Autoalan yritykselle 203,4% enemmän yhteydenottoja

Saimme asiakkaaksemme autoalan yrityksen, jonka Google-mainontaa on hoitanut aiemmin toinen mainostoimisto. Mainonta toimi jo ennestään erinomaisella 5,24% konversioasteella eli yksi kahdestakymmenestä sivulla vierailleesta on ottanut yhteyttä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Korkeasta lähtötasosta huolimatta saimme tehostettua mainontaa reilusti.

Nostamon toimenpiteet

Mainostili rakennettiin täysin uusiksi. Tilille tehtiin muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • Tilin rakenteessa otettiin Nostamon kehittämä Alpha/Beta/Gamma-tilihierarkia käyttöön

  • Mainonnan kohdennusta muutettiin tiukemmaksi: mainokset näkyivät liikaa huonoilla hakusanoilla ja toisaalta hyviä hakusanoja ei painotettu mitenkään

  • Tilillä käytössä olleet Googlen automaattiasetukset otettiin pois käytöstä ja säädöt muutettiin manuaalisiksi

  • Kehittyneempiä ominaisuuksia muun muassa Googlen koneoppimiseen pohjautuvien ratkaisujen puolelta otettiin käyttöön

Tiliä rakentaessa hyödynsimme luonnollisesti aiemmin mainonnasta kertynyttä dataa.

Lopputulos

Nostimme heti ensimmäisen kuukauden jälkeen konversioastetta 81 prosenttia. Aiemmin joka kahdeskymmenes kävijä otti yhteyttä, muutoksiemme jälkeen yhteydenottajien osuus oli lähes kymmenesosa (9,51%) kaikista sivuilla vierailleista kävijöistä!

Yksi yhteydenottaja kustansi aiemmin 20,25 euroa - tekemiemme muutosten jälkeen yhteydenoton hinta (Cost per Conversion) laski ensimmäisen kuukauden jälkeen 8,27 euroon ja toisen kuukauden jälkeen 7,56 euroon. Alle 8 euroa on todella matala hinta liidille - varsinkin kyseisen korkeakatteisen palvelun kohdalla. Alla on kuva yhteydenoton hinnan kehityksestä:

Konversiprosentti ja yhden konversion hinta ovat mielenkiintoisia lukuja, mutta mikä oli yrityksen saama konkreettinen hyöty? Verkkosivujen kautta tulleet yhteydenotot kasvoivat 203,4% - eli yritys sai samalla budjetilla kolme kertaa enemmän liidejä aiempaan verrattuna. Yhteydenottojen kehitys on esitettynä alla olevassa kuvassa:

Myös tilin muut tunnusluvut kehittyivät selkeästi. Esimerkkinä mainosten klikkausprosentti, joka oli aiemmin 2,08% (klikkausprosentti eli click-through-rate kuvaa mainosta klikanneiden osuutta mainoksen nähneisiin - 2% klikkausprosentilla sadasta mainoksen nähneestä kaksi klikkaa sitä). Muutoksien jälkeen klikkausprosentti nousi 5,38 prosenttiin eli yhteensä 158 prosenttia! Hyvä klikkausprosentti kertoo siitä, että mainos on houkutteleva - eli se on kohdennettu oikealla yleisölle ja sen teksti vetoaa mainoksen nähneeseen.

Kaikkiin mainontapaketteihimme kuuluu jatkuva optimointi, joten tiliä pystytään kehittämään tästä vielä varmasti eteenpäin ajan kuluessa.

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila