Nanopinnoittamiseen erikoistuneelle yritykselle 5,5-kertaa enemmän liidejä - "Yhteistyö Nostamon kanssa on helpottanut laajentumistamme toiselle paikkakunnalle huomattavasti"

Hohdepinnoitus on erilaisten pintojen nanopinnoittamiseen erikoistunut yritys. Nanoteknologian avulla toteutetun pinnoittamisen etuja ovat pintojen kulumisen vähentyminen, eliniän kasvaminen sekä puhdistamisen helpottuminen. Hohdepinnoitus on toiminut alan pioneerina ja työllistää tällä hetkellä toistakymmentä ihmistä. Kuluttajamyynnin lisäksi yritys palvelee myös yrityksiä ja kuntia.

Nostamon asiakkaaksi Hohdepinnoitus tuli syyskuussa 2020. Tätä ennen mainontaa toteutettiin yrityksen sisältä käsin. Harmillisesti konversioseuranta ei ollut ennen yhteistyön alkua yhtä tarkka, joten täysin vertailukelpoista dataa kehityksestä ei ole esittää. Hohdepinnoituksen toimitusjohtaja Jere Hedman sanoo kuitenkin alkutilanteesta seuraavaa.

– "Google-mainontamme ennen yhteistyön alkua oli todella pientä ja tehtiin omin voimin ja yhden liidin hinta oli todella korkea."

Alla on kuva mainonnalla aikaansaatujen yhteydenottojen (liidien/konversioiden) lukumäärällisestä kehityksestä yhteistyön alusta alkaen. Tarkat luvut eivät ole esillä, mutta pylväskaaviosta näkee selkeän trendin.

Vertailukelpoista dataa ei ole siis saatavilla yhteistyötä edeltävältä ajalta, mutta voidaan sanoa, että mainonta on ollut vähintään yhtä tehokasta heti yhteistyön alkuvaiheessa. Kun verrataan viimeisintä 3 kuukautta (06-08/2021) yhteistyön kolmeen ensimmäiseen kuukauteen (9-11/2020) niin liidien määrä on kasvanut yhteensä 448 prosenttia eli yhteydenottoja tulee 5,5-kertaa enemmän kuin yhteistyön alkuvaiheessa.

Pienen panostuksen lisäksi yrityksen ongelmana Google-mainonnassa oli Hedmanin mukaan liian korkea liidikohtainen hinta. Usein käy niin, että kun mainontapanostuksia skaalataan reilusti ylöspäin, niin yhden yhteydenoton (liidin) hinta kasvaa aiempaa suuremmaksi. Tässä tapauksessa hinta on kuitenkin laskenut samaisella vertailuperiodilla 36 prosenttia. Yhteydenottoja saadaan siis 5,5-kertaa enemmän ja yhdestä yhteydenotosta maksetaan 36 prosenttia vähemmän. (Muistutuksena vielä sellainen, että vertailussa huomioidaan vain omat tuloksemme - muutokset liidikohtaisessa hinnassa olisivat todennäköisesti paljon suuremmat, jos vertailua voitaisiin tehdä yhteistyötä edeltävälle ajalle.)

Tulokset ovat näkyneet myös konkreettisesti yrityksen liiketoiminnassa.

– "Yhteistyö Nostamon kanssa on helpottanut laajentumistamme toiselle paikkakunnalle huomattavasti. Mainonnan kehitys on näkynyt suoraan yhteydenottojen määrässä, sekä tilausmäärissä."

Hyvien tulosten lisäksi Hedman on tyytyväinen myös Nostamon palveluun.

– "Nostamo osaa asiansa, raportit ovat selkeät ja tarkat ja tulevat ajallaan. Ollaan tehty tarvittavia kehitystöitä kamppiksiin ja kokeiltu uusia kamppiksia raporteista tehtyjen "analyysien" perusteella."

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila