Klikkimainonta (PPC)

Klikkimainonta on avain nopeaan kävijämäärien ja konversioiden kasvuun, alustana Google AdWords tai Facebook.

Tavoita juuri oikea yleisö, oikeassa kanavassa, oikeaan aikaan. Kustannustehokkaasti.

Katso hinnasto
Varaa maksuton auditointi
Katso hinnasto
Varaa maksuton auditointi

Mitä klikkimainonta on?

Klikkimainonta (eli Pay-Per-Click PPC) on kävijöiden tuomista sivuillesi mainosten avulla, klikkipohjaisella hinnalla . Yleisimmät klikkimainonnan alustat ovat Google AdWords ja Facebook.

Perinteinen internetin bannerimainonta on kuin laittaisit mainoksen tienvarsikylttiin, tai keltaisille sivuille. Maksat kiinteän summan tietystä ajasta ja tietty määrä ihmisiä näkee mainoksesi. Ongelmana on se, että et oikeasti tiedä kuinka moni on nähnyt mainoksesi, tai kuinka moni on mainoksen perusteella ottanut yhteyttä tai ostanut mitään. Klikkimainonta on bannerimainontaa on valovuosia pidemmällä. Mainontaa voidaan kohdistaa tarkasti vain tietylle ihmisryhmälle kulloistekin tavoitteiden mukaan, ja ajan myötä kertyvän datan ja optimoinnin perusteella jatkuvasti parantaa mainosten osuvuutta ja konversioprosenttia.

Mitä hyötyä klikkimainonnasta on?

Se tuo sinulle lisää euroja! Toisinsanoen lisää tunnettuuttasi, tuo potentiaalisia asiakkaita, taivuttelee vertailua tekevät päätymään juuri sinun tuotteeseesi ja muistuttaa vanhoja asiakkaita ostamaan uudelleen. Klikkimainonta on erinomainen keino saada tuotteitasi, tai yritystäsi suuren yleisön tietoisuuteen ja tuoda kävijöitä sivuillesi. Klikkimainonta myös palkitsee sanankäytöltään taitavaa markkinoijaa: mitä mielenkiintoisempi ja houkuttelevampi mainos, sitä vähemmän joudut jokaisesta klikistä maksamaan. Koska jokainen klikkaus maksaa, haluamme joka ikisen klikin olevan mahdollisimman merkityksellinen.

Erityisen hyvin Klikkimainonta sopii uusille tuotteille ja tuoreille yrityksille, sekä nopeisiin kampanjoihin, sillä sen avulla on helppo saada nopeasti kävijöitä sivuillesi.

Miten teemme Klikkimainonta?

Meillä ei ole yhtä sapluunaa jokaiselle yritykselle, vaan kampanjat luodaan aina tapauskohtaisesti. Usein alustana on kuitenkin perinteinen AdWords tai Facebook. Tuotteesta riippuen toisinaan voi olla järkevää rakentaa pidempiäkin ostoketjuja ja kohdistaa mainontaa ketjutetusti eri kanavissa. Osa asiakkaista vaatii "lämmittelyä" ennenkuin on oikea aika kysyä kauppaa, aivan kuten perinteisessäkin kaupankäynnissä. Osalle taas voimme tarjota lyhyemmän kaavan kautta suoraan pääasiallista tuotetta. Valitettavan usein - varsinkin Suomessa - kaikkia klikkimainonnan mahdollisuuksia ei hyödynnetä. Nostamon osaamiseen kuuluu jokainen klikkimainonnan vaativimmankin toteutuksen tarvitsema keino - segmentoidusta tai dynaamisesta uudelleenmarkkinoinnista aina Google Tag Manager -verkkokauppaintegraatioihin.

Mikä klikkimainonnan alusta on paras?

Tähän ei ole suoraa vastausta, sillä eri mainosalustat sopivat erilaisille tuotteille, tavoittavat erilaisia kohderyhmiä. Osa toimii paremmin kylmälle yleisölle asiakkaan ostopolun alkuvaiheessa, ja osa taas sopii parhaiten vertailuvaiheessa oleville, lähes varmoille ostajille. Klikkimainonnan eri mainosalustat ovat kuin kauppoja: jokaisesta kaupasta voit ostaa liikennettä sivuillesi, ja osa tästä liikenteestä konvertoituu lopulta ostajiksi. Nostamon käyttämät alustat ovat Google Ads, Microsoft Bing ja Facebook kaikkine mahdollisuuksineen, mutta tarvittaessa muitakin alustoja voidaan käyttää.

Mutta kuinka paljon panostaa mihinkin kauppaan, miten tehdä ostokset edullisimmin, mitä ylipäätään sanoa ja kenelle? Nämä ovat ne kysymykset, jotka erottavat voittajat häviäjistä. Haluamme pitää sinut voittajien puolella, joten näiden kysymysten ratkaiseminen on intohimomme ja vahvuutemme. Dataan perustuvassa markkinoinnissa tekemämme ratkaisut eivät jää arvailun varaan. Kun sovimme klikkimainontaan käytettävästä budjetista, huolehdimme siitä, että mainontaan käyttämäsi eurot ovat oikeasti optimaalisessa käytössä. Valitsemme tuottavimmat kanavat, kirjoitamme ja testaamme parhaiten myyntiä lisäävät mainostekstit, seuraamme ja raportoimme mainonnan tuloksellisuuden konversioseurannan avulla. Luomme myös display- ja uudelleenmarkkinointikampanjat (remarketing), jos se on budjetin ja kävimäärien puitteissa on mahdollista. Monesta muusta poiketen, emme veloita konversioseurannasta, display-mainonnasta tai uudelleenmarkkinoinnista lisähintaa.

Miksi maksaisin klikkimainonnasta?

Saavutettavuus

Mainonta voidaan kohdistaa jo valmiiksi tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneisiin ihmisiin, tai tavoittaa aivan uusia kohderyhmiä. Eri kanavilla on omat vahvuutensa. Analysoimme eri hakusanojen taakse kätkeytyvän haun tarkoituksen (search intent) ja suodatamme analyysin perusteella osan hakusanoista pois, jotta budjettisi ei kulu epäolennaisiin hakuihin.

Uudelleenmarkkinointi

Pystymme keräämämme datan perusteella seulomaan ostajat esimerkiksi eri tuotteista kiinnostuineisiin ryhmiin ja kohdistamaan heille juuri heidän mielenkiintonsa herättävää sisältöä. Uudelleenmarkkinointi on tutkimusten mukaan yksi vaikuttavimmista digitaalisen markkinoinnin keinoista, sillä mainosten täyttämässä maailmassa suurempi altistumisaika yksittäiselle mainokselle korreloi erittäin vahvasti brändin mieleenpainumisen ja ostokertojen suhteen.

Ajoitus

Tavoitteena ei välttämättä ole heti rynnätä myymään, vaan luoda ensin luottamusta herättävä suhde ostajaan ja pyytää ostoa siinä vaiheessa, kun sen onnistumiselle on suurin todennäköisyys. Toisaalta tunnistamme jo ostopäätöksen tehneet, eri tarjoajia vertailevat asiakkaat. Juuri heihin kohdistetulla, vaikuttavalla markkinointiviestinnällä valinta kohdistuu entistä useammin juuri sinun yritykseesi.

Uudelleenmarkkinoinnissa ajoituksen merkitys korostuu siinä, kuinka monta kertaa ja kuinka usein mainoksesi näytetään. Liiallinen pommituskin kääntyy lopulta itseään vastaan.

Mitattavuus

On ensiarvoisen tärkeää pystyä mittamaan markkinoinnin tuloksellisuus. Toisinsanoen, kuinka monta uutta yhteystietoa, ostosta, sivukävijää tai muuta vastaavaa saat per käytetty euro. Klikkien maksimointiin pyrkiminen on harvoin oikea strategia. Me haluamme maksimoida vain myyntiä lisäävät klikit.

Käytämme monia mittareita kampanjoiden seurannassa ja pystymme reagoimaan lähes reaaliajassa jos tarpeellista. Ei enää rahan heittämistä markkinoinnin mustaan aukkoon, vaan selkeä kuukausiraportointi tuloista ja menoista konversiomittauksen avulla!

Näin Nostamo tekee klikkimainontaa

Kartoitus ja auditointi

Alkukartoitus on yksi tärkeimmistä vaiheista, koska se rakentaa pohjan tulevalle strategialle ja antaa meille eväät räätälöidä kampanjat juuri yrityksesi ja toimialasi kohderyhmän mukaan. Jaamme avainsana-analyysin perusteella tuotteesi erillisiin mainosryhmiin ja luomme esimerkiksi mainosten tekstinmuotoilun kannalta tärkeän ostajapersoonan profiilin, yhden tai useamman. Ostajapersoona edustaa keskimääräistä asiakasryhmäsi asiakasta ja on tärkeä työkalu koko kampanjan kannalta. Lisäksi käymme läpi yleisesti toimintaympäristönne, kilpailijanne, tavoitteenne ja strategian kannalta tärkeimmät mittarit. Suoritamme tämän jälkeen perusteellisen kilpailija-analyysin. Keräämme tietoa muun muassa heidän käyttämistään avainsanoista ja mainoskanavista, myyntitunneleista ja mainosten sisällöistä.

Jos yritykselläsi on jo aiemmin ollut esimerkiksi AdWordsissä kampanjoita, auditoimme ne. Tutkimme mikä on toiminut ja mikä ei. Auditoinnista saatu historiallinen data auttaa uuden kampanjan luomisessa.

Kampanjastrategian valmistelu ja mainosalustojen valinta

Seuraavaksi teemme kartoituksen myötä kerätyn datan ja kuukausibudjettinne perusteella suunnitelman käytettävistä mainosalustoista ja kanavista. Alkukartoituksessa tehtyn avainsana-analyysin tulosten perusteella luomme relevantit avainsana- ja kohdeyleisöryhmät. Suunnittelemme mahdolliset landing paget (suomeksi laskeutumissivu, eli erillinen mainoskampanjalle räätälöity sivu, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kerätä yhteystietoja tai toimia porttina asiakkaan sitouttamiseen), jos niitä on kampanjan kannalta järkevää käyttää, sekä luomme verkkosivuillenne tarvittavat koodinpätkät asiakkaiden seurantaa ja uudelleenmarkkinointia varten.

Kampanjoiden luominen

Seuraavaksi luomme Googlen puolella avainsanakohtaisesti ryhmitelyihin mainosryhmiin ryhmäkohtaiset mainosviestit ja mahdollisen grafiikan, sekä teemme sisällön laskeutumissivuille (jos niitä käytetään). Myös uudelleenmarkkinointiin tehdään omat mainokset ja grafiikat, sekä konversioseuranta rakennetaan. Konversioseuranta on klikkimainonnassa tärkeää, jotta tiedämme kuinka monta konversiota kampanja on saavuttanyt, eli kuinka moni on tehnyt halutun toimenpiteen, kuten yhteydenoton tai ostoksen mainosten perusteella. Verkkokaupoille voidaan toteuttaa myös dynaaminen uudelleenmarkkinointi.

Facebookin puolella asennetaan dataa keräävä ns. pikseli verkkosivuillenne. Facebook ei vaadi yhtä suurta yleisöjoukkoa kuin Google, joten uudelleenmarkkinointi voidaan käynnistää lähes samantien. Kampanjat rakennetaan kerroksellisesti kylmälle, lämpimälle ja kuumalle yleisölle.

Seuranta ja optimointi

Pienempää optimointia esimerkiksi hintatarjouksille tehdään viikoittain. Kuukausittain teemme suuremman optimoinnin, jossa Googlen puolella karsimme Analytics-datan perusteella heikoiten pärjänneitä mainoksia ja avainsanoja pois, etsimme uusia mahdollisuuksia ja säädämme hintatarjouksia. Sellaiset hakusanat, joiden haun tarkoitus on selkeästi sellainen, ettei se tulisi johtamaan ostotapahtumaan, lisätään negatiivisten avainsanojen listalle ja poistetaan kampanjasta.

Mainosten yksityiskohtainen A/B-testaus (kahden eri vaihtoehdon testaus, joista kustannustehokkaampi jatkaa) on yksi klikkimainonnan kulmakiviä. Käytämme jatkuvan parannuksen mallia, jossa uusi vertailumainos luodaan aina kun olemme saavuttaneet tarpeeksi korkean tilastollisen todennäköisyyden sille, että toinen mainos on ollut parempi.

Parin-kolmen kuukauden jälkeen meillä on jo hyvä käsitys siitä, mikä toimii ja mikä ei. Jos olet aiemmin tehnyt klikkimainontaa, tässä vaiheessa olemme todennäköisesti saaneet keskimääräistä klikkihintaa alaspäin ja konversioprosenttia ylöspäin.

Raportointi

Saat meiltä kerran kuussa kattavan raportin kuukauden tapahtumista ja tunnusluvuista sekä kampanjan yleistilanteesta. Kommentoimme aina sanallisesti kuukauden tapahtumat ja tulevat toimenpiteet.

Miksi valitsisit Nostamon rakentamaan AdWords- ja Facebook-mainonnan kampanjasi?

Lyömätön hinta-laatusuhde

Ollaan rehellisiä: klikkimainonta ei ole helppoa. Miksi? Koska esimerkiksi yleisimmät hakusanat ovat niin kilpailtuja, että positiivisen tuloksen saaminen on kovan työn takana. Yleisin hakusana ei välttämättä ole optimaalisin, tai ainakaan etusivulle sijoittuminen ei aina ole kustannustehokkainta. Käytämme aikaa ja rahaa useisiin klikkimainonnan työkaluihin, jotta pystymme seulomaan kannattavimmat hakusanat ja rakentamaan tuottoisat kampanjat niiden ympärille. Voimme rehellisesti sanoa, että olemme hintamme arvoisia. Saat teknisellä ja luovalla ammattitaidolla tehdyt, viimeisen päälle optimoidut kampanjat.

Emme veloita erikseen konversioseurannasta tai uudelleenmarkkinoinnista, vaan ne kuuluvat aina lähtökohtaisesti jokaiseen kampanjaan (uudelleenmarkkinointi kuuluu 300 euron kuukausibudjetin ylittäviin kampanjoihin). Emme myöskään rajoita mainosten avainsanoja tai tuotteidesi määrää, vaan jokaiselle tuotteelle luodaan ajan kuluessa kaikki sen ydinavainsanat kattavat mainosryhmät.

Pelkkä kylmä matematiikka ja data ei riitä, myös mainosviestin tulee olla jokaiseen eri vaiheeseen räätälöity. Viesti ja tyyli riippuvat kanavasta, kohderyhmästä ja halutusta lopputuloksesta. Mainosten tekstisisältö ja grafiikka hiotaan aina mielenkiintoiseksi, persoonalliseksi ja myyväksi. Muista, että mainosten sisällöllä on ratkaiseva vaikutus klikkauksen hintaan! Mitä houkuttelevammaksi teksti ja kuvat on osattu loihtia, sitä edullisemmaksi ja tehokkaamaksi koko kampanja muodostuu.

Konversioita kasvattava sisältö

Jatkuva ajantasainen seuranta

Testaamme jatkuvasti klikkimainonnan uusia työkaluja ja parhaita käytäntöjä. Käytössämme on useita apuohjelmia kampanjoiden hallintaan, optimointiin ja raportointiin. Seuraamme kypsässä vaiheessa olevia kampanjoita viikkotasolla ja reagoimme tarvittaessa. Samalla voimme testata eri variaatioita ja vaihtoehtoisia avainsanoja ja mainosryhmiä. Kerran kuukaudessa lähetämme raportin, jossa on kaavioiden lisäksi sanallinen analyysimme kuukauden tapahtumista, kampanjan kehityksestä ja mahdollisista seuraavan kuukauden toimenpiteistä.

Klikkimainonta - Hinta

Klikkimainonnan hinnoittelu on meillä edullista ja yksinkertaista: päätät, kuinka paljon olet valmis panostamaan mainontaan per kuukausi, jonka jälkeen laskuri kertoo eritellyn palvelusisällön. Jo 200 euron kuukausibudjetilla voi aloittaa! Palvelupalkkiomme suhteellinen osuus pienenee kokonaisbudjetin kasvaessa. Tuotteiden avainsanoja ei ole rajoitettu, vaan avainsanoja luodaan myynnin maksimoimiseen tarvittava määrä. Klikkihinnan saamiseksi mahdollisimman alhaiseksi tärkeimmille n. 15%-25% avainsanoista luodaan AdWordsin osalta omat mainokset, jonka avulla laatupisteet (quality score) saadaan mahdollisimman korkeiksi. Dynaamisia hakumainoksia (DSA) voidaan tarvittaessa käyttää suuren tuotekatalogin omaavien yritysten kohdalla.

Valitse kuukausibudjettisi ja pyydä tarjous

Google Ads:in ja Facebookin yhdistävä monikanavamainonta saatavilla yli 500€ kuukausibudjetteihin
Google Ads tai Facebook
Google Ads ja Facebook
Hintaan sisältyy:
 • Mainoksiin käytettävä raha:
 • Nostamolle maksettava palvelupalkkio:
 • Jatkuva valvonta ja A/B-testaus
 • Konversioseuranta

Optiot: Perushintaan kuuluu 1-3 kuvamainoksen luonti. Optiot koskevat esimerkiksi lyhytaikaisia tarjouskampanjoita, jotka tarvitsevat oman kuvamainoksen.
 • Staattinen kuvamainos Display-mainontaan75€/kpl
 • Animoitu kuvamainos Display-mainontaan150€/kpl

Lisätietoa hinnoista:
Mainoksiin käytettävä raha tarkoittaa mainosalustan ylläpitäjälle, eli Googlelle maksettavaa maksua varsinaisista mainoksista. Palvelupalkkio on Nostamolle maksettava työ- ja hallinnointimaksu. Minimisopimuskausi on 3 kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ilman irtisanomisaikaa. Erillisiä avausmaksuja emme peri.

Haluan tarjouksen verkkosivuista

Varaa maksuton auditointi

Haluaisitko tietää, kuinka hyvin optimoituja kampanjasi oikeasti ovat tällä hetkellä? Tekeekö nykyinen hakusanamainonnastasi vastaava toimija varmasti kaikkensa - tuloksellisesti ja tehokkaasti?
Varaa Nostamolta maksuton tilisi kartoitus, niin tiedät.
Mitä auditointi käytännössä tarkoittaa?
Lisäät meille väliaikaiset katseluoikeudet AdWords-tilillesi, jonka kautta pääsemme ajan kuluessa kertyneeseen dataan kiinni. Saat meiltä selväkielisen raportin PDF-muodossa, jossa esitämme mm. seuraaviin teemoihin liittyvät hyödyntämättömät mahdollisuudet ja kompastuskivet:
 • Kampanjoiden parametrit
 • Mainosryhmät (Ad Groups): relevanttius avainsanoihin nähden, kohdistamisasetukset ja vaihtoehdot (targetointi), budjetit
 • Avainsanat: hierarkia, match typet, negatiiviset avainsanat, menetyt mahdollisuudet ja muut ongelmat, laatupisteet
 • Mainokset: lukumäärä, mainostekstit, laajennukset (Ad Extensions)
 • Laskeutumissivut (landing pages): vastaavuus mainoksiin
 • Statistiikka: impressioiden näyttösuhde, ylihintaiset avainsanat
 • Konversioseuranta, uudelleenmarkkinointi, yleisölistat, display-mainonnan asetukset.

Lisätietoa auditoinnista:
Et sitoudu mihinkään, mutta yhteistyön mahdollisesti jatkuessa voimme käyttää kartoitusta pohjana jatkotoimenpiteille.

Varaa auditointi tästä!

Jäikö jokin hakusanamainontaan liityen vielä askarruttamaan, vai joko aletaan hommiin? Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.
Valitsemalla Nostamon hakusanamainonnan kumppaniksesi voit olla varma, että jokainen mainontaan käytetty euro tekee työtä liikevaihtosi kasvattamisen eteen!

Ota yhteyttä!