Google Ads mainonta yrityksille - Ohjeet markkinointiin

Sisällysluettelo

Miksi Google Ads-mainonta?

Google Ads-markkinointi vs. some-mainonta

Google Ads-mainonta ja asiakkaan ostopolku

Case mahdollisimman korkea CTR, vai ehkä sittenkin ei?

Miten Google Ads-järjestelmä toimii?

Pyhä kolmikanta: Google - Mainostaja – Kuluttaja

Adsin huutokauppa

Sananen Google Adsin Quality Scoresta (QS) eli laatupisteistä

Ads-kampanjan luominen – miten luoda tehokas Google-mainos?

Miten Ads-kampanjan struktuuri kannattaa rakentaa?

Search Network vs. Display Network

Budjetti, hakusanat ja hinta – anna Googlen päättää?

Yksi peukalosääntö tehokkaaseen Google Ads-mainokseen

Retargetointi Google Ads-mainonnassa

Mikä on kustannustehokkain tapa uudelleenmarkkinointiin?

Kampanjan seuranta – konvertoi tai kuole

Yhteenveto fiksusti tehdystä Google Ads-mainonnasta yrityksille

Miksi Google Ads-mainonta?

Google-mainonta, tarkemmin sanottuna Google Ads-mainonta. Jokainen yrittäjä on varmasti kuullut siitä, usea myös kokeillut. Harvalla yrityksellä kuitenkaan on tarkkaa käsitystä siitä, että kuinka tuloksellista Google Ads-mainonta yritykselle oikeasti on ollut. Tai ehkä pettymys on ollut suuri, kun kokeilu – tai suurempikaan kampanja – ei ole tuottanut uusia liidejä myynneistä puhumattakaan. Tiedetään ehkä Googlessa yrityksen mainostamiseen käytetty rahamäärä ja hinta, mutta ei tuottoja. Harmillisesti tämän jälkeen koko verkkomainonta, tai ainakin hakusanamainonta on helppo hylätä kyseiselle yritykselle toimimattomana.

Google itse markkinoi Adsia helposti haltuun otettavana ja tuloksellisena alustana, jota jokainen oppii helposti itse käyttämään ja jossa yrityksen mainostaminen onnistuu keneltä vain. Osittain tämä on totta, esimerkiksi toinen Google Ads-tuoteperheeseen kuuluva palvelu Ads Express on Googlen luoma helpotettu Ads-työkalu, jonka kautta uusi mainostaja saa helposti mainoksensa näkyviin. Todellisuudessa Ads on kuitenkin monimutkainen järjestelmä, jossa rahansa saa kyllä helposti kulutettua, jos noudattaa sokeasti Googlen ohjeita, mutta tulokset jäävät todennäköisesti laihoiksi. Oikein käytetty Google Ads-markkinointi on yritykselle kuin yritykselle todella tehokas liidigeneraattori ja liikevaihdon kasvattaja, mutta hyvän ja mitattavan tuloksen saavuttaminen kohtuulliseen hintaan vaatii paljon työtä, nokkeluutta ja osaamista.

Nämä ohjeet ja vinkit on kirjoitettu tukemaan Googlen omaa ohjeistusta. En anna step-by-step -ohjeita esimerkiksi käyttöliittymässä navigointiin, koska Googlen omat ohjeet niiden suhteen ovat hyvät ja riittävät. Sen sijaan tämän kirjoituksen tarkoituksena on tukea Googlen ohjeita, ja antaa yrittäjille ja yrityksille vinkkejä ja neuvoja tuloksellisten kampanjoiden luomiseen ammattilaisen näkökulmasta. Kirjoitus ei ole suunnattu aivan aloittelijoille, vaan jonkinlainen perustuntemus Ads-markkinointiin olisi hyvä olla.

Kampanjan tulos: klikkihinta 20 euroa, 150 klikkiä, 1 vahinkokonversio?

Google Ads-markkinointi vs. some-mainonta

Google Ads on yksi mainosalusta monien joukossa, eikä edes välttämättä juuri sinun yrityksellesi se kaikkein paras. Sosiaalisen median kautta yrityksen mainostaminen saattaa olla paljon tehokkaampaa, jos tarkoituksena on tavoittaa uutta, kuluttajavetoista kylmää yleisöä. Google Adsin hinta on myös usein korkeampi. Toisaalta voi olla, että yrityksesi tuotteet ovat esimerkiksi pitkälle jalostettuja teollisuuskomponentteja, joiden ostajat tietävät tarkalleen mitä haluavat. Tällöin haluat olla (lähestulkoon klikkihinnasta riippumatta) googlen etusivulla, kun potentiaaliset asiakkaat kartoittavat kyseisen tuotteen toimittajia.

Useimmille yrityksille paras keino on yhdistää hakukonemainonta (pääosin Google) ja sosiaalisen median maksettu mainonta (Facebook, Twitter, YouTube jne.). Sosiaalisella medialla tavoitellaan yrityksestäsi vielä tietämätöntä yleisöä luoden tarvetta ja tietoisuutta, kun taas hakukonemainonnalla Google Ads-markkinoinnin kautta tavoitellaan ostopäätöstä suunnittelevia, tai kartoitusvaiheessa olevia ostajia. Toisin sanoen, some-mainonta ja hakukonemainonta ovat kummatkin markkinointikeinoja, joilla vaikutetaan asiakkaaseen hänen ostopolullaan.

Google Ads-mainonta ja asiakkaan ostopolku

Mikä sitten on Google Ads-hakusanamarkkinoinnin tehtävä asiakkaan ostopolulla? Se ei ole ostopolun alussa, jossa luodaan tietoisuutta (koska Google Ads-mainonta on hinnaltaan liian kallista siihen) kuten usein väitetään. Adsin kautta kannattaa mainostaa vasta seuraavassa stepissä, jossa asiakas on päättänyt, että hänellä on jokin uusi tarve, ja käynnissä joko mietintävaihe (”Hmmm... robotti-imuri nopeuttaisi siivousta, mutta pärjäisinkö kuitenkin vielä vanhalla?”) tai vertailuvaihe (”Ok, ostetaan robotti-imuri, mutta mikä malli olisi minulle paras?”). Toki mainosbudjetin koosta riippuen Ads-markkinointi sopii tietoisuuden luomiseenkin (joka varmaan Suomessa yrityksillä onkin edelleen suosituin tapa), mutta se maksaa. Ja se voi maksaa todella paljon J Sen takia välillä on järkevää jopa välttää turhia klikkejä.

Välttää klikkejä? Klikkimarkkinoinnissa välttää klikkejä?

Case mahdollisimman korkea CTR, vai ehkä sittenkin ei?

Monien kilpailtujen hakusanojen klikkihinta (CPC eli Cost-per-Click) saattaa olla yli 10 euroa. Jos Adsin mainosryhmä on rakennettu todella laajaksi, (käyttäen esimerkiksi broad match typeä,  lisää match typeistä myöhemmin) voit olla varma, että bounce-ratiosi (heti sivuiltasi poistuneet / mainostasi klikanneet) on suuri. Voi olla, että 80% linkkiäsi klikanneista poistui heti, mutta Adsin klikkihinta oli kuitenkin 10 euroa per klikki.

Mitä jos klikkauksia tulisi vähemmän, mutta myös bounce-ratio olisi pienempi (ja samalla konversiosuhde suurempi)? Aika helppo yhtälö: saat samat tulokset, mutta maksat vähemmän.

Yllä oleva asia pätee niin Google Ads-mainontaan kuin yleisestikin asiakkaan ostopolusta puhuttaessa. Otetaan esimerkkinä skenaario, jossa yritys myy tuotetta kypsillä markkinoilla, hintakilpailu on kovaa ja tarjontaa on runsaasti. Tällaisilla markkinoilla hintatietoisia ja hintavertailua tekeviä asiakkaita on paljon. Kyseisessä tapauksessa on perusteltua harkita hinnan kertomista suoraan Google Ads-mainostekstissä. Tämän tekemällä todennäköisesti vähennät turhia linkkiklikkauksia ihmisiltä, jotka tulevat vain katsomaan hintasi ja poistuvat saman tien, koska hinta oli heille liian korkea. Turhat klikkailijat kannattaa Google Ads-mainonnassa jättää muille yrityksille!

Google Ads-markkinointi ja hakukonemainonta ylipäätään on ainakin toistaiseksi kalliimpaa kuin some-mainonta, joten CTR:än (klikkiprosentti, click-through rate) maksimointia kannattaa yrittää tehdä mieluummin somen puolella ja keskittyä hakukonepuolella lämpimän yleisön konvertointiin.

Miten Google Ads-järjestelmä toimii?

Käsitellään seuraavaksi hieman logiikkaa Google Adsin takana. Mikä siis saa Adsin tikittämään?

Pyhä kolmikanta: Google - Mainostaja – Kuluttaja

Ennen kuin puhumme laatupisteistä ja Adsin huutokaupasta, olisi hyvä ymmärtää, että miksi Google Ads-mainokset ylipäätään pisteytetään ja mikä Googlen businesslogiikka Adsissa on.

Google Ads-mainonnassa on kolme osapuolta:

 • Google, joka tarjoaa mainosalustan ja haluaa näyttää käyttäjälle mahdollisimman relevantteja, hakuun liittyviä mainoksia. Toisaalta Google haluaa myös mainostajan saavan tuottoa mainoksilleen.

 • Mainostaja, joka haluaa näyttää käyttäjälle mainoksia, jotta käyttäjä tulisi hänen sivuilleen. Mainostaja haluaisi myös, että Google Ads-mainonnan hinta olisi mahdollisimman alhainen.

 • Käyttäjä, joka haluaa nähdä relevantteja mainoksia ja hakutuloksia, jotta löytäisi etsimänsä mahdollisimman tarkasti ja nopeasti.

Googlen tulee pitää sekä käyttäjän, että mainostajien intressit tulee tasapainossa, jotta kummatkin tulevat kerta toisensa jälkeen takaisin, joka taas tuo Googlen holviin lisää rahaa. Miten se tapahtuu? Reaaliaikaisella huutokaupalla, jossa jokainen mainos pisteytetään sen laadun ja mainostajan asettaman hintatarjouksen mukaan.

Adsin huutokauppa

Mainostajat kilpailevat siitä, kenen mainos näytetään ja minkä sijoituksen maksettu mainos saa Googlen hakutulossivulla. Googlen Ad Rank on pistemäärä, joka määrittää mainostajien mainosten näkyvyyden ja järjestyksen. Koska huutokauppa on reaaliaikainen, Ad Rank lasketaan jokaiselle mainokselle uudelleen jokaista hakua kohden. Ad Rank koostuu viidestä eri komponentista, jotka kaikki vaikuttavat eri painoarvolla lopulliseen Ad Rank -pistearvoon:

 • Mainostajan asettama hintatarjous

 • Quality Score, eli Googlen mainokselle laskemat laatupisteet välillä 1-10

 • Haun konteksti, eli esimerkiksi onko haku tehty mobiililla vai tietokoneella ja mistä lokaatiosta (kaupunki, maa) haku on tehty.

 • Hakusanaan liittyvä mainosten kynnysarvo. Toisin sanoen minimihintatarjous, jolla mainoksia ylipäätään näytetään, tai jolla mainokset sijoittuvat orgaanisten hakutulosten edelle hakutulossivun ylälaitaan. Kynnysarvo on hakusanakohtainen ja täysin Googlen päätettävissä.

 • Mainoslaajennukset, eli mainokseen liittyvät lisäykset, kuten osoite, lisäpalvelut, hinta jne.

Hintatarjouksen painoarvo on suurin, mutta huutokauppa ei todellakaan toimi niin, että eniten tarjoava saa aina mainoksensa näkyviin ykköspaikalle. Tämä avaa asiansa osaavalle mainostajalle mahdollisuuden nousta kilpailijoidensa edelle, vaikka klikistä maksettu hinta voi olla huomattavasti kilpailijoita alhaisempi.

Google on kehittänyt huutokauppaa vuosien saatossa monimutkaisempaan suuntaan. Vielä 2000-luvun alussa kaava oli yksinkertaisesti hintatarjous x CTR. Vuonna 2005 kaavaan otettiin mukaan laatupisteet, jotka käytännössä kertovat oletetun CTR:n. 2007-2008 laatupisteiden laskemiseen käytettävää algoritmiä parannettiin (esimerkiksi landing pagen, eli laskeutumissivun latausnopeudesta tuli laatupisteisiin vaikuttava tekijä) ja kynnysarvo esiteltiin. Viime vuosina mukaan ovat tulleet haun kontekstin ja mainoslaajennusten vaikutus.

Kuulostaa monimutkaiselta, miten omiin sijoituksiinsa sitten kannattaa yrittää vaikuttaa? Mainostaja pystyy itse vaikuttamaan kolmeen asiaan: hintatarjoukseen, laatupisteisiin ja mainoslaajennuksiin. Kaksi ensin mainittua on mahdollista optimoida. Sanomattakin on selvää, että relevantteja mainoslaajennuksia tulee käyttää joka tapauksessa. Ei siis kaikkia mainoslaajennuksia, vaan relevantteja. Älä käytä tekstiviestilaajennusta, jos viesteillä vastaaminen ei ole yrityksesi luontainen tapa viestiä asiakkaiden kanssa. Yrityksille yleinen virhe on olla käyttämättä mitään laajennuksia, tai käyttää kaikkia. Käsitellään seuraavaksi laatupisteitä ja niiden optimointia yleistasolla ja palataan hintatarjousten optimointiin myöhemmin.

Sananen Google Adsin Quality Scoresta (QS) eli laatupisteistä

Ads määrittää mainoksillesi laatupisteet välillä 1-10 sen jälkeen, kun mainoksesi on saanut muutaman kymmenen näyttökertaa, eli impressiota. Laatupisteet näet Adsin hallintapaneelista avainsanat-osiosta avainsanan tila -kohdasta.

Mitä merkitystä on korkeilla laatupisteillä? Mitä korkeammat laatupisteet pystyt saamaan, sitä alemman hintatarjouksen pystyt asettamaan. Vaikutus klikkimaksuun 5/10-pisteillä (perustaso) on 0%, erinomaisella 10/10-pisteillä alennusta saa 50%, mutta umpisurkealla 1/10-pisteillä Google rankaisee 400% korkeammalla klikkimaksulla! Havainnollistetaan esimerkillä: laatupisteesi on 1/10, kun taas kilpailijasi laatupisteet ovat tyydyttävät 5/10. Kummankin hintatarjous on 2 euroa per klikki. Ceteris paribus, eli muut asiat huomioonottamatta, kuinka suuri hintatarjouksesi tulee olla, jotta Ad Rankkisi ja sitä kautta sijoituksesi olisi kilpailijaa parempi? Vastaus on huima 8 euroa, eli joudut rangaistuksena huonoista laatupisteistäsi maksamaan 4x hintaa kilpailijaan verrattuna! Kerro tämä oletetulla kuukausittaisella klikkimäärällä ja kauhistu kuinka paljon rahaa menee hukkaan huonojen laatupisteiden takia.

Muista, että laatupisteet määrittävät oletettua CTR:ää, eli Google kertoo sinulle oman näkemyksensä siitä, kuinka relevantti mainoksesi ja sen laskeutumissivusto kyseiseen hakusanaan liittyen on Googlen mielestä. Laatupisteiden parantaminen on kaikkien intresseissä, koska todennäköisesti sinäkin haluat linkkejäsi klikkaamaan vain käyttäjiä, jotka tuntevat löytävänsä etsimänsä sivuiltasi.

Mutta miten saadaan 10/10 laatupisteet? Ei kovin helpolla J 7/10 on mielestäni jo hyvä, 8/10 voit  olla jo todella tyytyväinen. Listataan seuraavaksi laatupisteisiin vaikuttavat tekijät ja paljastetaan pari vinkkiä niihin vaikuttamiseksi:

 • CTR, eli klikkausprosentti

 • Laskeutumissivun URL-osoitteen, sekä koko Google Ads-tilin historiallinen CTR

 • Hakusanojen osuvuus mainosryhmäkohtaisesti

 • Mainosten osuvuus hakusanaan nähden

 • Laskeutumissivuston käyttökokemus ja relevanttius

CTR:n laskemiseksi Google tarvitsee ensin tarpeeksi näyttökertoja ja klikkauksia, joten CTR:n tilalla käytetään alussa eCTR:ää, eli Googlen estimoimaa ennustettua klikkausprosenttia. Kun tarpeeksi dataa on kertynyt, Google Ads siirtyy käyttämään tosiasiallista CTR:ää.

Klikkausprosentti on myös ylivoimaisesti eniten vaikuttava asia laatupisteitä laskettaessa (Google on itse paljastanut sen painoarvon olevan noin 60%), eli sen nostamiseen kannattaa panostaa. Google on myös sen verran fiksu, että se tietää eri hakusanoilla olevan erilainen CTR. Eli toisen hakusanan 1% CTR saattaa antaa 7/10 laatupisteet, kun taas toisella hakusanalla 1% CTR antaisi vain 3/10 laatupisteet. CTR:ää nostat parhaiten hyvällä mainoksen copyllä. Eli oli kyse sitten tekstimainoksesta tai display-mainoksesta, niin mainoksen tekstit ja kuvat vaikuttavat ylivoimaisesti eniten klikkausprosenttiin. Mainoksen copy taas riippuu kohderyhmästä ja tarjotusta tuotteesta, mutta yleisesti ottaen oivaltavat ja humoristiset mainokset toimivat aina.

Laskeutumissivun, eli landing pagen historiallinen CTR on yksi vaikuttavista tekijöistä. Eli jos mainoksesi ohjaa osoitteeseen www.sivusiosoite.fi/osta_tämä_tuote, niin kaikkien samaan osoitteeseen osoittaneiden aiempien kampanjoiden historiallinen CTR otetaan huomioon. Periaatteessa osoitteen muuttamalla voisi nollata historiallisen CTR:n, mutta en suosittele sitä, koska se aiheuttaa taas orgaanisen hakukonenäkyvyyden puolella ongelmia. Parasta olisikin heti alusta saakka tehdä laadukkaita kampanjoita (tai antaa ammattilaisen hoitaa verkkomainonta). Myös koko Ads-tilisi kaikkien aiempien kampanjoiden historiallinen CTR vaikuttaa samalla tavalla.

Hakusanojen osuvuus mainosryhmäkohtaisesti tarkoittaa käytännössä sitä, että mainosryhmät kannattaa luoda tiukasti samaan teemaan/tuotteeseen/palveluun liittyvien hakusanojen ympärille. Voit jopa kokeilla tehdä mainosryhmän per hakusana. Mainosryhmiä kertyy näin paljon, mutta laatupisteet paranevat, kun hakusanat on ryhmitelty Googlelle mieluisalla tavalla yhteen. Lisäksi saat CTR:än nousemaan, kun jokaiselle mainosryhmälle on ”pakko” luoda omat mainokset, jolloin mainoksista tulee väkisinkin hyvin relevantteja. Ja kun mainoksista tulee relevantteja hakusanoihin nähden, niin lyöt kaksi kärpästä yhdellä iskulla, koska mainosten osuvuus hakusanaan nähden on myös laatupisteisiin vaikuttava tekijä.

Entäpä sitten viimeinen kohta, laskeutumissivuston, eli landing pagen käyttökokemus ja relevanttius? Tähän itse asiassa löytyy Googlelta itseltäänkin hyvät ohjeet, mutta tässä tiivistelmä parin oman neuvoni kanssa:

 • Luo laskeutumissivulle alkuperäistä sisältöä, jonka aihe on tiiviisti sidoksissa hakusanaan. Hakusanaa ja siihen liittyviä sanoja kannattaa käyttää sisällössä. Google rakastaa sisältöä muutenkin, joten vähän sisältöä sisältävät sivut ovat no-go Googlen silmissä. Dynaamisesti hakusanan mukaan päivittyvä sisältö parantaa myös Quality Scorea, mutta vaatii koodaustaitoja. Mainoksessa mainostetun tuotteen/palvelun tulee olla selkeästi esillä.

 • Varmista, että sivusi koodi on helposti hakukonerobottien selattavissa. Navigaatio, yritysinformaatio ja esimerkiksi sopimusehdot tulee olla selkeästi esimerkiksi HTML5:n mukaisilla semanttisilla tageilla eroteltu.

 • Sivunavigaation tulee olla selkeä, kävijöiden (ja hakukonerobottien) tulee pystyä helposti löytämään haluamansa informaatio. Googlen mukaan pop-upit vaikuttavat negatiivisesti, mutta toisaalta ne saattavat parantaa konversiota.

 • Sivun pitää olla nopea. Tämä on mielenkiintoista, sillä Google itse mainitsee nopean sivun parantavan laatupisteitä. Hakukoneoptimoinnissa taas nopea sivu ei ole vaikuttava tekijä (liian hidas sivu on).

Yhteenvetona Quality Scoresta sanoisin, että sen parantamiseen kannattaa nähdä vaivaa ainakin, jos pisteet ovat alle 5/10.

Milloin kannattaa hyväksyä alempi Quality Score?

Mikä voittaa Quality Scoren? Konversioprosentti tietenkin. Se loppupeleissä määrittää, kuinka paljon rahaa teet verkkomainonnalla. Toisinaan saattaa olla siis perusteltua hyväksyä alemmat laatupisteet, jos konversioprosenttia saa samaan aikaan ylös. Yksi tällainen tilanne on kilpailijoiden brändinimillä mainostaminen. Quality Score on todella alhainen, mutta konversio saattaa olla yllättävän korkea, vaikka kyseisen Google mainoksen hinta on ”normaalimainosta” korkeampi. Kannattaa tosin ensin ottaa selvää, että minkälaisia mainoksia voit lain mukaan esittää kilpailijoiden hakusanoilla ;)

Ads-kampanjan luominen – miten luoda tehokas Google-mainos?

Tässä kappaleessa puhun hieman Adsin kampanjoiden struktuurista, avainsanojen ja match typejen tehokkaasta käytöstä, sekä hakutulos- ja displaymainosten eroista.

Miten Ads-kampanjan struktuuri kannattaa rakentaa?

Tähän on muutama eri tapa, mutta suosittelen ”normaalia” tapaa, jossa jaat avainsanasi mahdollisimman tiukkoihin mainosryhmiin ja luot jokaiselle ryhmälle vähintään kaksi hieman erityyppistä mainosta, joille luodaan pari A/B-testattavaa verrokkia. Hyvällä hakusana-analyysilla ja käyttämällä exact match typeä saa luotua kampanjan, jolla klikkibudjettisi kuluu varmasti relevantteihin klikkeihin.

Search Network vs. Display Network

Koska kannattaa käyttää hakutulosmainontaa ja koska displaymainontaa? Displaymainonnalla on yksi ehdoton käyttökohde: retargetointi. Eli kun asiakas on käynyt sivuillasi - graafinen mainos, jossa muistutat häntä esimerkiksi kesken jääneestä ostoprosessista - toimii erittäin hyvin Googlen Display Networkin kautta. Display Network sopii yleensä kohtalaisen hyvin myös kylmän yleisön tavoittamiseen, koska Display Network-mainonnan hinta on hakutulosmainontaa alhaisempi. Hakutulosmainonta taas – kuten artikkelin alussa jo puhuimme – sopii paremman lämpimälle yleisölle.

Budjetti, hakusanat ja hinta – anna Googlen päättää?

Veikkaisin, että moni yrittäjä antaa Google Ads-markkinointikampanjansa pyöriä Googlen haluamalla tavalla, eli Google optimoi hintatarjoukset maksimaalisille klikeille. Käytännössä Google siis käyttää mahdollisimman korkeita hintatarjouksia ja päiväbudjetti saattaa kulua jo muutamaan klikkiin. Jos budjettia riittää, niin anna mennä, mutta itse yleensä haluan tavoitella mahdollisimman alhaista CPA:ta (Cost-per-acquisition), eli yritetään minimoida kaupasta/liidistä maksettava hinta tavoittelemalla:

 • Enemmän hakusanoja pienemmillä hintatarjouksilla, jolloin emme välttämättä ole muiden mainostajien yläpuolella, mutta erotumme paremmilla mainoksilla ja saamme halvempia klikkejä.

 • Uhrataan CTR:ää ja sitä kautta laatupisteitä hieman yrittämällä karsia huonolaatuisia klikkejä pois mainostekstin avulla.

Toisin sanoen käytän manuaalisia hintatarjouksia. Yksi poikkeus sääntöön kuitenkin on. Kun annat kampanjan pyöriä pari päivää maksimaalisille klikeille auto-optimoituna, saat hyvän yleiskäsityksen klikkihinnoista ja pystyt laittamaan manuaalibidit kohtuullisen tarkasti niiden avulla.

Entäpä sitten hakusanat? Keyword match typejähän on olemassa seuraavanlaisia:

 • Broad match

 • Broad match modifier

 • Phrase match

 • Exact match

 • Negative match

Broad matchin käyttö antaa Googlelle lähes vapaat kädet näyttää mainoksiasi vähän mille hakusanoille sattuu, jolloin mainoksesi alkaa näkyä hyvin epärelevanteille hauille, joissa hakijalla ei ole aikomustakaan ostaa tuotettasi tai palveluasi. Google voi halutessaan käyttää synonyymejä, asiaan (välillä hyvin heikosti) liittyviä hakuja ja ”muita variaatioita”. Suosittelen vähintäänkin käyttämään broad match modifieriä, jolloin plusmerkillä voit merkitä pakollisena haussa esiintyvän sanan. Tosin tämäkin antaa Googlelle oikeuden käyttää ”läheisiä variaatioita”. Parhaan optimoinnin saavutat käyttämällä exact matchia. Tällöin pidät suurimman kontrollin itselläsi ja tiedät lähes 100% varmuudella, ettei mainostasi näytetä asiaan kuulumattomissa hauissa.

Sisäpiirin vinkki keyword match typejen käyttöön

Älä unohda negative matchia! Jos käytät muita kuin exact matchia, voit tarkistaa pari kertaa viikossa, että mille hakusanoille mainostasi on näytetty ja sulkea epärelevantit haut pois negative matchilla. Negative match on erinomainen työkalu konversioprosentin ja CPA:n parantamiseen, koska pystyt sen avulla rajaamaan yleisöäsi vain oletetusti paremmin konvertoituviin ja alennat samalla yrityksesi Google-mainostamisen hintaa.

Yksi peukalosääntö tehokkaaseen Google Ads-mainokseen

Entä miten se vain relevantteja klikkejä keräävä Google Ads-mainos sitten luodaan? Copy on oma taiteenlajinsa, mutta teknisesti yksi perussääntö normaaleihin mainoksiin on seuraava:

Otsikkoon avainsana (parantaa laatupisteitä)

Mainoksessa näkyvään yrityksesi verkkosivun osoitteeseen riittää pelkkä sivujesi URL (selkeyttää mainosta)

Itse mainostekstiin avainsana, näkyy tällöin lihavoituna hakutuloksissa ja kiinnittää hieman paremmin hakijan huomion.

Sen lisäksi mainokseen hyvin sopivat Adsin mainoslaajennukset kannattaa tehdä huolella. Google näyttää hieman eri laajennuksia esimerkiksi mainoksesi sijoituksen mukaan.

Retargetointi Google Ads-mainonnassa

Uudelleenmarkkinoinnin ja siihen käytettävän yleisön saa Adsin käyttöön joko Analyticsin koodilla tai Adsin omalla koodilla. Usein Adsin oman koodin käyttö on täysin riittävä. Helpoiten koodin saa laitettua Google Tag Managerin avulla.

Mikä on kustannustehokkain tapa uudelleenmarkkinointiin?

Tiesitkö, että uudelleenmarkkinointi on yksi nykyajan tehokkaimmista markkinoinnin muodoista yrityksille? (Kunhan tuleva GDPR, eli EU:n tietosuoja-asetus ei tapa sitä) Vai mitä sanot siitä, että retargetointi pelkkään hakusanamainontaan verrattuna nosti esimerkkiyrityksen brändihakuja (yrityksen nimi tai tuotteen nimi) 1046 prosentilla 4 viikon sisällä retargetoinnin aloittamisesta? (lähde: RKMA Market Research Handbook 2017-2018)

Niin ja se kustannustehokkain ja samalla paras tapa Google Ads-mainontaan. Display-mainonta. Pidä altistamisaika tosin maltillisena. Haluat potentiaalisen asiakkaan näkevän uudelleenmainontaasi useamman kerran, mutta puoli vuotta kestävä pommitus kääntyy varmasti negatiiviseksi :)

Kampanjan seuranta – konvertoi tai kuole

Artikkeli on jo paisunut kuin pullataikina, mutta puhutaan vielä yhdestä erittäin tärkeästä asiasta Google Ads-mainonnassa, joka monella yrityksellä jää tekemättä, eli konversioseurannasta. Tärkein mittari, jota haluat seurata on CPA, cost-per-acquisition, eli kuinka paljon yhden konversion saavuttaminen on maksanut. Budjetin ja hintatarjouksienkin asettaminen helpottuu, kun tiedät mitä hintaa enintään voit maksaa yhdestä konversiosta. Sellaisten sivujen kanssa, jossa asiakas tekee ostoksen, varaa ajan yms. verkkosivujen kautta tämä on helppoa, Adsin Conversion actions -valikosta saa suoraan koodin joka laitetaan tilaus/kiitossivulle. Tällöin saat helposti tietää, kuinka moni nimenomaan Google Ads-mainonnan kautta tullut potentiaalinen asiakas osti tai tilasi jotain.

Konversioseuranta on hieman monimutkaisempaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että yrität saada ihmiset soittamaan sinulle. Et nimittäin tiedä (muuta kuin kysymällä), että mitä kautta he löysivät sinut. Yksi tapa ratkaista tämä ongelma on käyttää dynaamisesti muuttuvaa puhelinnumeroa sivuillasi. Eli aina jos joku tulee mainosta klikkaamalla, näytetään eri puhelinnumeroa kuin muille.

Kuitenkin usein riittää esimerkiksi edellä mainittujen tilausten/varausten konversioseuranta tai yhteystietojen, kuten sähköpostiosoitteen saaminen. Tärkeintä on kuitenkin yrittää seurata konversioita niin pitkälle kuin mahdollista, jotta Google Ads-markkinointikampanjan tuloksellisuutta pystytään seuraamaan edes jollakin tasolla.

Yhteenveto fiksusti tehdystä Google Ads-mainonnasta yrityksille

Kuten alussa sanoin, Google Ads-mainonta ei ole helppoa, vaikka Googlen yrityksille suunnatun mainonnan perusteella niin voisi helposti luullakin. Oppirahoja joutuu maksamaan lähes varmasti ja perusymmärrys erilaisista valmiista JavaScript-koodinpätkistä liittyen retargetointilistojen ja konversioseurannan luomiseen olisi hyvä olla. Elämää suurempia kysymyksiä nämä eivät kuitenkaan ole ja kannattaa muistaa, että tuskin Google Ads olisi maailman suurin mainosalusta jos ei mikään yritys (Googlen lisäksi) tekisi sen avulla rahaa.

Lopuksi vielä muistilista Google-mainontaan, jota noudattamalla todennäköisesti menestyt:

 • Targetoi potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat ostopolkunsa harkintavaiheessa

 • Varmista, etteivät laatupisteesi ole alle 5/10. Koita saada ne mahdollisimman korkeaksi, mutta ole tyytyväinen jo 7-8/10 pisteisiin.

 • Käytä maksimaalisiin klikkeihin valmiiksi optimoitua hintastrategiaa ja broad matchia vain jos omaat tarpeeksi syvät taskut. Muussa tapauksessa älä tavoittele aina ensimmäistä sijaa hakutuloksissa, vaan käytä manuaalista hintatarjousta ja avainsanatyyppinä exact matchia ja negative matchia.

 • Retargetoi vielä kun voit. GDPR tulee vaikuttamaan retargetointiin, mutta nähtäväksi jää minkälainen on retargetoinnin tuloksellisuus GDPR:n jälkeisessä maailmassa.

 • Konversioseuranta! Digimarkkinoinnin yksi suurimpia etuja on mahdollisuus saada markkinoinnille euromääräinen arvo, älä jätä sitä käyttämättä.

 

Viimeisimmät asiakastarinat

Tilaa ilmainen auditointi

Haluatko keskustella oman yrityksesi Google Ads -mainonnasta asiantuntijan kanssa? Voimme auditoida yrityksenne mainostilin, jolloin voimme kertoa suoraan, että miten voisimme yritystänne auttaa. Auditointi on ilmainen.

Lähetä oheinen lomake tai ota yhteyttä Nostamon yrittäjään ja kysy lisätietoja: Risto Kaisko, 040 8242727, risto@nostamo.fi

Nykyinen tila