Huonekalualan verkkokauppa: 5195,23 euron panostuksella myyntiä 64460,60 euroa

Toteutamme Google-mainontaa huonekalualan yritykselle, joka myy tuotteitaan verkkokaupan kautta ympäri Suomen. Ennen Nostamon asiakkuutta mainontaa on hoitanut toinen mainostoimisto, mutta mainonnan tuloksiin ei oltu täysin tyytyväisiä. Harmillisesti asiakkaalle ei oltu asennettu konversioseurantaa, joten aiemmasta mainonnasta ei ole tarkempaa dataa tarjolla - emme voi näin ollen esittää vertailukaavioita myynnin kasvusta.

(Konversio tarkoittaa haluttua tavoitetta, joka verkkokaupan tapauksessa tarkoittaa ostotapahtumaa. Konversioseurannan avulla voidaan seurata, että mistä kanavasta ostoksen tehneet kävijät ovat saapuneet, joten on äärimmäisen tärkeää, että se on toiminnassa. Ilman konversioseurantaa mainonnasta tulee pelkkää hakuammuntaa.)

Toimenpiteet

Asiakkaalla ei ollut käyttöoikeuksia vanhalle mainostilille, joten loimme uuden mainostilin ja rakensimme kampanjat alusta asti uusiksi. (Sivuhuomiona mainittakoon, että Nostamon asiakkaat toimivat aina itse mainostilien omistajina.)

Google-mainonta on hyvin teknistä touhua, joten asiakkaidemme mainostilit rakennetaan aluksi aina samalla kaavalla. Olemme hioneet prosessin niin timanttiseksi, että pelkästään tällä alkuvaiheen työllä mainontaan saadaan lähes aina merkittäviä parannuksia aikaiseksi. Joissain tilanteissa mainonta saattaa toki vaatia normaalia enemmän jumppaamista, mutta oikeanlainen tilirakenne määrittää kuitenkin hyvin pitkälti tason, johon mainonnalla voidaan ylipäätään päästä.

Alkuvaiheen jälkeen kehitystyössä nousee tärkeään rooliin konversioista (ostotapahtumista) kertyneen datan tulkinta ja soveltaminen. Toimintamme perusajatuksena on jatkuvan kehittämisen periaate eli pyrimme viemään mainonnan tuloksellisuutta jatkuvasti eteenpäin. Kehitystyössä on tärkeää, että se toteutetaan hallitusti. Usein näkee sellaista, että mainontaan tehdään muutoksia ilman minkäänlaista kokeilujaksoa. Pahimmillaan tämä saattaa romahduttaa mainonnan tuloksellisuuden, sillä muutosten vaikutuksia ei voi ikinä tietää etukäteen. Olemmekin kehittäneet tähän toimintatavan, jonka avulla tilillä voidaan suorittaa jatkuvasti uusia kokeiluja, mutta kuitenkin niin, että tiedämme aina ennalta, että miten muutokset vaikuttavat mainostilin tuloksellisuuteen.

Kehitystyö on purrut myös tämän kyseisen asiakkaan mainontaan, kuten seuraavasta kuvaajasta voidaan havaita.

Lopputulos

Viimeisen 7 kuukauden aikana yrityksen Google-mainontaan on käytetty 5195,23 euroa ja tällä aikaansaatujen ostotapahtumien arvo on yhteensä 64460,60 euroa (analytiikassa seurataan aina arvonlisäveron sisältäviä hintoja, joten arvo sisältää alv:n). Mainonnan tuotto on ollut näin ollen 1241 % eli yhden euron mainontapanostus on tuonut myyntiä 12,41 eurolla.

(Tärkeänä huomiona mainittakoon vielä sellainen, että kaikkien konversioiden lähteitä ei pystytä mittaamaan, joten todellinen arvo on tuota 64 460,60 euroa korkeampi. Mittausongelmia syntyy esimerkiksi silloin, kun kävijä saapuu ensin mobiililaitteella mainoksen kautta sivustolle, mutta suorittaa ostoksen myöhemmin toisella laitteella kirjoittamalla verkko-osoitteen ulkomuistista selaimeensa. Tässä tapauksessa ostotapahtuma ei näkyisi Google-mainonnan vaan suoran liikenteen ansiona ("direct"). Mittausongelmien vuoksi konversioita jää kirjaamatta omien arvioidemme mukaan 10-30%, mutta tämä on hyvin yrityskohtaista. Pitkässä juoksussa konversioiden arvoa kasvattaa lisäksi se, että tyytyväiset asiakkaat palaavat uudestaan asiakkaiksi ja mahdollisesti vielä suosittelevat yritystä eteenpäin.)

Mainostilin kehitys on havaittavissa paljaalla silmälläkin, mutta tarkempina lukuina vielä seuraavat keskiarvot:

  • touko-heinäkuun välillä mainonnan aikaansaamien ostotapahtumien arvo on ollut keskimäärin 7993,33 euroa kuukaudessa

  • elo-lokakuun välillä ostotapahtumien arvo on ollut keskimäärin 11790,90 euroa kuukaudessa

Edeltävän 3 kuukauden keskiarvolla laskettuna Google-mainonta tuo tulevaisuudessa 141 490,80 eurolla myyntiä lisää vuodessa.

Mainostililtä voisi kaivaa kaikenlaista muutakin statistiikkaa, mutta tämä konkreettinen tuotto on varmasti kiinnostavin seikka. Tämä kertoo myös yrityksemme toiminnasta: tavoittelemme aina joko myyntiä tai yhteydenottoja (riippuen siitä onko kyseessä verkkokauppa vai palvelualan yritys). Raportoimme myös liikennemäärät, näyttökerrat ja muut vastaavat tiedot, mutta nämä ovat toiminnassamme toissijaisia seikkoja. Oikeat tavoitteet ovat sellaisia, jotka näkyvät tuloslaskelmalla viivan alla.

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila