Kehittynyt sisältömarkkinointi – opas markkinoijalle

Sisältömarkkinointi on nykyaikaisen markkinoijan keino kohdeyleisön tavoittamiseen ja sitouttamiseen. Sen tarkoituksena on tarjota kohdeyleisölle arvoa korkealaatuisen sisällön kautta.

Sisältömarkkinoinnin keinoja on valtava määrä. Sitä voidaan toteuttaa joko tekstin, kuvien, videoiden tai audion avulla. Keinoja on useita, joten kannattaa valita sellainen tapa, johon yritykseltä löytyy osaamista ja resursseja.

5 vinkkiä Google Ads -mainontaan

Lataa Nostamon vinkit tulokselliseen Google-mainontaan! Saat jatkossa myös muita kullanarvoisia vinkkejä yrityksemme asiantuntijoilta.

Perusperiaatteet ovat sisältömarkkinoinnissa samat sisällön muodosta riippumatta: markkinoijan pitää tuottaa mielenkiintoista sisältöä, saada tälle sisällölle lukijoita ja lopulta pyrkiä hankkimaan asiakkaita sisällön lukeneista ihmisistä.

Pureudutaan tässä artikkelissa tehokkaaseen sisältömarkkinointiin – ja kerrotaan samalla kehittyneitä tekniikoita liidien hankintaan ja tuotetun sisällön levittämiseen.

Blogiartikkelit ovat sisältömarkkinoinnin ytimessä

Blogiartikkelien kirjoittaminen on edelleen yksi suosituimmista sisältömarkkinoinnin keinoista. Se on myös henkilökohtaisesti oma suosikkini – johtuen sen ylivertaisesta potentiaalista kohdeyleisön tavoittamiseen hakukoneoptimoinnin avulla.

Blogiartikkeleissa kannattaa käsitellä yrityksen omaa osaamisaluetta. Näin blogissa voidaan tuoda esille yrityksen asiantuntijuutta ja osaamista. Artikkelien kirjoittaminen on myös vaivatonta, kun siinä voidaan käsitellä aihealueita, jotka yrityksessä tunnetaan läpikotaisin.

Aihealueen tunteminen on välttämätöntä, jotta sisällöstä saadaan korkealuokkaista. Pintapuolinen lätinä ei tuota arvoa lukijalleen, joten sellaista sisältöä ei kannata tuottaa.

Kirjoituksissa kannattaa pyrkiä esimerkiksi:

  • Ratkaisemaan ongelmia. Tämä onnistuu tuottamalla oppaita, joiden avulla kirjoituksen lukija voi yrittää asian ratkaisemista itsenäisesti.
  • Inspiroimaan. Esimerkiksi sisustustuotteita myyvän yrityksen kannattaisi tuottaa sisustamiseen liittyvää sisältöä, jonka avulla lukijat saavat ammattilaisen näkemyksiä käyttöönsä ja mahdollisesti inspiroituvat kehittämään uusia sovelluksia kotiinsa.
  • Ilahduttamaan. Miellyttävät tarinat luovat arvoa positiivisella sanomallaan.

Blogiartikkelien kirjoittaminen on tehokas taktiikka sisältömarkkinointiin, koska artikkelit voidaan hakukoneoptimoida. Hakukoneoptimoinnin avulla tuotetulle sisällölle voidaan hankkia hyvin laaja lukijakunta. Sisältö ei hakukoneoptimoinnin avulla myöskään käytännössä vanhene koskaan, vaan siihen saapuu kävijöitä kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Vai mitä olet mieltä tästä maahantuontia käsittelevän artikkelin viimeisen 12 kuukauden lukumääristä? 86 % lukijoista on saapunut artikkeliin Googlen kautta.

Sivukatselut - sisältömarkkinointi

Artikkeliaiheita kannattaa tutkia Googlen avainsanatyökalun (Keyword Planner) kautta. Työkalu näyttää etsityn avainsanan hakumäärät ja antaa ideoita uusiin aiheisiin. Sisältömarkkinointi-avainsana antaa seuraavia ehdotuksia:

Avainsanatyökalu_sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on selkeästi ihmisiä kiinnostava aihealue, sillä sitä haetaan lähes 1000 kertaa kuukaudessa. Googlen ehdottamat aiheet ovat myös hyvin relevantteja, joten nämä kannattaa laittaa muistiin ja aiheista kannattaa kirjoittaa erilliset artikkelit myöhemmin.

Muista kirjoittaa kohdeyleisöllesi! Et halua sivuillesi ketä tahansa kävijää, vaan ainoastaan yrityksesi tuotteista tai palveluista kiinnostunutta yleisöä. Ota siis kirjoituksiisi sellainen näkökulma, joka puhuttelee kohdeyleisöäsi.

Sisältöä kannattaa uusiokäyttää

Laadukkaan sisällön tuottaminen on sen verran aikaavievää touhua, että sitä kannattaa hyödyntää niin pitkälle kuin mahdollista. Sisältöä voidaan jatkojalostaa esimerkiksi videoiksi.

Blogiartikkeli toimii hyvänä käsikirjoituksena videota varten, joten videon suunnitteluvaiheesta säästyy monta tuntia.

Videoiden ohella podcastien suosio kasvaa kovaa vauhtia. Blogiartikkeleita voidaan käyttää käsikirjoituksena myös niiden tekemiseen.

Kerää liidejä lead magneteilla

Lead magnet tarkoittaa nimensä mukaisesti liidien houkuttelua jonkin mielenkiintoisen materiaalin avulla. Se voi olla esimerkiksi infograafi, mielenkiintoinen opas tai webinaari. Lead magnetin ero muuhun sisältömarkkinointiin on siinä, että materiaalia ei pidetä julkisena, vaan kävijä saa materiaalin käyttöönsä vastineeksi esim. sähköpostiosoitteensa antamisesta.

Lead magnet voidaan lähettää markkinoinnin automaatio-ohjelman kautta vastaanottajan sähköpostiin heti, kun verkkosivuilla käynyt henkilö on antanut sähköpostiosoitteensa. Näin saatua sähköpostiosoitetta voidaan käyttää jatkomarkkinointiin.

Lead magnetin on hyvä olla mahdollisimman spesifi. Sen pitää siis liittyä sivulla käsiteltävään aiheeseen, jotta se herättää mahdollisimman suurta mielenkiintoa. Jos yritys ei ole vielä käyttänyt aktiivisesti sivustoaan liidien keräämiseen, niin ensin on hyvä tehdä joku yleisluontoinen opas, jota voidaan käyttää kaikilla sivuilla. Tämä opas voidaan sitten hiljalleen korvata spesifimmällä materiaalilla.

Spesifin materiaalin laadinnassa kannattaa lähteä liikkeelle niin, että tunnistetaan ensin suosituimmat sivut.

Sisältömarkkinointi: lead magnetin suunnittelu

Aiemmin mainittu maahantuontiartikkeli on selkeästi suosituin, joten ensin kannattaa laatia lead magnet, joka käsittelee jotain maahantuontiin liittyvää aspektia. Se voisi olla esimerkiksi PDF-muotoinen maahantuonnin opas, jossa kerrotaan tarkemmin 10 tärkeimmästä asiasta, jotka maahantuonnissa pitää huomioida.

Oppaan laatimisen jälkeen se upotetaan artikkeliin niin, että lukijat voivat ladata sen vastineeksi sähköpostiosoitteensa antamisesta.

Erilaisten oppaiden ja raporttien lisäksi liidejä voidaan kerätä seuraavilla tavoilla:

Uutiskirje

Uutiskirje on suosituimpia tapoja kerätä sähköpostiosoitteita. Tämä on nopea taktiikka ottaa käyttöön – lomake vain esimerkiksi sivuston alapalkkiin ja blogiartikkelien loppuun. Uutiskirjeessä voit kertoa suosituimmista blogiartikkeleistasi, antaa ylimääräisiä vinkkejä tilaajille ja mainostaa ajankohtaisia tarjouksia.

Moni pitää sähköpostimarkkinointia täysin kuolleena tekniikkana, mutta silti se pysyy erilaisten tutkimusten kärkikahinoissa tuottavimpien markkinointikeinojen joukossa. Myös sisältömarkkinointiin se kuuluu hyvin vahvasti, sillä sähköpostiviestit ovat yleisin tapa liidien ja yrityksen väliseen yhteydenpitoon.

Sisältömarkkinointi: uutiskirje
Esimerkkinä museokortin uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajille kannattaa lähettää heti tilaamisen jälkeen vahvistusviesti, jonka yhteydessä kerrot hieman lisätietoja kirjeestä ja annat saman tien jotain ylimääräistä arvoa. Uutiskirjeen tilaaja on tilaushetkellä kaikista vastaanottavaisimmassa tilassa (näyttihän hän juuri kiinnostuksena antamalla yrityksellesi sähköpostiosoitteensa), joten tämä kannattaa hyödyntää.

Sisältömarkkinointi ei siis pääty sähköpostiosoitteen saamiseen, vaan tästä alkaa erilaisen sisällön tuottaminen ja erilaisten julkaisukanavien käyttäminen. Varo kuitenkin ettet pidä liian innokkaasti yhteyttä uutiskirjettäsi tilaaviin henkilöihin. Tiedät lähettäväsi liikaa sähköpostia viimeistään siinä vaiheessa, jos uutiskirjeen perujien määrä kasvaa yhtäkkiä luonnottoman korkeaksi.

Webinaarit eli verkkoseminaarit

Webinaarit ovat loistava keino liidien hankintaan. Ne soveltuvat erityisen hyvin asiantuntija-aloille.

Webinaarit kannattaa pitää yleensä maksuttomina mahdollisimman suuren osallistujamäärän takaamiseksi. Verkkoseminaarin aikana saat osallistujien jakamattoman huomion osaksesi, joten tämä on erittäin hyvä paikka oman asiantuntemuksensa esittelyyn.

Suomen Yrittäjät järjestää paljon verkkoseminaareja. Nämä ovat tosin yleensä maksullisia, mutta alla olevasta kuvasta näkee hyvin aihealueita, joita he seminaareissaan käsittelevät. Aiheet puhuttelevat varmasti suurinta osaa yrittäjistä.

Sisältömarkkinointi - webinaarit

Infograafit

Infograafit ovat hyvä keino kuvamuodossa olevan sisällön tuottamiseen. Infograafeissa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän tekstiä ja vastaavasti reippaasti kuvia ja muuta grafiikkaa. Rakenteesta kannattaa tehdä mahdollisimman selkeä, jotta lukija voi skannata sen vaivattomasti läpi.

Infograafien näkökulmaksi voidaan ottaa jokin seuraavista:

  • Vaikeaselkoisen aihealueen selventäminen mahdollisimman helppotajuisesti. ”Liskosta ihmiseksi – Ihmisen evoluutio kuvina.”
  • Käyttöopas tai vinkkilista. ”8 vinkkiä tehokkaaseen Google Ads -kampanjaan.”
  • Mielenkiintoista statistiikkaa jostain aiheesta. ”Patrik Laineen kausi 2017-2018 tilastojen valossa.”

Sisältömarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Sisältömarkkinointi ei ole ainoastaan sisällön tuottamista, vaan myös sen jakeluun on panostettava, jotta yritys voi taltioida sen hyödyt täysimääräisesti. Sisällölle voidaan hankkia lukijoita hakukoneoptimoinnin lisäksi sosiaalisen median kautta.

Some-päivitysten laatiminen on myös jo itsessään sisältömarkkinointia, sillä päivityksissä käsitellään usein jotain toimialaan liittyvää aihetta. Somessa ei kannata postailla pelkkää liirum laarumia, vaan pyrkiä tarjoamaan seuraajille arvoa. Uusien blogiartikkelien lisäksi somessa kannattaa kertoa esimerkiksi yrityksen toimialaan liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, toimialaan liittyvistä uutisista ja muista kohdeyleisöäsi mahdollisesti kiinnostavista asioista.

Äläkä missään nimessä yritä vain tuputtaa omia tuotteitasi! Osa päivityksistä voi käsitellä yrityksen tuotteita tai ajankohtaisia tarjouksia, mutta varo ettet kerro näistä liikaa. Et varmasti itsekään haluaisi seurata yritystä, joka yrittäisi ainoastaan saada sinut ostamaan jotain.

Facebookin päivitykset tavoittavat nykyään paljon vähemmän seuraajia kuin vielä muutamia vuosia sitten. Orgaaninen tavoittavuus (organic reach) saattaa olla vain 2-5 prosentin luokkaa: pahimmillaan siis vain yksi viidestäkymmenestä seuraajastasi näkee statuspäivityksesi. Yhtenä syynä tähän on Facebookin tekemät algoritmimuutokset.

Tästä syystä sisällön tehokas Facebook-markkinointi sisältää myös maksettua mainontaa. Statuspäivityksiä kannattaa siis ”boostata” mainosrahalla ja hankkia sille tällä tavalla lisää lukijoita.

Sisältömarkkinointi: Facebook-statuksen boostaus

Voit julkaisua mainostamalla pyrkiä hankkimaan lukijoita blogiartikkelillesi tai sitoutumisia julkaisuusi. Näin voit hankkia lisää seuraajia yrityksesi Facebook-sivulle ja lisäksi lukijoita blogiartikkeleillesi.

Mainokseksi muutettua statuspäivitystä voidaan kohdentaa esimerkiksi Facebook-sivusi seuraajille, verkkosivuillasi käyneille ihmisille tai kaikille sellaisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tietystä asiasta, kuten yrittäjyydestä.

Mainoksen avulla voi tavoittaa hyvin ihmisiä erittäin kustannustehokkaaseen hintaan. Voit laittaa budjetiksi esimerkiksi pienimmän mahdollisen summan (1 € / päivä) ja pyrkiä tällä tavoin etsimään sellaisia statuspäivityksiä, jotka kolahtavat kohdeyleisöösi. Mitä enemmän päivitys saa sitoutumisia, sitä enemmän siihen kannattaa allokoida lisäbudjettia.

Mainoksen avulla tai olemassa olevien seuraajiesi kautta tavoitetut ihmiset kannattaa pyytää seuraamaan yrityksesi Facebook-sivua. Voit lähettää tykkäyspyynnön klikkaamalla päivityksestäsi tykänneiden ihmisten kohdalta.

Sisältömarkkinointi: some-markkinointi

LinkedInissä orgaaninen tavoittavuus on vielä korkea johtuen kyseisen some-kanavan melko nuoresta iästä ja siitä, että se on kasvattanut vasta viime vuosina suosiotaan. Siellä näkyvyyttä voidaan siis vielä saada ilman maksettuakin mainontaa. Pelkkä postauksen tykkäys saattaa aiheuttaa sen, että kyseinen päivitys näkyy tykkääjän verkostolle ja tavoittaa näin suuren joukon ihmisiä.

LinkedIniä kannattaa käyttää sisältömarkkinoinnissa myös henkilökohtaisen tilin tasolla. Tässä strategia on hyvin erilainen: aktiivisella päivittämisellä pyritään kasvattamaan omaa verkostoa keskustelemalla itselle tärkeistä aiheista, kuten työelämästä ja omien unelmien saavuttamisesta.

Sisältömarkkinointi: sisällön jakelu
HubSpotin graafi vuoden 2018 markkinointistatistiikkajulkaisusta

HubSpotin tutkimuksessa YouTube oli suosituin jakelukanava, jota markkinoijat aikovat käyttää tuotetun sisällön jakeluun tulevan vuoden aikana. Videoiden levittämiseen tämä onkin erittäin tehokas kanava. Tutkimuksesta voi ottaa inspiraatiota oman sisältönsä julkaisuun.

Hyödynnä liidejä

Liidien hankinnan jälkeen niillä pitäisi tehdäkin jotain. Sähköpostimarkkinointi on loistava ja luonnollinen väline yhteydenpitoon. Sähköpostimarkkinoinnissa kannattaa käyttää markkinoinnin automaatio-ohjelmistoa, jotta siitä saa mahdollisimman tehokasta. Hyviä valintoja tähän ovat ActiveCampaign tai HubSpot.

Uutiskirjeen tilaajille voidaan lähettää 1-2 kertaa kuukaudessa uutiskirje, jossa jaetaan arvokasta tietoa ja kerrotaan ajoittain yrityksen tuotteista tai palveluista ja ajankohtaisista tarjouksista.

Lead magnetin tilaajille taas voidaan luoda oma automaatiosekvenssi, jossa lähetetään tietoa heitä kiinnostavasta aiheesta. Tietopaketin lataajahan ilmaisi kiinnostuksensa johonkin tiettyyn aiheeseen, jos hän latasi jotain spesifiä aihetta käsittelevän sisältöpaketin. Heille kannattaa kertoa juuri tästä aiheesta.

5 vinkkiä Google Ads -mainontaan

Lataa Nostamon vinkit tulokselliseen Google-mainontaan! Saat jatkossa myös muita kullanarvoisia vinkkejä yrityksemme asiantuntijoilta.

Lopuksi

Sisältömarkkinointi lähtee liikkeelle sisällöntuotannolla, jonka jälkeen sisällölle pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon lukijoita. Lukijoita pyritään muuttamaan liideiksi ja liidejä edelleen asiakkaiksi. Markkinoinnin automaatio toimii apuna tämän markkinointisuppilon eri vaiheissa.

Sisältömarkkinointi on hyvin tehokasta markkinointia. Sisältömarkkinoinnin avulla yritys voi luoda ensikontaktin potentiaaliseen asiakkaaseensa arvoa luovan sisällön avulla. Tämä on huomattavasti miellyttävämpi tapa kuin perinteinen keskeytysmainonta tai esimerkiksi puhelinmyynti. Keskeytyksen sijaan ratkaiset parhaimmillaan potentiaalisen asiakkaasi ongelman.

Eli eikun näppäimistö laulamaan ja tuottamaan arvoa!

Tilaa ilmainen Google Ads -mainostilin auditointi

Auditoinnissa käydään läpi mm. mainostilin rakennetta, budjetin allokointia, mainonnan kohdennusta ja muita vastaavia mainonnan suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Auditoinnin jälkeen raportoimme löydöksemme teille selkokielellä.

Jaa artikkeli verkostollesi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *