Koulutuspalveluita tarjoavan yrityksen mainontaan lisää fokusta - "Suosittelen Nostamoa vahvasti eri kokoisten yrittäjien yhteistyökumppaniksi"

Oivaltamaan Oy tarjoaa yritysten työntekijöille, tiimeille ja kokonaisille organisaatioille hyvinvointia tukevia, innostavia työyhteisövalmennuksia, luentoja sekä tyhy-päivien ohjelmia. Nostamon yhteistyökumppaniksi Oivaltamaan tuli syksyllä 2020 suosituksen perusteella.

Yritys oli tehnyt jo pitkään Google-mainontaa ennen Nostamon kanssa aloitettua yhteistyötä. Toimitusjohtaja Jaana Hautala mainitsee mainonnan suhteen koetuista ongelmista seuraavaa.

– Yrityksen ehkä suurin kompastuskivi oli aiemmin, että suunnittelin itse Google Ads markkinoinnin, ja en osannut seurata sitä enkä saanut toivottuja tuloksia. Eli markkinaraha meni ikään kuin hukkaan.

Aivan ensimmäiseksi rakennamme kaikkien asiakkaidemme kohdalla konversioseurannan kuntoon, jotta mainonnan tuloksia voidaan seurata. Palvelualan yrityksillä konversioseuranta tarkoittaa käytännössä sitä, että seurataan esimerkiksi yhteydenottolomakkeen lähetyksiä. Seurannan avulla voidaan katsoa, että mistä markkinointikanavasta yhteydenotot (eli konversiot) ovat tulleet. Tämä tieto on mainonnan kehittämisessä äärimmäisen tärkeää, sillä kehitystyöstä tulee muuten täysin hakuammuntaa.

Myös Oivaltamaan Oy:n kohdalla analytiikka laitettiin heti ensitöiksi kuntoon. Mainonnan tulokset raportoidaan kerran kuukaudessa, joten nykyään tuloksista pysytään koko ajan perillä.

Toinen suuri ongelma yrityksen mainonnassa oli se, että siinä oltiin keskitytty aiemmin vain yhden palvelun mainostamiseen. Yhteistyön alusta alkaen näkyvyyttä lähdettiin hakemaan kaikille yhtiön tarjoamille palveluille. Näitä palveluita etsitään Googlesta poikkeuksellisen laajalla hakusanavalikoimalla, joten mainonnan kehittämisessä on keskitytty erityisesti oikean kohdennuksen etsimiseen.

Kehitystyön edistymistä kuvaa hyvin se, että ennen yhteistyön aloittamista mainostilillä oli 3 aktiivista mainosta, ja tämän artikkelin kirjoitushetkellä mainoksia on lähes 200. Mainostilin laajentaminen ja uusien mahdollisuuksien etsiminen on kaikkien yritysten kohdalla tärkeää, mutta tässä tapauksessa tämän tärkeys on korostunut erityisen paljon.

Kehitystyö on toiminut, sillä uudistetun mainonnan avulla yritys on löytänyt uusia asiakkaita. Jaana onkin palveluumme erittäinen tyytyväinen.

– Suosittelen Nostamoa vahvasti eri kokoisten yrittäjien yhteistyökumppaniksi.

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila