Google Shopping -mainonta tavoittaa täydellisen kohdeyleisön

Erityisesti muutaman viimeisen vuoden aikana ostosten tekeminen on muuttunut. Kivijalkaliikkeiden sijaan kuluttajat ostavat yhä enemmän verkosta. Myös kilpailu on lisääntynyt uusien verkkokauppojen tullessa markkinoille. Googlen kautta tehdään miljoonia ostoksia päivittäin, joten verkkokaupoille Google-mainonta on erittäin tärkeä mainontakanava. Hakumainonnan on oltava kunnossa, mutta lisäksi verkkokauppojen kannattaa ehdottomasti toteuttaa myös Google Shopping -mainontaa. Shoppingin avulla tavoitat saman kohdeyleisön kuin hakumainonnalla, joten se on hyvin tuottoisa mainosmuoto.

Shopping-mainonta on lanseerattu jo vuonna 2010, ja se on kasvattanut suosiotaan siitä asti. Nykyään Shopping-mainontaa on mahdollista tehdä 40 eri maassa. Suomessa Shopping-mainonta on ollut mahdollista vuodesta 2019 alkaen.

Mitä Shopping-mainonta on?

Googlen Shopping -mainokset ovat kuvallisia mainoksia, jotka näkyvät hakutulosten yläreunassa, joten ne kiinnittävät asiakkaiden huomion tehokkaammin kuin tavalliset tekstimainokset. Shopping-mainokset ovat informatiivisia, koska niissä näkyy kuvan lisäksi perustiedot myytävästä tuotteesta. Näihin perustietoihin kuuluu esimerkiksi tuotteen nimi, brändi, hinta ja koko.

Käyttäjän ei tarvitse klikata mainosta nähdäkseen tuotteen hinnan, sillä hinta on esillä jo mainoksessa. Näin mainosta klikkaavat vain kyseisestä tuotteesta kiinnostuneet tai juuri kyseistä tuotetta etsivät ihmiset. Tämä vähentää turhia klikkauksia. Shopping-mainosten klikkausprosentin tiedetään olevan yli kaksinkertainen tavallisiin tekstimainoksiin nähden, ja klikkaukset johtavat useimmin konversiotapahtumaan eli tuotteen ostoon.

Miksi sinun pitäisi käyttää Google Shopping -mainoksia?

Useimmat ihmiset aloittavat esimerkiksi uusien kenkien etsimisen tekemällä Google-haun. Shopping-mainonnan tärkein tehtävä on pitää yritys näkyvillä siellä, missä asiakkaat ovat.

Shopping-mainokset ja tavalliset tekstimuotoiset hakusanamainokset näkyvät samojen hakujen yhteydessä. Tekstimainosten tekeminen vaatii enemmän työtä, sillä hakusanat ja mainokset on kirjoitettava itse. Shopping-mainonnassa tärkeään rooliin nousee mainosten kirjoittamisen sijaan teknisemmät seikat, kuten tuotesyötteen eli feedin luominen. Google luo verkkokaupan tuotefeedin perusteella relevantit mainokset ja näyttää niitä oikeaan aikaan oikeille ihmisille.

Esimerkkikuva Googlen Shopping -mainoksesta.

Shopping-mainonnan kolme etua mainostajalle ovat:

1. Joukosta erottuminen ja asiakkaiden huomion kiinnittäminen

Google Shopping -mainokset näkyvät Googlen hakutulosten yläreunassa. Shopping-mainokset erottuvat joukosta visuaalisen ilmeen ja informatiivisen sekä selkeän viestin ansiosta. Shopping-mainokset ovat ainoita kuvallisia mainoksia Googlen hakutuloksissa, joten ne kiinnittävät tehokkaasti asiakkaiden huomion. Visuaalinen mainos houkuttelee asiakkaita klikkaamaan mainosta.

2. Potentiaalisten ostajien tavoittaminen

Googlesta hakuja tekevät ihmiset ovat jo etsineet tietoa tuotteesta, ja rajanneet potentiaalisten vaihtoehtojen joukkoa. Asiakkaat ovat usein valmiita tekemään ostopäätöksen melko nopeasti. Shopping-mainonnan tuotto onkin keskimäärin korkea.

3. Korkea konversioaste

Google Shopping -mainoksilla on korkea konversioaste. Asiakkaat näkevät tuotteen hinnan ja muut perustiedot heti mainoksessa, joten mainosta klikkaavat asiakkaat ovat valmiimpia ostamaan tuotteen.

Kenelle Shopping sopii?

Shopping-mainonta on tarkoitettu verkkokaupoille ja toisaalta paikallisten kivijalkaliikkeiden näkyvyyden parantamiseen. Mainonta sopii sekä isoille että pienemmille verkkokaupoille, jotka myyvät tuotteita kuluttajille. Shopping-mainonnan keskiössä on laadukas kuva myytävästä tuotteesta, joten Shopping ei sovellu vain palveluita myyville yrityksille.

Shopping-mainonta edellyttää tuotesyötteen luomista. Tuotesyöte tulee rakentaa Googlen ohjeiden ja periaatteiden mukaan. Verkkokaupan tuotesyötteen luominen onnistuu Google Merchant Centerin avulla. Jotta mainonta voidaan aloittaa, Google Merchant Centeriin luotu profiili pitää yhdistää yrityksen Google Ads -tiliin. Myöhemmin tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin tuotesyötteen rakentamisesta.

Miten Shopping-mainonta toimii?

Google Shopping mainokset toimivat eri tavalla kuin monelle tutut hakusanamainokset. Kuten aiemmin tässä artikkelissa on mainittu, Shopping-mainonta edellyttää tuotesyötteen luomista verkkokaupan tuotteista. Googlen algoritmi optimoi tätä tuotedataa, ja näyttää asiakkaille heidän hakuunsa parhaiten sopivia mainoksia.

Shopping-mainosten näyttäminen asiakkaille perustuu siis tuotedataan. Google näyttää asiakkaille heidän tekemiin hakuihin parhaiten sopivia mainoksia.

Shopping vs hakusanamainonta

Hakusanamainoksissa on pelkästään tekstiä, kun taas Shopping-mainoksissa keskiössä on kuva myytävästä tuotteesta. Hakusanamainokset näkyvät tietyillä ennalta määritetyillä hakusanoilla haettaessa. Shopping-mainoksiin ei erikseen määritellä hakusanoja, vaan Google optimoi tekoälyn avulla tuotedataa, ja näyttää asiakkaille heidän hakuunsa parhaiten sopivia mainoksia.

Shopping-mainontaa voi tehdä samanaikaisesti Googlen hakusanamainonnan kanssa, sillä nämä kaksi mainostyyppiä eivät sulje toisiaan pois. Parhaimmassa tapauksessa useiden eri mainostyyppien samanaikainen käyttö vahvistaa brändin asemaa.

Shopping vs Display-mainonta

Sekä Googlen Shopping-mainonnassa että Display-mainonnassa käytetään kuvallisia mainoksia. Nopealla vilkaisulla voisi ajatella näiden kahden mainostyypin olevan samanlaisia. Todellisuudessa Shopping-mainonta on kuitenkin täysin erilainen mainostyyppi.

Ensinnäkään display-mainokset eivät näy Googlen hakutuloksissa, mutta shopping-mainokset näkyvät. Shopping-mainonnalla siis tavoitellaan samaa kohdeyleisöä kuin hakumainonnalla. Display-mainonnassa kohdentamismahdollisuudet ovat selkeästi heikommat, jonka vuoksi sen tuottokaan ei yllä shopping-mainonnan tasolle. Toisekseen display-mainokset ovat staattisempi mainosmuoto, eivätkä ne sisällä automaattisesti päivittyviä tuotetietoja, kuten hintaa tai saatavuutta.

Dynaaminen uudelleenmainonta

Shopping-mainoksia kannattaa hyödyntää myös uudelleenmainonnassa. Uudelleenmarkkinoinnin avulla on mahdollista näyttää räätälöityjä mainoksia ihmisille, jotka ovat käyneet verkkokaupassasi aiemmin.

Uudelleenmainonnan avulla verkkokaupassasi vierailleelle asiakkaalle näytetään myöhemmin räätälöity mainos. Esimerkiksi, jos asiakas on käynyt katsomassa Niken valkoisia tennareita, hänelle voidaan näyttää seuraavana päivänä mainos näistä samoista Niken tennareista.

Dynaamisen uudelleenmainonnan etuna on konversioiden lisääntyminen. Yleensä vain muutama prosentti verkkokaupan kävijöistä tekee ostoksen ensimmäisen vierailun aikana. Siksi uudelleenmarkkinointi on loogista kohdistaa niille lopuille asiakkaille, jotka eivät tehneet ostoa. Monesti asiakas on valmis tekemään ostopäätöksen siinä vaiheessa, kun hän näkee mainoksen tuotteesta, jota hän on jo aiemmin käynyt katsomassa.

Googlen tekoäly optimoi mainoksessa näkyvän hinnan, kuvan ja valitsemasi tekstin verkkosivustosi kävijöiden käyttäytymisen perusteella. Asiakkaat pyritään siis tavoittamaan heidän kiinnostuksensa perusteella optimoidulla mainoksella. Uudelleenmarkkinointi vaatii aina koodin asentamista verkkosivuille.

Tuotesyötteen luominen

Shopping-kampanjoiden tuotesyöte on mahdollista luoda kahdella eri tavalla: käyttämällä hyödyksi jotakin sovellusta tai vaihtoehtoisesti manuaalisesti luomalla taulukko myytävistä tuotteista. Tuotesyöte on lista kaikista niistä tuotteista, joita yrityksesi myy. Tuotesyötteen pitää täyttää tietyt Googlen asettamat vaatimukset. Vaatimukset riippuvat siitä, mitä tuotteita yrityksesi myy ja missä maissa tuotteita myydään. Mikäli jonkin tuotteen kohdalla nämä vaatimukset eivät täyty, Google hylkää tuotteen eikä sitä voi mainostaa ennen kuin virheet on korjattu.

Tuotesyötteessä tulee lisätä ainakin seuraavat asiat:

 • ID-numero.

  ID-numero yksilöi jokaisen tuotteen, joten numeron täytyy olla uniikki. ID-numerona voi käyttää esimerkiksi verkkokaupan luomaa ID-numeroa.

 • Brändi.

  Tähän kohtaan laitetaan brändin tai myymälän nimi. Brändin nimi vaaditaan kaikilta tuotteilta pois lukien elokuvat ja kirjat.

 • Otsikko.

  Otsikkoon kirjoitetaan tuotteen nimi, jonka halutaan näkyvän mainoksessa. Tärkein avainsana kannattaa sisällyttää otsikon alkuun, sillä Google näyttää otsikosta usein vain ensimmäiset 35 merkkiä. Otsikko voi sisältää 150 merkkiä. Lisäksi otsikon on hyvä olla sama kuin mainoksen laskeutumissivulla oleva otsikko.

 • Kuvaus.

  Kuvaukseen kannattaa sisällyttää tärkeimmät tiedot myytävästä tuotteesta, kuten esimerkiksi tuotteen ominaisuudet tai mitat. Tuotteen kuvaus näkyy, kun mainosta klikataan. Kuvaus voi sisältää enintään 5000 merkkiä, mutta vain muutama niistä näkyy. Kuvauksen tulee olla sama kuin tuotteen laskeutumissivulla oleva kuvaus.

 • Tuotekategoria.

  Tuotekategoria valitaan Googlen määrittämistä valmiista kategorioista. Tuotekategorian määrittely ei kuitenkaan ole enää pakollista.

 • Tuotetyyppi.

  Tuotetyypin määrittely ei ole pakollista, mutta Google suosittelee sitä vahvasti. Google ei rajoita tuotetyypin määrittelyä, joten siinä voi hyödyntää esimerkiksi verkkosivuilla olevaa hierarkiaa. Tuotetyypin määrittely helpottaa Shopping- kampanjoiden hallintaa.

 • Linkki tuotesivulle.

  Linkin tulee olla laskeutumissivun http tai https -alkuinen osoite. Linkin tulee ohjata tuotesivulle verkkokaupan etusivun sijaan.

 • Saatavuustieto.

  Saatavuus kertoo, onko tuote varastossa vai ei. Lisäksi tulee kertoa, mikäli tuotteen voi tilata ennakkoon. Ennakkotilauksen tapauksessa tulee kertoa, milloin tuote on taas saatavilla.

