muut mediat). Bannerimainos näyttää seuraavalta:

Googlen display-verkoston kohdennusmahdollisuudet ovat todella hyvät: bannerimainontaa voidaan kohdentaa esimerkiksi sellaiselle yleisölle, joka aktiivisesti etsii Googlesta tietoa jostain aiheesta (ja on näin ostopäätösprosessin tiedon etsintä- tai vertailuvaiheessa).

Millaista palvelua Nostamo tarjoaa Google-mainontaan?

Nostamo on täysin Google-mainontaan erikoistunut digimarkkinointitoimisto. Toimistomme sijaitsee Tampereella.

Yrityksemme erottavin tekijä on tuloshakuisuus: pyrimme aina kasvattamaan liikevaihtoon vaikuttavia tekijöitä eli joko yhteydenottoja (palvelualan yritys) tai ostotapahtumia (verkkokauppa). Kaikki muut tunnusluvut ovat meille täysin toissijaisia.

Tarkemmin palveluun voit tutustua täältä.

Mainontapalvelumme avulla saavutettuihin tuloksiin (tapahtumatutkimuksiin) voit tutustua tämän linkin takaa.

3. Laajenna muihin digimarkkinointikanaviin

Kun digitaalinen markkinointi on verkkosivujen ja Google-mainonnan osalta kunnossa, on aika laajentaa muihin kanaviin.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on tekniikka, jossa mm. verkkosivujen rakennetta ja sisältöä muuttamalla sivusto saadaan nousemaan ensimmäiselle hakutulossivulle. Hakukoneoptimoinnissa ei makseta Googlelle mitään erillisiä maksuja.

Hakukoneoptimoinnilla tavoitetaan osittain samaa liikennettä kuin Google-mainonnalla. Erityisen hyvin se soveltuu kuitenkin ostopäätösprosessin toisen vaiheen informatiivisiin hakuihin. Google-mainonta ei ole välttämättä aina kustannustehokasta näillä hakusanoilla mainostamiseen, joten tätä yleisöä voidaan tavoittaa hakukoneoptimoinnin keinoin.

Paras tilanne on silloin, jos yrityksellä on sekä orgaaninen hakutulos (hakukoneoptimoinnilla saavutettu sijoitus) että maksettu sijoitus (Google-mainonnalla saavutettu sijoitus) hakukoneen ensimmäisellä hakutulossivulla.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on monelle itsestäänselvä digimarkkinointikanava - ja hyvä näin.

Sosiaalisen median kanavia valitessa on tärkeää kiinnittää huomiota kohdeyleisöön - kaikki some-kanavat eivät sovellu kaikille yrityksille, vaan kanavaa valitessa on mietittävä käyttäjien demografisia ominaisuuksia (esim. ikä ja sukupuoli).

Sosiaalinen media on ostopäätösprosessissa erityisen hyvä tarpeen herättämiseen ja oston jälkeiseen toimintaan (eli vanhojen asiakkaiden sitouttamiseen).

Sosiaalisessa mediassa kannattaa hyödyntää myös maksettua mainontaa! Esimerkiksi Facebook-mainonta soveltuu erityisen hyvin erilaisten kampanjoiden mainostamiseen.

Muut kanavat

Digitaalinen markkinointi tarjoaa runsaasti erilaisia keinoja näkyvyyden hankintaan. Voit esimerkiksi:

 • kirjoittaa blogia

 • julkaista omaa podcast-ohjelmaasi

 • tehdä videomainontaa YouTubessa

 • kerätä sähköpostiosoitteita verkkosivuillasi ja harjoittaa sähköpostimarkkinointia

 • tehdä natiivimainontaa jonkun ison medialehden verkkosivuilla

Digimarkkinointikeinoja valitessasi muista vain miettiä strategia valmiiksi: missä vaiheessa ostopäätösprosessia kyseisellä keinolla tavoitettava kohdeyleisö on, ja miten voit ohjata heidät prosessissa eteenpäin?

Lopuksi

Artikkelissa on esitetty askelmerkit, joilla digitaalinen markkinointi kannattaa aloittaa. Monimutkaisessa digimaailmassa mikään ei ole kuitenkaan aivan näin mustavalkoista, sillä usein digimarkkinointi aloitetaan samanaikaisesti useassa kanavassa. Varmista kuitenkin, että alkupään vaiheet ovat kunnossa, vaikka olisitkin jo veteraani digimarkkinoinnissa. Google-mainonta tarjoaa helpoimmat voitot, ja verkkosivut ovat tärkein konversioihin vaikuttava tekijä.

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila