Hakukoneoptimointi – Opas Google-optimointiin

Hakukoneoptimointi (eli Google-optimointi) on yksi kustannustehokkaimmista markkinointikeinoista. Syynä tähän on se, että Google-optimoinnilla saavutetusta näkyvyydestä ei tarvitse maksaa Googlelle minkäänlaisia maksuja. Suomessa tehdään joka kuukausi 30 miljoonaa Google-hakua, joten hakukoneiden kautta on mahdollista hankkia merkittävä määrä liikennettä yrityksen verkkosivuille – itse tehtynä vielä ilmaiseksi.

Tämä opas käsittelee laajasti asioita, joita hyvään hakukonenäkyvyyteen vaaditaan.

Hakukoneoptimointi – perusteet

Mitä hakukoneoptimointi on? Entä miksi ja miten sitä tehdään? Käydään ensin läpi hakukoneoptimoinnin perusteet.

Mitä Google-optimointi on?

Google-optimointi on tekniikka, jolla vaikutetaan verkkosivun hakukonenäkyvyyteen. Tätä ei pidä sekoittaa Google-mainontaan (Google Ads), joka on maksullista Googlen kautta tapahtuvaa hakusanamainontaa. Maksullisen Google-mainonnan tunnistaa hakutuloksen vieressä olevasta ”Mainos”-tekstistä.

Hakukoneoptimoinnilla vaikutetaan luonnollisiin eli orgaanisiin hakutuloksiin. Nämä ovat Google-mainosten alapuolella olevia hakutuloksia, joiden vieressä ei ole mainosmerkintää. Google-optimointi tapahtuu muokkaamalla verkkosivun rakennetta, sisältöä ja lähdekoodia.

Miksi se on tärkeää?

HubSpotin mukaan 81 % ihmisistä tekee taustatutkimusta internetissä ennen isojen ostopäätösten tekemistä. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys voi saada oman verkkosivunsa tämän informaation etsijän näkyville. Taustatutkimuksen teon jälkeen ostaja vertailee parhaimpia vaihtoehtoja ja tekee tämän jälkeen valinnan eli ostopäätöksen.

Tekemällä laadukasta sisältöä yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä aiheista voit päästä tähän valintaprosessiin mukaan ja lisätä näin myyntiäsi.

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimointi tapahtuu sisäisen ja ulkoisen optimoinnin avulla. Sisäisen optimoinnin tarkoituksena on kertoa Googlelle verkkosivun tarkoitus. Pelkkä ihmislukijalle suunnatun tekstin tuottaminen ei riitä, vaan sama tarina on kerrottava myös Googlen spidereille. Nämä spiderit ovat ohjelmia, jotka kiertävät ja arkistoivat kaikkia maailman verkkosivuja. Spiderien vierailun jälkeen tuore verkkosivu löytää tiensä Googlen hakutuloksiin – jos sen sisältö vain on spiderien mielestä relevanttia Googlea käyttävän hakijan hakusanalla. Kyseiset spiderit vierailevat siis myös sinunkin yrityksesi verkkosivuilla, joten sivustosi tarkoitus on kerrottava niin, että myös koneet sen ymmärtävät.

Sisäisen optimoinnin jälkeen tapahtuva ulkoinen optimointi on verkkosivun auktoriteetin vahvistamista Googlen silmissä. Tämä tapahtuu hankkimalla verkkosivuillesi osoittavia linkkejä toisilta nettisivuilta. Googlen ajatuksena on, että sivusto on sitä uskottavampi, mitä enemmän se saa linkkauksia muilta sivustoilta. Linkki on siis eräänlainen luottamuksen osoitus sen sivuston sisältöä kohtaan, jolle linkki osoittaa.

Hakukoneoptimoinnin tekniikka

Sisäinen optimointi ja ulkoinen optimointi ovat hakukoneoptimoinnin tärkeimmät osa-alueet. Ennen näiden suorittamista on kuitenkin tehtävä ensin avainsana-analyysi, jonka perusteella päätetään hakusanat, joilla hakukoneoptimointia lähdetään suorittamaan.

Perehdytään seuraavaksi avainsana-analyysiin.

Optimointi alkaa avainsana-analyysillä

Avainsana-analyysin tarkoituksena on tunnistaa hakusanat, joilla optimointia lähdetään suorittamaan. Yksi sivu kannattaa optimoida yhdellä pääavainsanalla. Avainsanaksi kannattaa valita sellainen, jolla on eniten liikennettä ja paras hakutarkoitus.

Hakijan tarkoitusperän tulkitseminen on yksi osa avainsana-analyysin tekemistä. Esimerkiksi hakusanan ”hakukoneoptimointi” hakutarkoitus on hyvin laaja – tiedonhakua voidaan suorittaa yleistietämyksen lisäämiseksi, perusteiden opettelua varten tai hakukoneoptimointipalveluita tarjoavan yrityksen etsintään. Tämä on yleisin hakusana, jolla asiaa lähdetään tutkimaan.

Hakukoneoptimointi hinta -haun tekevän hakutarkoitus on painottunut jo selkeästi enemmän hakukoneoptimointia tekevän firman etsintään. Hakukoneoptimointi opas, hakukoneoptimointi perusteet ja hakukoneoptimointi ilmainen -hakusanoja käyttävä taas haluaa selkeästi opetella itse Google-optimointia.

Mitä pidempi hakusana on, sitä pidemmällä hakija yleensä on taustatutkimuksen tekemisessä – ja sitä selkeämpi hakijan tarkoitusperä on.

Google Adsin avainsanasuunnittelija on ilmainen ohjelma, jolla voi tutkia hakusanoja ja hakumääriä. Avainsanasuunnittelijan löytää AdWordsin hallintapaneelista kohdasta: työkalut -> avainsanojen suunnittelija -> etsi uusia avainsanoja käyttämällä ilmausta, verkkosivustoa tai luokkaa. ”Tuotteesi tai palvelusi” -kohtaan kirjoitetaan hakusana, josta halutaan lisätietoa. ”Hakukoneoptimointi”-hakusanalla aukeaa alla olevan kuvan kaltainen sivu.

Hakukoneoptimointi opas Google avainsanasuunnittelija

Google näyttää haetun hakusanan hakumäärät ja antaa lisäksi ehdotuksia uusiksi hakusanoiksi. Esimerkkihaullani Google löysi yhteensä 272 hakusanaehdotusta. Nämä ehdotukset kannattaa ladata CSV-tiedostona kuvassa näkyvän ”Lataa”-napin kautta. Tietojen tarkastelu ja suodatus on helpompaa Excelin avulla.

Hakusanojen tutkimista kannattaa tehdä myös suoraa Googlen hakukoneen kautta. Kirjoittamalla ”hakukoneoptimointi” ja scrollaamalla sivun alaosaan löytyy alla olevan kuvan kaltainen tietokenttä. Google antaa tässä lisäehdotuksia uusiksi hakusanoiksi. Näistä voi poimia sopivia hakusanoja ja hakea näiden kautta uusia ehdotuksia AdWordsin avainsanojen suunnittelutyökalusta.

Google hakukoneoptimointi perusteet serp

Sisäinen optimointi

Sisäisessä optimoinnissa tärkeintä on riittävän laajan tekstisisällön luonti. Avainsanojen on lisäksi esiinnyttävä oikeissa paikoissa tekstiä. Käydään seuraavaksi läpi verkkosivun sisäiseen optimointiin liittyviä asioita.

Title ja meta description

Title on tärkein paikka avainsanalle. Avainsanan on ehdottomasti löydyttävä tämän html-tagin sisältä. Sopiva pituus titlelle on 60 merkkiä – tästä ylimenevä osuus leikkaantuu pois Googlen hakutulossivulta.

Hakukoneoptimointi opas title ja meta description

Meta description on sivun kuvaus, joka näkyy hakutulossivulla titlen alapuolella. Se ei ole suora ranking factor (eli se ei vaikuta suoraa sivun nousuun hakukoneissa), mutta se vaikuttaa click-through-rateen (CTR), joka taas todennäköisesti on ranking factor. CTR tarkoittaa sitä osuutta hakutulossivun nähneistä ihmisistä, jotka klikkaavat juuri sinun sivusi hakutulosta. Jos sadasta ihmisestä yksi klikkaa sinun linkkiäsi, niin CTR on 1 %. Mitä houkuttelevamman tekstistä saa, sitä paremman CTR:n hakutulos saavuttaa. Kannattaa muistaa, että myös titlen houkuttelevuus vaikuttaa click-through-rateen.

Otsikot

Nettisivun otsikkorakenteen on oltava semantiikaltaan oikea. H1-tason otsikkoja voi olla ainoastaan yksi. Tämän jälkeen tulevat H2-, H3- ja H4-tason otsikot. Tarvittava syvyys riippuu aiheen laajuudesta. Tämän artikkelin H1-otsikko on ”Hakukoneoptimointi (SEO) – Opas Google-optimointiin”. Tämän jälkeen olen jakanut tekstiin kolmeen eri pääosioon H2-otsikkojen avulla. Pääosiot ovat:

 • ”Mitä, miksi ja miten” – perusteet hakukoneoptimointiin
 • ”Hakukoneoptimoinnin tekniikka” – syvällisempi opas tekniikasta
 • ”Moderni hakukoneoptimointi on laaja-alaista markkinointia” – oppaan lopetus

Näiden alapuolelle olen jakanut tekstiä edelleen H3- ja H4-tason otsikoihin.

Leipäteksti

Liian vähäinen tekstin määrä on yleisin virhe hakukoneoptimoinnissa. Tekstiä on oltava mahdollisimman paljon, mielellään yli 1000 sanaa. Verkkokauppojen tuotekuvauksiin on usein vaikeampi kirjoittaa sisältöä, joten näissä riittää myös pienempi määrä. Avainsanoja on oltava tekstissä riittävästi. Lisäksi niiden käyttöä on varioitava erilaisilla synonyymeilla, taivutusmuodoilla ja aiheeseen liittyvillä avainsanoilla. Aiheesta on toisin sanoen kirjoitettava mahdollisimman monipuolisesti.

Tekstistä kannattaa tehdä rakenteellisesti mahdollisimman kevyttä. Verkossa liikkuvan ihmisen keskittymiskyky on hyvin rajallista, joten sivuja luetaan usein skannaamalla. Lyhyet kappaleet ja listojen käyttö auttaa kevyen rakenteen luomisessa.

Hakukoneoptimoitavien avainsanojen boldaus ja kursivointi ovat pieni ranking factor, joten tätä voi käyttää hyväkseen silloin tällöin sopivissa tilanteissa.

Kuvat

Kuvien nimeksi kannattaa valita avainsana, jolla sivua optimoidaan. Lisäksi kuvan alt-tagiksi kannattaa sijoittaa optimoitava avainsana. Googlen spiderit eivät osaa tulkita kuvia kunnolla, joten tämä tagi on tarkoitettu heille. Alt-tagi kertoo siis spidereille kuvien sisällön. Se voi näkyä myös ihmisille siinä tapauksessa, jos kuva ei lataudu oikein jostain syystä.

Schema-tietueet

Schema-tietueet ovat jäsenneltyä dataa, joiden avulla Googlelle esitetään tarkemmin sivuston sisältöä ja tarkoitusta. Scheman avulla yritys voi saada hakutulossivun oikeassa reunassa näkyvään tietopaneeliin (knowledge panel) tarkempia tietoja yrityksestään. Tämä on todella iso etu, sillä tämä tietopaneeli vie ison osan hakutulossivusta, joten ihmiset kiinnittävät siihen myös helposti huomionsa. Schema-tietueiden käyttö on lisäksi ranking factor eli scheman käyttö auttaa hakutuloksissa nousussa.

Scheman avulla verkkokauppa voi saada tuotteidensa hakutuloksiin näkyviin tähtiluokituksen ja tuotteen hinnan. Tämä vaikuttaa todella vahvasti CTR:ään eli klikkausprosenttiin – kukapa ei mieluummin klikkaisi hakutulosta, jossa on houkuttelevia oransseja tähtiä ja lisäksi vielä hinta suoraa näkyvillä.

Hinnan ja tuotearvioiden lisäksi schema-tietueilla voidaan kertoa Googlelle esimerkiksi yrityksen osoite, puhelinnumero ja aukioloajat.

Tiedot sijoitetaan verkkosivujen lähdekoodiin erityisen JSON-LD-scriptin avulla. Scheman oikeellisuuden voi tarkistaa Googlen testaustyökalulla.

Ulkoinen optimointi

Ulkoinen optimointi erottaa jyvät akanoista. Tämän vaiheen tarkoituksena on sinun verkkosivullesi osoittavien linkkien hankinta toisilta verkkosivuilta. Linkkien hankinta on todella tärkeä osuus hakukoneoptimointia, joka usein kuitenkin jätetään vähälle huomiolle. Monelle tämä on myös vaikein osuus optimoinnissa, sillä linkkien hankinnassa joutuu käyttämään mielikuvitusta – ja runsaasti aikaa sopivien sivustojen etsintään.

Linkit voidaan jakaa kahteen luokkaan: dollow- ja nofollow-linkkeihin. Dofollow-linkit ovat sellaisia, joista hakukoneoptimoija on erityisen kiinnostunut. Minkä vuoksi? Koska nämä linkit jakavat linkkivoimaa sivuille, joille ne osoittavat.

Spiderit tulkitsevat verkkosivuja hmtl-kielellä. Heille siis linkki näyttäytyy seuraavanlaisena: <a href=”https://www…”>Ankkuriteksti</a>. Linkissä voi olla myös lisäys rel=”nofollow”, joka kertoo spidereille, että tätä linkkiä ei tarvitse seurata. Nofollow-tagin sisältävät linkit eivät siis myöskään jaa linkkivoimaa, joten niistä ei ole hakukoneoptimoinnissa suoraa hyötyä. Näitäkin linkkejä on kuitenkin oltava, sillä pelkästään dofollow-linkkejä sisältä linkkiprofiili on epäluonnollinen.

Ankkuriteksti on linkin klikattavan osuuden kohdalla näkyvä teksti. Optimoitavan avainsanan sijoittaminen ankkuritekstiksi auttaa hakukonesijoituksissa nousussa. Ensi kerralla siis kun julkaiset linkin jossain sivustolla, niin kirjoita linkin ankkuriksi ”klikkaa tästä” -tekstin sijaan joku kuvaavampi teksti – näin saat linkistä kaiken hyödyn irti.

Huomioi kuitenkin, että samaa linkkitekstiä ei saa käyttää liian usein, sillä tämä on Googlen mielestä epäluonnollista – ja saattaa johtaa rangaistukseen.

Sivuston rakenne

Sivuston teknisellä toteutuksella on myös vaikutusta hakukonenäkyvyyteen. Tarkastellaan seuraavaksi sivuston teknistä toteutusta ja miten tämä vaikuttaa verkkosivun sijoituksiin Googlessa.

Informaatioarkkitehtuuri, sisäinen linkitys ja linkkirakenne

Suurempien verkkokauppojen ongelmana on usein sivujen indeksointi – verkkokaupassa on niin paljon alasivuja, että Googlen spiderit eivät vieraile kaikilla sivuilla riittävän usein. Verkkosivun informaatioarkkitehtuurin onkin oltava mahdollisimman ”matala”. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen sivun olisi oltava saavutettavissa mahdollisimman vähäisellä klikkausmäärällä. Usein puhutaan kolmen klikkauksen säännöstä – sivuston kaukausimpaankin kolkkaan pitäisi siis päästä kolmella klikkauksella.

Ulkoisella optimoinnilla hankittu linkkivoima jakautuu sivustolla sisäisen linkkirakenteen mukaan – mitä isompi osa sivuston sisäisistä linkeistä johtaa jollekin tietylle sivulle, sitä isomman osan se saa linkkivoimasta ja sitä paremmin se menestyy Googlen hakutuloksissa. Sisäistä linkkirakennetta kannattaa muokata niin, että tärkeimmille sivuille johtaa eniten linkkejä.

Sivujen osoitteiden on tärkeää olla selkokielisiä. www.esimerkki.fi/avainsana on paras osoiterakenne optimoitavalle sivulle. Numeroita ja satunnaisia merkkejä sisältävät osoitteet eivät kerro lukijalle eivätkä Googlelle yhtään mitään sivun sisällöstä.

SSL-yhteys

SSL-yhteydellä suojatun verkkosivun tunnistaa https-alkuisesta verkkotunnuksesta ja osoitepalkkiin ilmestyvästä lukkokuviosta. SSL-yhteys on tärkeä ominaisuus nykyaikaisille verkkosivuille, sillä tämä parantaa sivuston tietoturvaa. SSL-yhteys on myös ranking factor, joten sen käyttöönotto auttaa myös hakukoneoptimoinnissa.

Mobiiliystävällisyys

Noin puolet verkkosivujen käyttäjistä ovat mobiilikäyttäjiä, joten responsiiviset verkkosivut ovat ehdoton edellytys nykyaikaiselle yritykselle. Mobiiliystävälliset sivut auttavat myös hakukonesijoituksissa nousussa SSL-yhteyden tapaan. Tämä on hyvin loogista, sillä Google haluaa näyttää hakutuloksissaan sellaisia sivuja, joiden käyttökokemus on hyvä ja tietoturva mahdollisimman korkea.

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus vaikuttaa hakukonesijoituksiin sekä suoraan että välillisesti. Suora vaikutus syntyy silloin, jos sivusto on liian hidas – Google heikentää tällaisen sivuston näkyvyyttä rangaistuksena huonosta käyttökokemuksesta. Välillinen vaikutus syntyy silloin, kun hitaaseen sivustoon tyytymätön kävijä poistuu parin sekunnin latauksen jälkeen sivustolta ja klikkaakin Googlen kautta jonkin toisen hakutuloksen auki – tämä on Googlelle signaali huonosta sisällöstä ja/tai käyttökokemuksesta, joka vaikuttaa osaltaan sivuston hakukonesijoitukseen.

Mittaus ja seuranta

Kuten kaikkia muitakin markkinointitoimenpiteitä, myös hakukoneoptimointia on mitattava ja seurattava. Tämä onnistuu parhaiten ottamalla käyttöön Google Analyticsin kävijätietojen seurantaa varten ja rekisteröimällä sivuston Googlen Search Console -työkaluun.

Analyticsista voi seurata helposti kävijämäärien kehitystä ajan mittaan. Analyticsin kautta näkee muun muassa sivuston kokonaisliikennemäärän, liikenteen lähteet sekä sivuston laadusta kertovia tekijöitä, kuten välittömän poistumisprosentin sekä keskimääräisen sivulla käytetyn ajan. Tasaisesti kasvava orgaaninen liikenne on selkeä merkki onnistuneesta hakukoneoptimoinnista.

Google Search Console toimii hakukoneoptimoijan yhteysvälineenä Googleen. Täältä näkee sivustolle osoittavat linkit, erilaiset hakusanat joilla kävijät ovat löytäneet verkkosivuillesi, Googlen spiderien vierailuajat eri sivuilla, ym. Erilaista informaatiota irtoaa runsaasti.

Suosittelen myös Semrushin, Ahrefsin tai Mozin kaltaista maksullista seurantatyökalua sellaisille, jotka haluavat panostaa kunnolla hakukoneoptimointiin. Näiden kautta voi seurata oman verkkosivunsa hakukoneoptimointitoimenpiteiden edistymistä reaaliaikaisesti. Lisäksi näitä työkaluja voi käyttää ulkoisessa optimoinnissa linkkien etsintään.

Moderni hakukoneoptimointi on laaja-alaista markkinointia

Vielä kymmenen vuotta sitten hakukoneoptimointi oli hyvin yksinkertaista – avainsanoja piti tunkea mahdollisimman monta kertaa mahdollisimman moneen paikkaan. Nykyajan hakukoneoptimointi on kuitenkin paljon laaja-alaisempaa toimintaa, johon yhdistyy laadukas sisällöntuotanto ja näkyvyyden hankinta muilta verkkosivuilta. Google on myös kehittynyt vuosien mittaan, eikä tällainen avainsanojen stuffaus enää toimi.

Pelkkä hyvä hakukonenäkyvyys ei riitä, vaan myös sisällön on oltava laadukasta, jotta sivuille hakukoneiden kautta tuleva kävijä on valmis ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Hyvä vaikutus luodaan näyttävillä ja toimivilla verkkosivuilla, joiden tekstisisältö vahvistaa kuvaa yrityksen asiantuntijaosaamisesta. Näiden avulla voidaan hankkia kävijän luottamus, joka on edellytyksenä asiakassuhteen syntymiseen.

Ulkoisessa optimoinnissa hankittavat linkit auttavat myös yrityksen internet-näkyvyyden parantamisessa. Hyvä tapa linkkien hankintaan on asiantuntijakirjoitusten laatiminen toisille sivustoille (vierailijakirjoitukset) ja esimerkiksi erilaisiin toimialajärjestöihin liittyminen. Näiden avulla saadaan hankittua näkyvyyttä ja liikennettä hakukoneiden lisäksi myös muiden verkkosivujen kautta.

Googlen käyttäjät ja hakumäärät kasvavat vuosi vuodelta. Silti vain harva yritys käyttää hakukoneoptimointia markkinoinnissaan hyödyksi. Suomen Yrittäjien pari vuotta sitten tekemän tutkimuksen mukaan vain 11 % digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä käyttää hakukoneoptimointia markkinointikeinonaan. Kaikkien yritysten kesken luku on siis huomattavasti pienempi. Tämän olen huomannut myös itse käytännön työssäni – kilpailutilanne monella hakusanalla on vielä hyvin heikkoa.

Tilaa ilmainen Google Ads -mainostilin auditointi

Auditoinnissa käydään läpi mm. mainostilin rakennetta, budjetin allokointia, mainonnan kohdennusta ja muita vastaavia mainonnan suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Auditoinnin jälkeen raportoimme löydöksemme teille selkokielellä.

Jaa artikkeli verkostollesi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

2 ajatusta aiheesta “Hakukoneoptimointi – Opas Google-optimointiin”

 1. Hei! Olen miettinyt tätä asiaa http://www.sariannatamminen.org sivuston kanssa. Jujuna on että sivuun on ahdettu mahd. paljon informaatiota mutta se on vain yksi JPG nettisivu, previe-koodilla. Pieni mediataideteos, tarkoituksella sivun aukaisijaa hämäävä. Sain tilan tosi havalla nebulasta koska se ei vei paljoa tilaa. Ongelmana on että en voi ujuttaa sinne mitään googlea varten. Ja sivun linkitys muilta sivuilta Linkelin ja Kuvasto RY taitaa olla ainoa, jäänyt vähemmälle.

  Jos on joku vinkki sivuston koodiin google hakuja varten niin että se ei vaikuta sivun ulkoasuun olisin kiitollinen, mitään en vinkistä voi maksaa.

  1. Moi! Valitettavasti Google ei osaa lukea kunnolla kuvien tietoja, joten sivusto olisi muutettava normaaliin html-muotoon, jotta se alkaisi näkyä Google-hauissa. Teksti on ehdottomasti tärkeimpiä tekijöitä hyvässä hakukonenäkyvyydessä.

   Voithan tehdä vaikka niin, että avaat uuden sivuston hakukoneoptimointia varten (esimerkiksi toimialaasi liittyvän blogin), jos haluat pitää tuon sivuston ulkoasun ennallaan? Voit sitten linkata tuolta toiselta sivustolta portfolioosi, jos haluat sinne liikennettä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *