Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimointi on kestävä ja tehokas tapa kasvattaa yrityksesi myyntiä.
Kävijävirran kasvulla on suora yhteys yrityksesi kassavirtaan

Toisin kuin maksetussa Google Ads-mainonnassa, luonnollisia ensimmäisen sivun hakukonesijoituksia ei saa rahalla – ne ansaitaan. Toisinaan pelkkää teknistä hakukoneoptimointia pidetään riittävänä SEO:na, mutta asia ei valitettavasti ole niin yksinkertainen. Sisältö ja ulkoiset linkit ratkaisevat pelin – ensimmäisen sivun sijoituksia tavoittelevalta yritykseltä vaaditaan kärsivällisyyttä ja ykkösluokan sisältöä.

Hakukoneoptimointi on erinomainen pitkän aikavälin keino saada uusia asiakkaita keskimääräistä paremmalla konversioprosentilla.

Nostamon tapa tehdä hakukoneoptimointia poikkeaa monesta muusta digitoimistosta. Googlen algoritmi antaa arvoa sivuille, joiden sisältö vastaa haun tehneiden kävijöiden tarpeeseen. Näin ollen Nostamonkin strategia on hyvin sisältöpainotteinen – ja se toimii!
Kun yrityksenne tavoitteena on ykkössivun sijoitukset – me ansaitsemme ne teille.

Minna Uusitalo

Minna Uusitalo

Toimitusjohtaja, Rimita Green Oy

Nostamo lupasi meille joustavaa, luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua. Ja sitä se on todellakin ollut! Yhteistyö heidän kanssansa on sujunut vaivattomasti. Nostamo erottuu positiivisesti kilpailijoistaan. Suosittelen Nostamoa lämpimästi!

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimointi, toiselta nimeltään Google-optimointi tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan verkkosivusto Googlen hakutulosten kärkeen. Hakukoneoptimointi eroaa perinteisestä Google-mainonnasta siinä, että hakukoneoptimoinnin avulla nostetut sivustot näkyvät hakutulosten kärjessä ilman Googlelle suoritettavia maksuja.

Mitä hyötyä siitä on?

Oikein toteutetulla hakukoneoptimoinnilla on mahdollista saavuttaa runsaasti hyvää liikennettä verkkosivustollesi. Hakukoneoptimointi on kustannustehokasta markkinointia, koska hakukoneoptimoinnin avulla saaduista kävijöistä ei tarvitse maksaa erillistä hintaa Googlelle. Googlen hakutuloksissa korkealle sijoittuvia pidetään myös luotettavina, joten hakukoneoptimointi parantaa uskottavuuttasi.

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Google-optimointi toteutetaan sisäisen ja ulkoisen optimoinnin avulla. Sisäinen optimointi tarkoittaa sivuston rakenteen ja tekstin muokkaamista optimaaliseen muotoon. Ulkoinen optimointi tarkoittaa oikeanlaisten linkkien hankkimista sivustollesi. SEO vaatii pitkäjänteistä strategiaa, mutta sen avulla saatavat hyödyt ovat vertaansa vailla.

Mitä Google-optimointi tekee euroina?

Google-optimoinnin arvon pystyy laskemaan jo ennen optimoinnin aloittamista. Tiedon laskemista varten pitää tietää liikennemäärä, keskiostoksen suuruus sekä konversioprosentti (asiakkaaksi kääntyneiden osuus kaikista verkkosivuilla käyneistä ihmisistä). Kun nämä tiedot kerrotaan keskenään, saadaan liikenteen arvo euromääräisessä muodossa.

Otetaan esimerkkinä verkkokauppa, jonka sivuille saadaan hankittua hakukoneoptimoinnin avulla kuukausittain maltillinen 3000 kävijän liikenne. Yhden asiakkaan keskiostos on 75 euroa ja konversioprosentti on 2. Kuukauden liikenteen arvo olisi: 3000 * 75 € * 2 % = 4500 €. Vuoden aikana yrittäjä saisi liikevaihtoa yli 50 000 euroa pelkästään hakukoneliikenteen avulla.

Tiesitkö näitä faktoja Google-optimoinnista?

Suomessa tehdään joka päivä 30 miljoonaa Google-hakua. 95 % näiden hakujen klikkauksista menevät ensimmäisen sivun hakutuloksille. Hakukoneoptimoinnin avulla saat osasi tästä kävijävirrasta.

Suomen Yrittäjien vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä vain 11 % käyttää hakukoneoptimointia markkinointikeinonaan. Optimoinnin avulla teet merkittävää eroa kilpailijoihisi ja muodostat itsellesi kestävän kilpailuedun.

Hakukoneoptimointi on enenevässä määrin tärkeää myös kivijalkaliikkeille, kun älypuhelimien myötä pääsy verkkoon kulkee jokaisen taskussa paikkaan ja aikaan katsomatta. Googlen mukaan 50% paikallisliikkeitä etsivistä kävivät ostoksilla seuraavan 24 tunnin sisällä. Hakutulosten ensimmäiseltä sivulta löytyneet yritykset veivät näistä asiakkaista suurimman osan.

81 % ihmisistä tekee taustatutkimusta internetissä ennen isojen ostopäätösten tekemistä. Löytymällä oikeasta paikasta oikeaan aikaan voit saada osasi näistä euroista.

Nostamon tapa tehdä hakukoneoptimointia

1. Avainsana-analyysi

Laadimme perinpohjaisen avainsana-analyysin aina ennen itse optimoinnin aloittamista. Analyysin avulla selvitetään hakusanat, joilla SEO-prosessia lähdetään toteuttamaan. Huolellinen taustatutkimus on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä oikeat hakusanat löytämällä saamme ohjattua sivuillesi maksimaalisen määrän yrityksen tuotteista tai palveluista kiinnostuneita ihmisiä. Analyysin kautta saa lisäksi kokonaisvaltaisen kuvan siitä, että mitä ihmiset etsivät hakukoneista yrityksen liiketoimintaan liittyen. Tämä auttaa tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai vahvistamaan näkemystä yrityksen ottamasta suunnasta.

2. Verkkosivun sisäinen optimointi

Google kartoittaa ja arkistoi internet-sivustoja kehittämiensä skannaustyökalujen eli spiderien avulla. Googlen hakutuloksissa nouseminen edellyttää, että nämä spiderit ylipäätään löytävät hakusanat sivustolta. Lisäksi hakusanojen on oltava oikeissa paikoissa, oikeassa muodossa ja ennenkaikkea semantiikaltaan vahvasti aiheseen liittyviä. Moderni Google-optimointi ei kuitenkaan ole enää pelkästään mahdollisimman monen avainsanan tunkemista tekstiin, vaan sisällön tulee olla mielenkiintoista ja lukijallensa hyödyllistä. Google mittaa esimerkiksi kävijöiden sivustolla viettämää aikaa, joten mitä parempaa sisältöä, sitä parempi sijoitus hakutuloksissa.

Ammattimainen hakukoneoptimointi vaatii kokemusta laadukkaan sisällön ja oikeanlaisten hakusanojen tasapainottamisesta. Jatkuvan avainsana-analyysin perusteella optimoimme sivustosi niin, että hakutuloksissa nouseminen on mahdollista.

Teknisesti sisäinen optimointi pitää sisällään muun muassa seuraavia asioita:

  • Sivujen otsikot (title) ja kuvaukset (meta description) muutetaan.
  • Sivujen tekstien sisältöä ja rakennetta muutetaan. Oikeanlainen otsikkorakenne on tärkeä tekijä, jotta sivuston sijoitus alkaa nousta Googlessa. Verkkosivuilla voi olla vain yksi h1-tason otsikko ja muiden otsikoiden on oltava semanttisesti oikein. h2, h3 ja h4 -tason otsikoiden pitää siis olla loogisessa järjestyksessä.
  • Sivuston kuvilla on oltava oikeanlaiset tiedostonimet ja alt-tagit. Hakukoneet eivät osaa tulkita kuvien sisältöä kunnolla, joten alt-attribuutti kertoo Googlelle kuvan sisällön.
  • Käytämme oikeissa paikoissa no-follow ja no-index -tageja, jotka kertovat Googlelle, että emme halua, että Googlen botit seuraavat näitä sivuja tai että niitä näytetään hakutuloksissa.
    -Otamme verkkosivuilla käyttöön Schema-tietueet. Schema on html-koodiin lisättävää jäsenneltyä dataa (structured data), joka auttaa hakukoneita ymmärtämään verkkosivujen sisältöä ja tarkoitusta. Schema-mikrodatalla hakukoneille voidaan esimerkiksi kertoa sivuston nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sillä voidaan näyttää hakukoneelle navigaation ja logon sijainti tai verkkokaupassa tuotteiden hinnat ja arvostelut. Lähes kaikelle tiedolle voidaan antaa jonkinlainen merkintä. Schema-tietueiden käyttö nostaa sivuston hakukonesijoituksia
  • Tarkistamme, että sivuston osoiterakenne on oikea ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia. Teemme myös tarpeen mukaan 301-uudelleenohjauksia, jos verkkosivuilta löytyy toimimattomia sivuja (eli 404-sivuja).
  • Nettisivun sisäinen linkkirakenne on tärkeä, jotta linkkivoima jakautuu oikein haluttujen sivujen kesken. Teemme mahdollisuuksien mukaan muutoksia sisäiseen linkkirakenteeseen.
  • Asennamme Google Analytics-ohjelman sivuston liikenteen seuraamista varten ja luomme tilin Googlen Search Consoleen. Search Console auttaa sivuston optimointitoimenpiteiden seuraamisessa ja sen kautta voidaan toimittaa esimerkiksi xml-tiedostomuodossa oleva sivustokartta Googlelle.

3. Sivuston ulkoinen optimointi

Pelkästään sivuston sisäinen optimointi ei riitä vaan sivut on optimoitava myös ulkoisesti. Verkkosivuillesi on siis saatava linkkejä muilta sivustoilta. Logiikkana tämän taustalla on se, että Google pitää sellaisia sivuja tärkeämpinä, joille muut internetin käyttäjät osoittavat luottamustaan ohjaamalla sinne liikennettä, eli jakamalla sivuston linkkiä. Kaikki linkit eivät kuitenkaan anna sivustolle tehoa hakutuloksissa nousuun vaan linkkien on lisäksi oltava oikeanlaisia ja oikeassa muodossa. Relevanteilla sivustoilla ja oikeassa muodossa olevat linkit ovat yksi merkittävimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista asioista. Palveluumme kuuluu laadukkaiden linkkien hankinta monipuolisista lähteistä.

Tutkimme käytössämme olevilla ohjelmistoilla sivustoja, joille voimme hankkia yrityksesi sivuille osoittavia linkkejä. Tämä on usein hakukoneoptimoinnin vaativin osa-alue, sillä linkkien hankinta vaatii luovuutta ja kekseliäisyyttä. Teemme lisäksi puolestanne profiileja erilaisiin palveluihin. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi tili Google My Business -palvelussa tai yrityksenne logon hankinta erilaisiin listauksiin.

4. Jatkuva seuranta ja mittaus

Hakukoneoptimoinnin tuloksia on seurattava ja mitattava kuten mitä tahansa markkinointipanostusta. SEO-prosessin tulokset näkyvät nousuna Googlen hakutuloksissa ja täten kävijäliikenteen kasvuna. Aktiivisesti toteutettu hakukoneoptimointi ilmenee myös siten, että kävijöitä alkaa kertyä optimoitavien hakusanojen lisäksi myös täysin uusilla hakusanoilla. Raportoimme edistymisestämme kuukausittain, jotta tiedät millaisella kulmakertoimella näkyvyytesi nousee.

Haluamme hankkia jatkuvasti lisää liikennettä, joten hakukoneoptimointipalveluumme kuuluu joka kuukausi yhden blogikirjoituksen optimointi. Annamme hakukoneista etsittävien hakusanojen perusteella aiheen, josta kirjoittaa, ja hakukoneoptimoimme valmiin kirjoituksen. Näin saat jatkuvasti lisää liikennettä kotisivuillesi. Teemme myös tarvittaessa muutoksia jo optimoituihin sivuihin, jos tälle tulee projektin edetessä tarvetta.

Palveluumme sisältyvät toimenpiteet

Räätälöimme palvelumme yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla. Seuraavat toimenpiteet kuuluvat kuitenkin kaikkiin paketteihimme.

Täydellinen avainsana-analyysi

Sivuston rakenteen ja tekstien muokkaus

Html-attribuuttien lisäykset​

Schema-tietueiden asennus​

Osoiterakenteen tarkastus​

Sisäisen linkkirakenteen tarkastus​

Jatkuva ulkoisten linkkien rakentaminen​

Tilien luonti puolestasi liikenteen kasvattamista edistäviin palveluihin​

Yhden blogikirjoituksen hakukoneoptimointi per kk (annamme myös aiheen kirjoitukseen)​

Kokonaisvaltaisella strategialla parhaat tulokset

Hakukoneet ovat kehittyneet niin paljon, että nykyaikainen hakukoneoptimointi on kokonaisvaltaista toimintaa. Kaukana ovat ne ajat, kun hyviä hakukonesijoituksia sai tunkemalla mahdollisimman paljon avainsanoja oikeisiin kohtiin metatietoja ja leipätekstiä.

Nykyään parhaimmat tulokset saavutetaan kattavalla strategialla, johon kuuluu säännöllinen sisällön luominen blogiartikkelien muodossa. Palvelumme sisältää kaikki tarvittavat optimointitoimenpiteet, jotta sivuston liikenne saadaan maksimoitua. Optimoimme sivustosi sisäisesti ja ulkoisesti. Annamme kuukausittain ohjeet vähintään yhden blogikirjoituksen laatimiseen ja optimoimme valmiit kirjoitukset. Halutessasi voimme myös kirjoittaa artikkelit puolestasi.

Kokonaisvaltaisessa strategiassa keskitytään hyvän liikenteen hankkimiseen monipuolisista lähteistä. Tällä saavutetaan parhaimmat tulokset.

Teemme tulosta - ja todistamme sen

Optimoimamme sivustot sijoittuvat yhteensä yli sadalla hakusanalla Googlen ykkössivulle. Myös sinun sivustosi voidaan nostaa näiden ensimmäisten hakutulosten joukkoon. Ensimmäistä sivua ei kuitenkaan saavuteta muutamassa viikossa, vaan hakukoneoptimointi vaatii pitkäjänteistä strategiaa. Meidän kanssamme toimiessasi voit kuitenkin olla varma, että strategia tuottaa myös tulosta.

Toimitamme kuukausittain raportin, jonka avulla voit seurata projektin etenemistä hyvin tarkalla tasolla. Raportista näet muun muassa sivustosi liikennemäärän muutoksen, liikenteen tarkemmat lähteet sekä sivustosi Google-sijoitusten kehittymisen. Näin tiedät tarkalleen miten näkyvyytesi nostaminen edistyy.

Kiinnostuitko? Toimi näin.

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella, niin soitamme sinulle takaisin viimeistään seuraavana työpäivänä.

Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa meille suoraan numeroon 040 8242 727.

Rajoitettu mahdollisuus!

Saat maksutta arviomme nykyisen mainontasi tehokkuudesta. Normaalihinta on 300 euroa, joten tartu tarjoukseen!

Rajoitettu mahdollisuus!

Saat maksutta arvion nykyisen mainontasi tehokkuudesta. Normaalihinta on 300 euroa, joten tartu tarjoukseen!