 • Hinta.

  Tuotteen hinta ja valuutta sekä mahdollinen alennettu hinta tulee kertoa selkeästi. Hinnan tulee täsmätä mainoksen laskeutumissivulla olevaan hintaan.

Viisi keinoa mainosten parantamiseen

1. Valitse laadukkaat kuvat

Laadukkaat kuvat kiinnittävät asiakkaiden huomion ja auttavat yritystä erottumaan kilpailijoista.

2. Lisää arvostelut näkyviin

Arvostelut kannattaa lisätä näkyviin mainoksiin, mikäli tämä on mahdollista. Arvostelut voivat olla peräisin verkkokaupasta tai kolmannen osapuolen sivulta. Minimivaatimus on kolme arvostelua yhdestä tuotteesta.

3. Kirjoita tärkein hakusana otsikkoon

Shopping- mainosten otsikot kannattaa tehdä hakukoneoptimoinnin kannalta optimaalisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tärkein hakusana, jolla mainosten halutaan näkyvän, kannattaa laittaa otsikkoon ensimmäiseksi.

4. Kirjoita kunnon tuotekuvaukset

Google optimoi mainoksia myös tuotekuvausten perusteella, joten myös kuvauksen on hyvä olla hakukoneoptimoinnin kannalta optimaalinen. Hyvin tehty tuotekuvaus vaikuttaa muutenkin positiivisesti konversioasteeseen, joten niihin on syytä panostaa, vaikkei shopping-mainontaa tekisikään.

5. Keskity suosituimpiin tuotteisiin

Shopping- mainoksissa kannattaa keskittyä mainostamaan yrityksen suosituimpia tuotteita. Tämä lisää konversioita ja edistää yrityksen näkyvyyttä tietyssä tuotekategoriassa.

Viisi keinoa kampanjoiden optimoimiseen

1. Optimoi tuotesyöte

Tämän voi aloittaa esimerkiksi keskittymällä tuotekuviin. Kuten yllä on mainittu, laadukkaat tuotekuvat kiinnittävät asiakkaiden huomion tehokkaasti. Google asettaa kuville tiettyjä vaatimuksia, mutta niiden puitteissa kannattaa testata A/B-testin avulla, mikä kuva toimii parhaiten.

2. Luo järkevä kampanjarakenne

Kuten hakusanamainonnassa, myös Shopping -mainonnassa on tärkeää panostaa järkevään kampanjarakenteeseen. Kampanjarakenteeseen kuuluvat kampanjat ja mainosryhmät. Eri kategorioihin kuuluvat tuotteet kannattaa laittaa eri mainosryhmiin. Lisäksi eri katteiset tuotteet voi olla järkevää erottaa eri mainosryhmiin.

3. Käytä negatiivisia avainsanoja

Shopping -mainoksille ei ole mahdollista määrittää avainsanoja, joilla mainokset näkyvät ja siksi negatiivisten avainsanojen määrittäminen on tärkeää. Negatiivisten avainsanojen avulla voi rajoittaa mainosten näkymistä ei-toivotuilla avainsanoilla. Negatiivisia avainsanoja voi lisätä koko kampanjalle tai yksittäiselle mainosryhmälle.

4. Rajaa pois kannattamattomat tuotteet

Kannattamattomien tuotteiden mainostamisen voi keskeyttää yksinkertaisesti rajaamalla nämä tuotteet pois valitusta Shopping -kampanjasta. Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa monien tuotteiden menekkiin. Esimerkiksi talvella ei kannata mainostaa kesätuotteita.

5. Pidä silmällä kilpailua

Hinta vaikuttaa merkittävästi Shopping -kampanjan menestykseen. Shopping-mainokset koostuvat vain otsikosta, kuvasta ja hinnasta. Jos asiakkaalle näkyy kaksi samanlaista mainosta, hän klikkaa todennäköisesti mainosta, jossa on alhaisempi hinta. Tämän takia sinun tulee olla tietoinen kilpailijoiden hinnoista.

Tarvitsetko apua Shopping-mainontaan? Ota yhteyttä - autamme mielellämme!

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila