Energia-alan yritykselle yhteydenottoja Google-mainonnalla 2 kertaa enemmän kuin muista markkinointikanavista yhteensä - "Mainonnan positiivinen kehitys on näkynyt selkeästi myyntiluvuissa"

Energiafiksu on Josira Oy:n kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu myyntikanava, joka on erikoistunut kokonaisvaltaisiin energiaratkaisuihin. Myynnissä painotetaan erityisesti ilmalämpö- ja ilmavesilämpöpumppuja, joissa Energiafiksu on Scanoffice Oy:n virallinen jälleenmyyjä ja Pirkanmaan alueella toimiva Hankintaturvaliike.

Energiafiksu tuli Nostamon asiakkaaksi kevättalvella 2021. Google-mainontaa ei yrityksessä oltu tätä ennen kokeiltu.

"Ennen teimme markkinointia sekalaisesti erilaisissa lehdissä ja julkaisuissa. Elettiin vähän tilanteen mukaan ilman kunnon pitkäjänteistä suunnitelmaa eikä analyysiä saavutetuista tuloksista ollut kunnolla saatavissa.", markkinointipäällikkö Tuomo Ahonen kertoo alkuasetelmasta.

Konversioseuranta ei ollut ennen yhteistyön alkua kunnossa, joten vertailua edeltävään ajanjaksoon ei voida tehdä. Toiseksi mielenkiintoisinta tietoa on ehkä se, että millainen vaikutus Google-mainonnalla on kokonaisuudessaan ollut, kun sitä verrataan muista kanavista tulleisiin yhteydenottoihin. Pidempään toimineilla yrityksillä on jo sen verran kysyntää, että voisi ajatella, ettei yhdellä markkinointikanavalla voi tehdä kovin suurta vaikutusta tilanteeseen.

Energiafiksun tapauksessa huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana Google-mainonnan kautta on kuitenkin tullut 65,51% kaikista yrityksen saamista yhteydenotoista. Google-mainonta on siis tuonut noin 2 kertaa enemmän yhteydenottoja kuin kaikki muut kanavat yhteensä! Ero on näkynyt myös konkreettisesti yrityksen myynnissä.

"Yhteistyö Nostamon kanssa on antanut toiminnalle suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Mainonnan positiivinen kehitys on näkynyt selkeästi myyntiluvuissa ja asiakkaat on saatu hyvin ohjattua käyttämään juuri sähköisiä kanavia mikä ei kuormita puhelinpalvelua yrityksessämme varsinkaan kun meillä ei ole keskitettyä asiakaspalvelua vastaamassa puheluihin."

Optimaalisesti rakennettujen mainoskampanjoiden lisäksi hyvien tulosten saavuttamisessa on auttanut yhteistyön alussa sivustolle tehty kevyt konversio-optimointi. Konversio-optimoinnissa sivuston tekstit, rakenne ja toiminnallisuudet käydään läpi, ja niiden parantamiseksi annetaan ehdotuksia. Vastaavaa palvelua tarjoamme kaikille uusille asiakkaillemme.

"Yhteistyö Nostamon kanssa on sujunut erittäin hyvin ja heillä on selvästi tietämys kuinka sähköinen markkinointi hoidetaan. Voimme suositella Nostamon palvelua muillekin jotka painivat markkinoinnin sähköistämisen ongelmien ja digi-viidakon kanssa.", Ahonen arvioi lopuksi yhteistyön onnistumista.

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila