Hakusanamainonta (PPC)

Hakusanamainonta on avain nopeaan kävijämäärien ja konversioiden kasvuun, alustana esimerkiksi Google Ads tai Microsoft Bing.
Tavoita juuri oikea yleisö, oikeassa kanavassa, oikeaan aikaan. Kustannustehokkaasti.

Tuloksellinen hakusanamainonta ei ole helppoa

Kuinka paljon panostaa mihinkin avainsanaan, miten tehdä mahdollisimman tehokkaat mainokset, mitä ylipäätään sanoa ja kenelle? Nämä ovat ne kysymykset, jotka erottavat voittajat häviäjistä. Haluamme pitää sinut voittajien puolella, joten näiden kysymysten ratkaiseminen on intohimomme ja vahvuutemme. Dataan perustuvassa markkinoinnissa tekemämme ratkaisut eivät jää arvailun varaan. Kun sovimme hakusanamainontaan käytettävästä budjetista, huolehdimme siitä, että mainontaan käyttämäsi eurot ovat oikeasti optimaalisessa käytössä. Valitsemme tuottavimmat kanavat, kirjoitamme ja testaamme parhaiten myyntiä lisäävät mainostekstit, seuraamme ja raportoimme mainonnan tuloksellisuuden konversioseurannan avulla. Luomme myös display- ja uudelleenmarkkinointikampanjat (remarketing), jos se on budjetin ja kävimäärien puitteissa on mahdollista. Monesta muusta poiketen, emme veloita konversioseurannasta lisähintaa.

Hakusanamainonta kannattaa yleensä ulkoistaa. Valitettavasti Googlella on oma lehmä ojassa, joten pelkästään Googlen neuvoja kuuntelemalla päädyt kuluttamaan suurimman osan budjetistasi tehottomiin kampanjoihin. Täydellisesti toteutettu hakusanamainonta rakentuu tuhansien tuntien kokemuksen päälle ja vaatii ammattitaitoa niin ohjelmoinnista kuin mainossuunnittelustakin.

Minna Uusitalo

Minna Uusitalo

Toimitusjohtaja, Rimita Green Oy

Olemme tehneet yhteistyötä Nostamon kanssa lähes alusta alkaen. Tämä nuori ja dynaaminen yritys lupasi meille joustavaa, luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua. Ja sitä se on todellakin ollut! Yhteistyö heidän kanssansa on sujunut vaivattomasti. Nostamo erottuu positiivisesti kilpailijoistaan. Suosittelen Nostamoa lämpimästi!

Mitä hakusanamainonta on?

Hakusanamainonta (eli Pay-Per-Click, PPC) on kävijöiden tuomista sivuillesi mainosten avulla, klikkipohjaisella hinnalla. Yleisimmät hakusanamainonnan alustat ovat Google AdWords ja Microsoft Bing.

Hakusanamainontaa voidaan kohdistaa tarkasti vain tietylle ihmisryhmälle kulloistenkin tavoitteiden mukaan, ja ajan myötä kertyvän datan ja optimoinnin perusteella jatkuvasti parantaa mainosten osuvuutta ja konversioprosenttia.

Mitä hyötyä siitä on?

Se tuo sinulle lisää euroja! Toisin sanoen lisää tunnettuuttasi, tuo potentiaalisia asiakkaita, taivuttelee vertailua tekevät päätymään juuri sinun tuotteeseesi ja muistuttaa vanhoja asiakkaita ostamaan uudelleen. Hakusanamainonta on erinomainen keino saada tuotteitasi tai yritystäsi suuren yleisön tietoisuuteen: kävijöitä alkaa virrata sivuille heti kun mainokset on laitettu pyörimään. Erityisen hyvin hakusanamainonta sopii uusille tuotteille, tuoreille yrityksille sekä nopeisiin kampanjoihin, sillä sen avulla on helppo saada nopeasti kävijöitä sivuillesi.

Hakusanamainonta palkitsee sanankäytöltään taitavaa markkinoijaa: mitä mielenkiintoisempi ja houkuttelevampi mainos, sitä vähemmän joudut jokaisesta klikistä maksamaan. Koska jokainen klikkaus maksaa, haluamme joka ikisen klikin olevan mahdollisimman merkityksellinen.

Miten teemme hakusanamainontaa?

Meillä ei ole yhtä sapluunaa jokaiselle yritykselle, vaan kampanjat luodaan aina tapauskohtaisesti. Usein alustana on kuitenkin Google Ads. Tuotteesta riippuen toisinaan voi olla järkevää rakentaa pidempiäkin ostoketjuja ja kohdistaa mainontaa ketjutetusti eri kanavissa. Osa asiakkaista vaatii “lämmittelyä” ennen kuin on oikea aika kysyä kauppaa, aivan kuten perinteisessäkin kaupankäynnissä. Osalle taas voimme tarjota lyhyemmän kaavan kautta suoraan pääasiallista tuotetta. Valitettavan usein – varsinkin Suomessa – kaikkia hakusanamainonnan mahdollisuuksia ei hyödynnetä.

Nostamon osaamiseen kuuluu jokainen hakusanamainonnan vaativimmankin toteutuksen tarvitsema keino – segmentoidusta tai dynaamisesta uudelleenmarkkinoinnista aina Google Tag Manager -verkkokauppaintegraatioihin.

Miksi maksaisin hakusanamainonnasta?

Saavutettavuus

Mainonta voidaan kohdistaa jo valmiiksi tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneisiin ihmisiin tai tavoittaa aivan uusia kohderyhmiä. Analysoimme eri hakusanojen taakse kätkeytyvän haun tarkoituksen (search intent) ja suodatamme analyysin perusteella osan hakusanoista pois, jotta budjettisi ei kulu epäolennaisiin hakuihin.

Uudelleenmarkkinointi

Pystymme keräämämme datan perusteella seulomaan ostajat esimerkiksi eri tuotteista kiinnostuneisiin ryhmiin ja kohdistamaan heille juuri heidän mielenkiintonsa herättävää sisältöä. Uudelleenmarkkinointi on tutkimusten mukaan yksi vaikuttavimmista digitaalisen markkinoinnin keinoista, sillä mainosten täyttämässä maailmassa suurempi altistumisaika yksittäiselle mainokselle korreloi erittäin vahvasti brändin mieleenpainumisen ja ostokertojen suhteen.

Ajoitus

Tavoitteena ei välttämättä ole heti rynnätä myymään, vaan luoda ensin luottamusta herättävä suhde ostajaan ja pyytää ostoa siinä vaiheessa, kun sen onnistumiselle on suurin todennäköisyys. Toisaalta tunnistamme jo ostopäätöksen tehneet, eri tarjoajia vertailevat asiakkaat. Juuri heihin kohdistetulla, vaikuttavalla markkinointiviestinnällä valinta kohdistuu entistä useammin juuri sinun yritykseesi.

Uudelleenmarkkinoinnissa ajoituksen merkitys korostuu siinä, kuinka monta kertaa ja kuinka usein mainoksesi näytetään. Liiallinen pommituskin kääntyy lopulta itseään vastaan.

Mitattavuus

On ensiarvoisen tärkeää pystyä mittaamaan markkinoinnin tuloksellisuus. Toisinsanoen, kuinka monta uutta yhteystietoa, ostosta, sivukävijää tai muuta vastaavaa saat per käytetty euro. Klikkien maksimointiin pyrkiminen on harvoin oikea strategia. Me haluamme maksimoida vain myyntiä lisäävät klikit.

Käytämme monia mittareita kampanjoiden seurannassa ja pystymme reagoimaan lähes reaaliajassa jos tarpeellista. Ei enää rahan heittämistä markkinoinnin mustaan aukkoon, vaan selkeä kuukausiraportointi tuloista ja menoista konversiomittauksen avulla!

Näin Nostamo tekee hakusanamainontaa

1. Kartoitus ja auditointi

Alkukartoitus on yksi tärkeimmistä vaiheista, koska se rakentaa pohjan tulevalle strategialle ja antaa meille eväät räätälöidä kampanjat juuri yrityksesi ja toimialasi kohderyhmän mukaan. Jaamme avainsana-analyysin perusteella tuotteesi erillisiin mainosryhmiin ja luomme esimerkiksi mainosten tekstinmuotoilun kannalta tärkeän ostajapersoonan profiilin, yhden tai useamman. Ostajapersoona edustaa keskimääräistä asiakasryhmäsi asiakasta ja on tärkeä työkalu koko kampanjan kannalta. Lisäksi käymme läpi yleisesti toimintaympäristönne, kilpailijanne, tavoitteenne ja strategian kannalta tärkeimmät mittarit. Suoritamme tämän jälkeen perusteellisen kilpailija-analyysin. Keräämme tietoa muun muassa heidän käyttämistään avainsanoista ja mainoskanavista, myyntitunneleista ja mainosten sisällöistä.

Jos yritykselläsi on jo aiemmin ollut Google Adsissa kampanjoita, auditoimme ne. Tutkimme mikä on toiminut ja mikä ei. Auditoinnista saatu historiallinen data auttaa uuden kampanjan luomisessa.

2. Kampanjastrategian valmistelu ja mainosalustojen valinta

Seuraavaksi teemme kartoituksen myötä kerätyn datan ja kuukausibudjettinne perusteella suunnitelman käytettävistä mainosalustoista ja kanavista. Alkukartoituksessa tehdyn avainsana-analyysin tulosten perusteella luomme relevantit avainsana- ja kohdeyleisöryhmät. Suunnittelemme mahdolliset landing paget (suomeksi laskeutumissivu, eli erillinen mainoskampanjalle räätälöity sivu, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kerätä yhteystietoja tai toimia porttina asiakkaan sitouttamiseen), jos niitä on kampanjan kannalta järkevää käyttää, sekä luomme verkkosivuillenne tarvittavat koodinpätkät asiakkaiden seurantaa ja uudelleenmarkkinointia varten.

3. Kampanjoiden luominen

Seuraavaksi luomme avainsanakohtaisesti ryhmiteltyihin mainosryhmiin ryhmäkohtaiset mainosviestit ja mahdollisen grafiikan sekä teemme sisällön laskeutumissivuille (jos niitä käytetään). Myös uudelleenmarkkinointiin tehdään omat mainokset ja grafiikat. Lisäksi rakennetaan konversioseuranta. Konversioseuranta on hakusanamainonnassa tärkeää, jotta tiedämme kuinka monta konversiota kampanja on saavuttanut, eli kuinka moni on tehnyt halutun toimenpiteen, kuten yhteydenoton tai ostoksen mainosten perusteella. Verkkokaupoille voidaan toteuttaa myös dynaaminen uudelleenmarkkinointi.

4. Seuranta ja optimointi

Kuukausittaisten optimointien määrä riippuu paketin laajuudesta. Optimointien avulla parannamme tilin tehokkuutta mm. karsimalla datan perusteella heikoiten pärjänneitä mainoksia ja avainsanoja pois, etsimällä uusia mahdollisuuksia ja säätämällä hintatarjouksia. Sellaiset hakusanat, joiden haun tarkoitus on selkeästi sellainen, ettei se tulisi johtamaan ostotapahtumaan, lisätään negatiivisten avainsanojen listalle ja poistetaan kampanjasta.

Mainosten yksityiskohtainen A/B-testaus (kahden eri vaihtoehdon testaus, joista kustannustehokkaampi jatkaa) on yksi hakusanamainonnan kulmakiviä. Käytämme jatkuvan parannuksen mallia, jossa uusi vertailumainos luodaan aina, kun olemme saavuttaneet tarpeeksi korkean tilastollisen todennäköisyyden sille, että toinen mainos on ollut parempi.

Parin-kolmen kuukauden jälkeen meillä on jo hyvä käsitys siitä, mikä toimii ja mikä ei. Jos olet aiemmin tehnyt hakusanamainontaa, tässä vaiheessa olemme todennäköisesti saaneet keskimääräistä klikkihintaa alaspäin ja konversioprosenttia ylöspäin.

5. Raportointi

Saat meiltä kerran kuussa kattavan raportin kuukauden tapahtumista ja tunnusluvuista sekä kampanjan yleistilanteesta. Kommentoimme aina sanallisesti kuukauden tapahtumat ja tulevat toimenpiteet.

Lyömätön hinta-laatusuhde

Ollaan rehellisiä: hakusanamainonta ei ole helppoa. Miksi? Koska esimerkiksi yleisimmät hakusanat ovat niin kilpailtuja, että positiivisen tuloksen saaminen on kovan työn takana. Yleisin hakusana ei välttämättä ole optimaalisin, tai ainakaan etusivulle sijoittuminen ei aina ole kustannustehokkainta. Käytämme aikaa ja rahaa useisiin hakusanamainonnan työkaluihin, jotta pystymme seulomaan kannattavimmat hakusanat ja rakentamaan tuottoisat kampanjat niiden ympärille. Voimme rehellisesti sanoa, että olemme hintamme arvoisia. Saat teknisellä ja luovalla ammattitaidolla tehdyt, viimeisen päälle optimoidut kampanjat.

Konversioita kasvattava sisältö

Pelkkä kylmä matematiikka ja data ei riitä, myös mainosviestin tulee olla jokaiseen eri vaiheeseen räätälöity. Viesti ja tyyli riippuvat kanavasta, kohderyhmästä ja halutusta lopputuloksesta. Mainosten tekstisisältö ja grafiikka hiotaan aina mielenkiintoiseksi, persoonalliseksi ja myyväksi. Muista, että mainosten sisällöllä on ratkaiseva vaikutus klikkauksen hintaan! Mitä houkuttelevammaksi teksti ja kuvat on osattu loihtia, sitä edullisemmaksi ja tehokkaamaksi koko kampanja muodostuu.

Testaamme jatkuvasti hakusanamainonnan uusia työkaluja ja parhaita käytäntöjä. Käytössämme on useita apuohjelmia kampanjoiden hallintaan, optimointiin ja raportointiin. Optimoimme kampanjoita palvelupaketin laajuuden mukaan. Samalla voimme testata eri variaatioita ja vaihtoehtoisia avainsanoja ja mainosryhmiä. Kerran kuukaudessa lähetämme raportin kampanjan kehityksestä.

Kiinnostuitko? Toimi näin.

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella, niin soitamme sinulle takaisin viimeistään seuraavana työpäivänä.

Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa meille suoraan numeroon 040 8242 727.

Rajoitettu mahdollisuus!

Saat maksutta arviomme nykyisen mainontasi tehokkuudesta. Normaalihinta on 300 euroa, joten tartu tarjoukseen!

Rajoitettu mahdollisuus!

Saat maksutta arvion nykyisen mainontasi tehokkuudesta. Normaalihinta on 300 euroa, joten tartu tarjoukseen!