Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimointi on kestävä ja tehokas tapa kasvattaa yrityksesi myyntiä.
Kävijävirran kasvulla on suora yhteys yrityksesi kassavirtaan.

Katso hinnasto
Varaa maksuton auditointi
Katso hinnasto
Varaa maksuton auditointi

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimointi, toiselta nimeltään Google-optimointi tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan verkkosivusto Googlen hakutulosten kärkeen. Hakukoneoptimointi eroaa perinteisestä Google-mainonnasta siinä, että hakukoneoptimoinnin avulla nostetut sivustot näkyvät hakutulosten kärjessä ilman Googlelle suoritettavia maksuja.

Mitä hyötyä siitä on?

Oikein toteutetulla hakukoneoptimoinnilla on mahdollista saavuttaa runsaasti hyvää liikennettä verkkosivustollesi. Hakukoneoptimointi on kustannustehokasta markkinointia, koska hakukoneoptimoinnin avulla saaduista kävijöistä ei tarvitse maksaa erillistä hintaa Googlelle. Googlen hakutuloksissa korkealle sijoittuvia pidetään myös luotettavina, joten hakukoneoptimointi parantaa uskottavuuttasi.

Miten tehdään hakukoneoptimointia?

Google-optimointi toteutetaan sisäisen ja ulkoisen optimoinnin avulla. Sisäinen optimointi tarkoittaa sivuston rakenteen ja tekstin muokkaamista optimaaliseen muotoon. Ulkoinen optimointi tarkoittaa oikeanlaisten linkkien hankkimista sivustollesi. SEO vaatii pitkäjänteistä strategiaa, mutta sen avulla saatavat hyödyt ovat vertaansa vailla.

Tiesitkö näitä faktoja Google-optimoinnista?

Suomessa tehdään joka päivä 30 miljoonaa Google-hakua. 95 % näiden hakujen klikkauksista menevät ensimmäisen sivun hakutuloksille. Hakukoneoptimoinnin avulla saat osasi tästä kävijävirrasta.

Suomen Yrittäjien vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä vain 11 % käyttää hakukoneoptimointia markkinointikeinonaan. Optimoinnin avulla teet merkittävää eroa kilpailijoihisi ja muodostat itsellesi kestävän kilpailuedun.

Hakukoneoptimointi on enenevässä määrin tärkeää myös kivijalkaliikkeille, kun älypuhelimien myötä pääsy verkkoon kulkee jokaisen taskussa paikkaan ja aikaan katsomatta. Googlen mukaan 50% paikallisliikkeitä etsivistä kävivät ostoksilla seuraavan 24 tunnin sisällä. Hakutulosten ensimmäiseltä sivulta löytyneet yritykset veivät näistä asiakkaista suurimman osan.

81 % ihmisistä tekee taustatutkimusta internetissä ennen isojen ostopäätösten tekemistä. Löytymällä oikeasta paikasta oikeaan aikaan voit saada osasi näistä euroista.

Nostamon tapa tehdä hakukoneoptimointia

Avainsana-analyysi

Laadimme perinpohjaisen avainsana-analyysin aina ennen itse optimoinnin aloittamista. Analyysin avulla selvitetään hakusanat, joilla SEO-prosessia lähdetään toteuttamaan. Huolellinen taustatutkimus on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä oikeat hakusanat löytämällä saamme ohjattua sivuillesi maksimaalisen määrän yrityksen tuotteista tai palveluista kiinnostuneita ihmisiä. Analyysin kautta saa lisäksi kokonaisvaltaisen kuvan siitä, että mitä ihmiset etsivät hakukoneista yrityksen liiketoimintaan liittyen. Tämä auttaa tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai vahvistamaan näkemystä yrityksen ottamasta suunnasta.

Verkkosivun sisäinen optimointi

Google kartoittaa ja arkistoi internet-sivustoja kehittämiensä skannaustyökalujen eli spiderien avulla. Googlen hakutuloksissa nouseminen edellyttää, että nämä spiderit ylipäätään löytävät hakusanat sivustolta. Lisäksi hakusanojen on oltava oikeissa paikoissa, oikeassa muodossa ja ennenkaikkea semantiikaltaan vahvasti aiheseen liittyviä. Moderni Google-optimointi ei kuitenkaan ole enää pelkästään mahdollisimman monen avainsanan tunkemista tekstiin, vaan sisällön tulee olla mielenkiintoista ja lukijallensa hyödyllistä. Google mittaa esimerkiksi kävijöiden sivustolla viettämää aikaa, joten mitä parempaa sisältöä, sitä parempi sijoitus hakutuloksissa.

Ammattimainen hakukoneoptimointi vaatii kokemusta laadukkaan sisällön ja oikeanlaisten hakusanojen tasapainottamisesta. Jatkuvan avainsana-analyysin perusteella optimoimme sivustosi niin, että hakutuloksissa nouseminen on mahdollista.

Teknisesti sisäinen optimointi pitää sisällään muun muassa seuraavia asioita:

 • Sivujen otsikot (title) ja kuvaukset (meta description) muutetaan.
 • Sivujen tekstien sisältöä ja rakennetta muutetaan. Oikeanlainen otsikkorakenne on tärkeä tekijä, jotta sivuston sijoitus alkaa nousta Googlessa. Verkkosivuilla voi olla vain yksi h1-tason otsikko ja muiden otsikoiden on oltava semanttisesti oikein. h2, h3 ja h4 -tason otsikoiden pitää siis olla loogisessa järjestyksessä.
 • Sivuston kuvilla on oltava oikeanlaiset tiedostonimet ja alt-tagit. Hakukoneet eivät osaa tulkita kuvien sisältöä kunnolla, joten alt-attribuutti kertoo Googlelle kuvan sisällön.
 • Käytämme oikeissa paikoissa no-follow ja no-index -tageja, jotka kertovat Googlelle, että emme halua, että Googlen botit seuraavat näitä sivuja tai että niitä näytetään hakutuloksissa.
 • Otamme verkkosivuilla käyttöön Schema-tietueet. Schema on html-koodiin lisättävää jäsenneltyä dataa (structured data), joka auttaa hakukoneita ymmärtämään verkkosivujen sisältöä ja tarkoitusta. Schema-mikrodatalla hakukoneille voidaan esimerkiksi kertoa sivuston nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sillä voidaan näyttää hakukoneelle navigaation ja logon sijainti tai verkkokaupassa tuotteiden hinnat ja arvostelut. Lähes kaikelle tiedolle voidaan antaa jonkinlainen merkintä. Schema-tietueiden käyttö nostaa sivuston hakukonesijoituksia.
 • Tarkistamme, että sivuston osoiterakenne on oikea ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia. Teemme myös tarpeen mukaan 301-uudelleenohjauksia, jos verkkosivuilta löytyy toimimattomia sivuja (eli 404-sivuja).
 • Nettisivun sisäinen linkkirakenne on tärkeä, jotta linkkivoima jakautuu oikein haluttujen sivujen kesken. Teemme mahdollisuuksien mukaan muutoksia sisäiseen linkkirakenteeseen.
 • Asennamme Google Analytics-ohjelman sivuston liikenteen seuraamista varten ja luomme tilin Googlen Search Consoleen. Search Console auttaa sivuston optimointitoimenpiteiden seuraamisessa ja sen kautta voidaan toimittaa esimerkiksi xml-tiedostomuodossa oleva sivustokartta Googlelle.

Sivuston ulkoinen optimointi

Pelkästään sivuston sisäinen optimointi ei riitä vaan sivut on optimoitava myös ulkoisesti. Verkkosivuillesi on siis saatava linkkejä muilta sivustoilta. Logiikkana tämän taustalla on se, että Google pitää sellaisia sivuja tärkeämpinä, joille muut internetin käyttäjät osoittavat luottamustaan ohjaamalla sinne liikennettä, eli jakamalla sivuston linkkiä. Kaikki linkit eivät kuitenkaan anna sivustolle tehoa hakutuloksissa nousuun vaan linkkien on lisäksi oltava oikeanlaisia ja oikeassa muodossa. Relevanteilla sivustoilla ja oikeassa muodossa olevat linkit ovat yksi merkittävimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista asioista. Palveluumme kuuluu laadukkaiden linkkien hankinta monipuolisista lähteistä.

Tutkimme käytössämme olevilla ohjelmistoilla sivustoja, joille voimme hankkia yrityksesi sivuille osoittavia linkkejä. Tämä on usein hakukoneoptimoinnin vaativin osa-alue, sillä linkkien hankinta vaatii luovuutta ja kekseliäisyyttä. Teemme lisäksi puolestanne profiileja erilaisiin palveluihin. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi tili Google My Business -palvelussa tai yrityksenne logon hankinta erilaisiin listauksiin.

Jatkuva seuranta ja mittaus

Hakukoneoptimoinnin tuloksia on seurattava ja mitattava kuten mitä tahansa markkinointipanostusta. SEO-prosessin tulokset näkyvät nousuna Googlen hakutuloksissa ja täten kävijäliikenteen kasvuna. Aktiivisesti toteutettu hakukoneoptimointi ilmenee myös siten, että kävijöitä alkaa kertyä optimoitavien hakusanojen lisäksi myös täysin uusilla hakusanoilla. Raportoimme edistymisestämme kuukausittain, jotta tiedät millaisella kulmakertoimella näkyvyytesi nousee.

Haluamme hankkia jatkuvasti lisää liikennettä, joten hakukoneoptimointipalveluumme kuuluu joka kuukausi yhden blogikirjoituksen optimointi. Annamme hakukoneista etsittävien hakusanojen perusteella aiheen, josta kirjoittaa, ja hakukoneoptimoimme valmiin kirjoituksen. Näin saat jatkuvasti lisää liikennettä kotisivuillesi. Teemme myös tarvittaessa muutoksia jo optimoituihin sivuihin, jos tälle tulee projektin edetessä tarvetta.

Mitä Google-optimointi tekee euroina?

Google-optimoinnin arvon pystyy laskemaan jo ennen optimoinnin aloittamista. Tiedon laskemista varten pitää tietää liikennemäärä, keskiostoksen suuruus sekä konversioprosentti (asiakkaaksi kääntyneiden osuus kaikista verkkosivuilla käyneistä ihmisistä). Kun nämä tiedot kerrotaan keskenään, saadaan liikenteen arvo euromääräisessä muodossa. Otetaan esimerkkinä lasten välikausi- ja talviulkoiluvaatteita myyvä verkkokauppa. Millaista tulosta kyseinen yrittäjä voisi tehdä hyvällä hakukonenäkyvyydellä?

Yrittäjän tuotteita haetaan muun muassa seuraavilla hakusanoilla:

 • välikausihaalari
 • lasten toppahaalari
 • lasten toppahousut
 • lasten ulkovaatteet
 • lasten talvihaalarit

Tuotteita haetaan lukuisilla yllä olevien hakusanojen variaatioilla. Pelkästään yleisimmistä hauista muodostuu yhteensä 11 000 hakua joka kuukausi. Hyvin toteutettu hakukoneoptimointi tuo näistä kävijöistä noin 3000 yrityksen verkkokauppaan kuukausi toisensa jälkeen. Jos yhden asiakkaan keskiostos on 75 euroa, ja kaikista kävijöistä 2 % kääntyisi yrityksen asiakkaiksi, niin hakukoneoptimointi toisi yrityksen kassaan euroissa:

3000 × 75 € × 2 % = 4500 €

Vuoden aikana yrittäjä saisi liikevaihtoa yli 50 000 euroa enemmän.

Miksi antaisin Nostamon optimoida sivustoni?

Kokonaisvaltainen strategia

Hakukoneet ovat kehittyneet niin paljon, että nykyaikainen hakukoneoptimointi on kokonaisvaltaista toimintaa. Parhaimmat tulokset saavutetaan kattavalla strategialla, johon kuuluu säännöllinen sisällön luominen blogiartikkelien muodossa. Kuukausimaksullisessa palvelussa huolehdimme puolestasi kaikista optimointitoimenpiteistä. Optimoimme sivustosi sisäisesti ja ulkoisesti. Teemme puolestasi tilit sivustoille, jotka auttavat liikenteen hankkimisessa. Annamme kuukausittain ohjeet vähintään yhden blogikirjoituksen laatimiseen ja tarkastamme kirjoitukset. Kokonaisvaltaisessa strategiassa keskitytään hyvän liikenteen hankkimiseen monipuolisista lähteistä. Tällä saavutetaan parhaimmat tulokset.

Optimoimamme sivustot sijoittuvat yhteensä 105:llä hakusanalla Googlen ykkössivulle. Myös sinun sivustosi voidaan nostaa näiden ensimmäisten hakutulosten joukkoon. Olemme tehneet sen ennenkin.

105 Googlen ykkössivun sijoitusta

Kuukausittaiset raportit

Hakukoneoptimoinnin tuloksia on helppo seurata. Toimitamme kuukausittain raportin, jonka avulla voit seurata projektin etenemistä hyvin tarkalla tasolla. Raportista näet muun muassa kuukauden aikana tekemämme optimointitoimenpiteet, sivustosi kokonaisliikenteen, liikenteen tarkemmat lähteet sekä sivustosi Google-sijoitusten kehittymisen. Näin tiedät tarkalleen miten näkyvyytesi nostaminen edistyy.

Varaa maksuton auditointi

Haluaisitko tietää, kuinka paljon voisit saada liikennettä sivuillesi hakukoneoptimoinnin avulla? Varaa Nostamolta maksuton kartoitus, niin saat sivustosi potentiaalin selville.

Mitä auditointi käytännössä tarkoittaa?
Perehdymme yrityksesi muutamaan myydyimpään tuotteeseen. Teemme tuotteista avainsana-analyysin, joka tarkoittaa tuotteisiin liittyvien Google-hakujen hakusanojen sekä hakumäärien selvittämistä. Analyysin avulla saat siis selville sivustosi potentiaalisen liikenteen määrän.

Lisätietoa auditoinnista:
Et sitoudu mihinkään, mutta yhteistyön mahdollisesti jatkuessa voimme käyttää kartoitusta pohjana jatkotoimenpiteille.

Varaa auditointi tästä!

Hakukoneoptimointi - Hinta

Hakukoneoptimointipalvelumme jakautuu kahteen osaan: kertaluonteiseen sisäiseen optimointiin sekä jatkuvaan ulkoiseen optimointiin. Ehdottomasti paras tulos saavutetaan molempien palveluiden samanaikaisella käytöllä. Hakukoneoptimoinnin hintaan vaikuttaa myös se, että onko kyseessä verkkosivu vai verkkokauppa.

Normaalit verkkosivut

Kertaluonteinen optimointi

300 €
Hintaan sisältyy:
 • Maksimissaan 5 optimoitavaa sivua
 • Täydellinen avainsana-analyysi
 • Sivuston rakenteen ja tekstien muokkaus
 • Html-attribuuttien lisäykset
 • Schema-tietueiden asennus
 • Osoiterakenteen muutokset
 • Sisäisen linkkirakenteen tarkastus

Jatkuva optimointi

250 € / kk
Hintaan sisältyy:
 • Jatkuva ulkoisten linkkien rakentaminen
 • Tilien luonti puolestasi liikenteen kasvattamista edistäviin palveluihin
 • Yhden blogikirjoituksen hakukoneoptimointi per kk (annamme myös aiheen kirjoitukseen)
 • Suosituksia internet-näkyvyyden kasvattamiseen (vieraskirjoitusmahdollisuudet, jäsenyydet erilaisissa järjestöissä, yhteistyö eri liittojen kanssa...)
Pyydä tarjous tästä! Ylläolevasta napista pääset täyttämään tarjouspyyntölomakkeen. Lähetämme virallisen tarjouksen yhden arkipäivän kuluessa, eikä se sido sinua mihinkään.
Verkkokaupat

Kertaluonteinen optimointi

500 €
Hintaan sisältyy:
 • Maksimissaan 10 tuotetta
 • Täydellinen avainsana-analyysi
 • Sivuston rakenteen ja tekstien muokkaus
 • Html-attribuuttien lisäykset
 • Schema-tietueiden asennus
 • Osoiterakenteen muutokset
 • Sisäisen linkkirakenteen tarkastus

Jatkuva optimointi

400 € / kk
Hintaan sisältyy:
 • Maksimissaan yhden uuden tuotteen sisäinen optimointi per kk
 • Jatkuva ulkoisten linkkien rakentaminen
 • Tilien luonti puolestasi liikenteen kasvattamista edistäviin palveluihin
 • Yhden blogikirjoituksen hakukoneoptimointi per kk (annamme myös aiheen kirjoitukseen)
 • Suosituksia internet-näkyvyyden kasvattamiseen (vieraskirjoitusmahdollisuudet, jäsenyydet erilaisissa järjestöissä, yhteistyö eri liittojen kanssa...)

Pyydä tarjous tästä! Ylläolevasta napista pääset täyttämään tarjouspyyntölomakkeen. Lähetämme virallisen tarjouksen yhden arkipäivän kuluessa, eikä se sido sinua mihinkään.

Ota yhteyttä, niin aletaan hommiin! Rakennamme mielellämme palvelupaketin juuri sinun tarpeisiisi.